• Kalendarium szkoły

    •  

     w roku szkolnym 2022/2023

     Termin

     Nazwa wydarzenia

     Forma

     Odpowiedzialni

     1.09.2022 r.
     (czwartek)

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     Msza św., spotkanie
     w klasach, złożenie zniczy pod pomnikiem poległych żołnierzy, uroczysta akademia

     Dyrektor
     P. H. Twardosz

     P. B. Maślanka
     P. B. Nowalska
     P. M. Kozak
     P. H. Nowak

     7.10.2022 r.
     (piątek)

     Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     konkursy,
     zagadki matematyczne, prezentacja

     Wychowawcy

     kl. I-III

     14.10.2022 r. (piątek)

     Ślubowanie klas pierwszych

     akademia

     P. E. Gubała
     P. D. Puć

     październik 2022 r.

     Dzień misyjny

     tydzień misyjny,
     spotkanie
     z misjonarzem

     P. B. Maślanka

     P. B. Nowalska

     październik 2022 r.

     Obchody miesiąca papieskiego
     XIV edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Życiu i Pontyfikacie
     Św. Jana Pawła II

     konkurs na
     prezentację multimedialną (kl.VI-VIII),

     konkurs plastyczny
     (kl. II-V)

     konkurs wiedzy (kl. VI-VIII)

     P. B. Maślanka

     P. B. Nowalska

     P. E. Ciepły

     październik 2022 - styczeń 2023

     Komiksowa scenka rodzajowa na temat historii szkoły

     praca plastyczna

     Wychowawcy

     kl. I-VIII

     P. B. Maślanka

     P. E. Gubała

     P. A. Kopacz

     październik 2022 - styczeń 2023

     Konkurs na najpiękniejszy wiersz o szkole w Woli Radziszowskiej Moja szkoła dla klas IV - VIII

     wiersz

     P. I. Jurczyk

     P. B. Nowalska

     P. J. Grygiel

     4.11.2022 r.
     (piątek)

     Międzynarodowy Dzień Postaci
     z Bajek

     konkurs biblioteczny

     P. M. Pindera

     10.11.2022 r.
     (czwartek)

     11 listopada
     Narodowe Święto Niepodległości

     apel

     P. B. Maślanka

     P. B. Nowalska 

     P. E. Ciepły

     P. Ł. Walczyk

     listopad

     2022 r.

     Zdrowo jemy

     gazetki, prezentacje, pogadanki

     Wychowawcy

     kl. I-III

     18 listopada 2022

     (piątek)

      

     Międzynarodowy

     Dzień Praw Dziecka

     gazetki, prezentacje, pogadanki

     apel

     P. E. Kiebzak

     P. R. Aleksandrowicz

     P. B. Miarka

     Wychowawcy

     30.11.2022 r.
     (środa)

     Andrzejki

     konkursy,
     zabawy

     Samorząd Uczniowski
     P. V. Sroka

     Wychowawcy klas 

     listopad 2022 r.

     Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas IV-VIII „Mistrz słownictwa”

     konkurs

     P. M. Kozak

     P. M. Pindera

     listopad 2022 - styczeń 2023

     Wywiady ze starszymi mieszkańcami na temat funkcjonowania szkolnictwa w Woli Radziszowskiej w dawnych latach.

     spotkania ze starszymi mieszkańcami Woli Radziszowskiej, wywiad,
     reportaż filmowy

     P. B. Maślanka

     P. J. Grygiel

     Uczniowie kl. VIII

     P. D. Janik

     P. Marcin Grala

     listopad 2022 - maj 2023 r.

     Festiwal zawodów

     Spotkania z absolwentami naszej szkoły prezentujący ciekawe zawody

     Wychowawcy klas VIII

     P. E. Kiebzak

     2.12.2022 r.
     (piątek)

     Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

     prelekcja,

     gazetka

     Wychowawcy

     kl. I-III

     6 grudzień 2022 r. (wtorek)

     Spotkanie z Mikołajem

     Niespodzianki,

     Kl. I-III wyjazd do teatru

     Wychowawcy kl. I-VIII
     Klasowe Rady Rodziców

     22.12.2022 r.
     (czwartek)

     „Hej, kolęda, kolęda”

     Klasowe wigilie

     wspólne kolędowanie,

     klasowe wigilie 

     P. Łukasz Walczyk

     Wychowawcy klas

     styczeń 2023 r.

     Jubileuszowe kolędowanie

     przedstawienie

     Wychowawcy klas

     P. Ł. Walczyk

     20.01.2023 r.
     (piątek) 

     List do Babci i Dziadka

     laurki, upominki

     Wychowawcy

     kl. I-III

     styczeń 2023 r.

     Bal karnawałowy

     konkursy i zabawy

     P. V. Sroka

     Wychowawcy klas

     styczeń/marzec 2023 r.

     V edycja Szkolnego Konkursu Historycznego dla uczniów klas IV-VIII

     konkurs

     P. B. Maślanka

     P. B. Nowalska

     P. M. Grala
     P. M. Talik

     1.03.2023 r.
     (środa)

     Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     apel i uroczystość środowiskowa

     P. H. Twardosz

     P. Z. Błaszczak

     P. M. Grala

     P. M. Talik

     8.03.2023 r. (środa)

     Dzień Kobiet dla pracowników szkoły i emerytowanych nauczycieli

     akademia

     Wychowawcy

     kl. I-III

     marzec 2023 r.

     Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik

     test konkursowy

     P. M. Polak

     marzec 2023 r.

     XXIV Gminny Konkurs
     o tytuł Mistrza Ortografii

     dyktando,
     podsumowanie konkursu

     P. J. Jurczyk

     P. B. Nowalska

     P. J. Grygiel

     P. B. Sieprawska

     P. M. Kozak

     P. E. Gubała

     P. B. Maślanka

     marzec 2023 r.

     Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

     konkurs

     P. V. Sroka

     P. K. Maślanka

     21.03.2023 r.
     (wtorek)

     Kolorowe skarpetki

     Światowy Dzień Zespołu Downa

     gazetka, pogadanka

     Wychowawcy

     klas I-VIII

     27.03 2023 r.

     Szkolny konkurs wielkanocny
     na najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną

     konkurs,

     wystawa prac

     P. B. Maślanka

     P. E. Ciepły

     P. B. Nowalska

     Kwiecień 2023 r.

     Udział w akcji promowania tradycji organizowanej przez CKiS w Skawinie

     kiermasz

     P. E. Ciepły

     P. A. Kopacz

     5.04.2023 r.
     (środa)

     Śniadanie wielkanocne

     wspólne przygotowanie śniadania, spotkanie w klasach

     Wychowawcy klas

     21.04.2023 r.

     (piątek)

     Dzień Ziemi

     II edycja pokazu mody recyklingowej

     pokaz mody recyklingowej

     P. E. Gubała

     P. K. Maślanka

     P. M. Polak 

     28.04.2023 r.
     (piątek)

     232. rocznica uchwalenia Konstytucji 
     3 Maja

     akademia

     P. V. Sroka
     P. M. Pindera

     maj 2023 r.

     Święto Patrona Szkoły

     konkurs wiedzy,
     prezentacja multimedialna, gazetka, prezentacja twórczości plastycznej

     P. B. Maślanka
     P. E. Ciepły
     P. B. Nowalska
     P. J. Grygiel
     P. Ł. Walczyk

     26.05.2023 r.
     (piątek) 

     Dzień Matki i Ojca

     obchody klasowe

     Wychowawcy

     kl. I-VIII

     czerwiec

     2023 r.

     Dzień Dziecka i Dzień Sportu

     zawody sportowe,

     gry i zabawy

     P. H. Nowak
     P. D. Janik
     Wychowawcy klas

     16.06. 2023 r.

     Uroczysta gala Jubileuszu 50-lecia szkoły

     akademia

     P. H. Twardosz

     P. Z. Błaszczak

     P. E. Gubała

     P. I. Jurczyk

     P. B. Maślanka

     P. A. Kopacz

     P. D. Janik

     P. M. Grala

     P. Ł. Walczyk

     P. V. Sroka

     P. M. Kozak

     21.06.2023 r.

     Mam talent

     pokazy talentów uczniów

      Samorząd Uczniowski

     P. V. Sroka

     22.06.2023 r.
     (czwartek)

      Pożegnanie Absolwentów

      akademia

     Dyrektor ZPO

     P. H. Twardosz

     Wychowawcy
     klas VII-VIII

     P. Ł. Walczyk

     22.06.2023 r.
     (czwartek)

     Wręczenie nagród uczniom za udział

     w konkursach

     akademia

     Dyrektor ZPO
     P. H. Twardosz

     Wychowawcy klas

     P. Ł. Walczyk

     23.06.2023 r.
     (piątek)

     Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     akademia

     wręczenie świadectw

     Dyrektor ZPO
     P. H. Twardosz

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Drzwi otwarte 2022 — Szkoła Podstawowa nr 7Drzwi otwarte 2022 — Szkoła Podstawowa nr 7

     .

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia