• Kalendarz

    •                  

          Kalendarz na rok szkolny 2022/2023

     Wydarzenie

     Termin

     Podstawa prawna

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     1 września 2022 r.

     § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

     Zimowa przerwa świąteczna

     23 - 31 grudnia 2022 r.

     § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

     Ferie zimowe

     30 stycznia –

     12 lutego 2023 r.

     woj. małopolskie

     § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

     Wiosenna przerwa świąteczna

     6 kwietnia –

     11 kwietnia 2023 r.

     § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

     Egzamin ósmoklasisty

     23 maja 2023 r.  - j.polski

     24 maja 2023 r. - matematyka

     25 maja 2023 r. - j. nowożytny

     art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U.
     z 2021 r. poz. 1915,) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków
     i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361)

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

     23 czerwca 2023 r.

      

     § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

     Ferie letnie

     24 czerwca -

     31 sierpnia 2023 r.

      

     § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia