• Zaproszenie na zebranie z Dyrektorem i Gronem Pedagogicznym

     •  

          Serdecznie zapraszam na zebranie

      wszystkich Rodziców Uczniów naszej Szkoły,

      które odbędzie się

      w czwartek 22 września 2022 r. o godzinie 17:00.

      O godzinie 18:45 odbedzie się zebranie

      nowej i ustępującej Rady Rodziców.

      Licząc na Państwa przybycie, pozostaję w szacunku do Państwa

      Halina Twardosz

       

     • Inauguracja Jubileuszowego Roku Szkolnego

     •  

      1 września 2022 roku Mszą św. celebrowaną przez Księdza Kanonika Antoniego Spórnę Proboszcza Parafii w Woli Radziszowskiej rozpoczęliśmy obchody 50. Jubileuszowego roku szkolnego.

      Po Mszy świętej zebraliśmy się pod Pomnikiem Poległych w czasie I i II wojny światowej, gdzie zaproszeni Goście wygłosili okolicznościowe przemówienia. Kolejno zabierali głos: Pan Krzysztof Gębala Radny Powiatu Krakowskiego, Pan Witold Grabiec Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Pan Ryszard Majdzik Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie. Minutą ciszy uczciliśmy Poległych Żołnierzy, po czym nastąpiło złożenie wiązanek i zniczy. Dalsza część uroczystości odbywała się w budynku szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste powitanie przez p. Halinę Twardosz dyrektora ZPO przybyłych Gości oraz pozostałych Uczestników uroczystości. Szczególnie gorąco powitaliśmy Emilkę Słoninę Honorowego Gościa Uroczystości wraz z Rodziną. Emilce dedykujemy ten szczególny rok szkolny.

      Swoją obecnością zaszczycili nas także: Pani Teresa Stefaniak Żołnierz AK, Ksiądz Kanonik Antoni Spórna Proboszcz Parafii w Woli Radziszowskiej, Pan Krzysztof Gębala Radny Powiatu Krakowskiego, Pan Witold Grabiec Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Pan Ryszard Majdzik Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, Pani Żaneta Kotula Radna Rady Miejskiej w Skawinie i Mieszkanka Woli Radziszowskiej, Pan Stefan Jezioro Radny Rady Miejskiej w Skawinie i zarazem Mieszkaniec Woli Radziszowskiej, Pan Czesław Blak Sołtys Woli Radziszowskiej, Pani Małgorzata Lubowicka Prezes OSP w Woli Radziszowskiej wraz z Pocztem sztandarowym, Pan Mieczysław Szlachta wraz z Pocztem sztandarowym PSL, Pani Grażyna Żmudka Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Radziszowskiej, Pan Marek Bogdanowicz Prezes Parafialnego Klubu Sportowego Cedronka, Pani Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca Rady Rodziców, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Rodzice, Dzieci i Młodzież ZPO.

      Aby uświetnić uroczystość głos zabrali: Pan Krzysztof Gębala, Pan Witold Grabiec, Pan Ryszard Majdzik, Pan Marek Bogdanowicz oraz Pan Mieczysław Szlachta wraz z Panią Grażyną Żmudką, którzy odczytali list Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza Prezesa PSL skierowany do społeczności Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej.

       

      Część artystyczną przygotowaną na tę okoliczność pod kierunkiem Pań Wychowawczyń: Pani Małgorzaty Kozak oraz Pani Haliny Nowak zaprezentowali uczniowie klas piątych, którzy w sposób trafiający do serc Odbiorców przedstawili najważniejsze epizody z czasów II wojny światowej. Serdecznie dziękuję Uczniom i Paniom Wychowawczyniom.

      Dziękuję Pocztowi sztandarowemu naszej szkoły pod opieką Pani Bogumiły Maślanki za godne uczestnictwo w uroczystości.

      Rok jubileuszowy swoim Honorowym Patronatem objęła Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, wyróżniając tym samym naszą Placówkę w sposób szczególny.

      Serdecznie dziękuję wszystkim Uczestnikom uroczystości za przyjęcie zaproszenia, za obecność i ciepłe słowa skierowane w naszym kierunku.

       

      Bardzo dziękuję Pani Wicedyrektor Pani Zuzannie Błaszczak, Pani Wicedyrektor Elżbiecie Bojko, Pani Bogumile Maślance, Pani Beacie Nowalskiej oraz pozostałym Nauczycielom  i Pracownikom za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Pani Agacie Kopacz bardzo dziękuję za uwiecznienie tego wydarzenia na fotografiach, a  Panu Łukaszowi Walczykowi Nauczycielowi muzyki dziękuję za uświetnienie uroczystości grą na kościelnych organach.

      Serdecznie dziękuję Pani Kindze Machnik - Rodzicowi, która jak co roku, ufundowała i przygotowała piękną wiązankę okolicznościową i znicze.

       

      Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

      Halina Twardosz

     • Dwuzmianowość w roku szkolnym 2022/23

     •  

      Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że ze względu na informacje, które otrzymałam od Pana Witolda Grabca Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, dotyczące budowy świetlicy, w roku szkolnym 2022/23 klasy od I do III będą pracować w systemie dwuzmianowym. Oznacza to, że np. klasy pierwsze (podobnie klasy drugie i trzecie) będą mieć jedną salę wymiennie - w jednym półroczu jedna klasa pierwsza trzy razy rano, a dwa razy po południu, w drugim półroczu zmiana. Klasy drugie i trzecie podobnie.

       

      Z pozdrowieniami,

      Halina Twardosz

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

     • Drodzy Uczniowie

      Rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września 2022 r. wg następującego porządku: 

      Klasy od czwartej do ósmej przychodzą w tym dniu do szkoły na godzinę 8.00.

      Klasy od pierwszej do trzeciej przychodzą bezpośrednio do kościoła na Mszę świętą o godzinie 9.30.

      Po Mszy św. wszyscy udajemy się pod Pomnik Poległych w czasie I i II wojny światowej.

      Następnie przechodzimy do szkoły, klasy od pierwszej do trzeciej wraz ze swoimi Wychowawcami udają się do sal, klasy od czwartej do ósmej uczestniczą w uroczystym apelu na sali gimnastycznej.

      Zakończenie pobytu w szkole dla wszystkich klas około godziny 12.00.

      Świetlica szkolna funkcjonuje od 1 września 2022 r. od godziny 7.00 do 16.00.

      Obiady w szkole będą wydawane od 12 września 2022 r.

       

       

      Zapraszamy serdecznie

      Halina Twardosz

       

    • Zebranie z Rodzicami Przedszkolaków
     • Zebranie z Rodzicami Przedszkolaków

     •  

      Szanowni Państwo - Rodzice Przedszkolaków

      zapraszam serdecznie na spotkanie z Dyrekcją
      i Wychowawcami grup

      w dniu 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 17.00,
      w budynku szkoły
      .

       

      Z poważaniem

      Halina Twardosz

    • Zebranie z Rodzicami Uczniów klas pierwszych
     • Zebranie z Rodzicami Uczniów klas pierwszych

     •  

      Szanowni Państwo - Rodzice Uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2022/23

       

      zapraszam serdecznie na spotkanie z Dyrekcją
      i Wychowawcami klas

      w dniu 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 17.00,
      w budynku szkoły.

      Z poważaniem

      Halina Twardosz

       

     • 50. Rok Jubileuszowy Szkoły Podstawowej

     •  

      Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie

       

      Z wielką dumą i radością mam zaszczyt poinformować, że Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty objęła Patronat Honorowy nad obchodami 50. Roku Jubileuszowego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej.

      Z poważaniem

      Halina Twardosz

     • Zakończenie roku szkolnego - piątek 24 czerwca

     • W piątek 24 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Woli Radziszowskiej odbyło się uroczyste zakończenie  roku szkolnego.

      O godzinie 8:00 Ksiądz Proboszcz Antoni Spórna odprawił Mszę św. dziękczynną za miniony rok szkolny. Po jej zakończeniu uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami wrócili do szkoły i zgromadzili się w sali gimnastycznej.

      Na początku uroczystości barwną i rozśpiewaną część artystyczną zaprezentowali uczniowie klas drugich wraz z wychowawczyniami: p. Katarzyną Maślanką oraz p. Jadwigą Grabiec.

      Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Halina Twardosz. Po krótkim wystąpieniu nastąpiło wręczenie nagród książkowych oraz świadectw.

       

                                                          Życzymy wszystkim bezpiecznych wakacji.

    • ZAPRASZAMY :-)


  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia