Wola Radziszowska

Statut szkoły Koncepcja rozwoju Program wychowawczo-profilaktyczny Zasady oceniania Procedura

 

Procedura udostępniania
ocenionych pisemnych prac uczniowskich

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Woli Radziszowskiej

obowiązująca od 19 października 2018 roku

 

1. W klasach I-III ocenione pisemne prace uczniowskie są przekazywane przez uczniów do domu. Rodzice zapoznają się z pracami, a następnie zwracają prace do szkoły za pośrednictwem swojego dziecka w terminie do tygodnia od dnia przekazania pracy, na warunkach  uzgodnionych z wychowawcą klasy.

2. W klasach IV – VIII każda oceniona pisemna praca uczniowska, po omówieniu przez nauczyciela w czasie lekcji danego przedmiotu, jest udostępniana do sfotografowania przez ucznia podczas tej lekcji z zastrzeżeniem punktu 3. Udostępnienie pracy do sfotografowania w innym terminie jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu tego z nauczycielem danego przedmiotu. Uzgodnień dokonuje uczeń.

3. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel  niezwłocznie fotografuje ocenioną pracę  i wysyła pocztą elektroniczną na adres rodzica lub  wykonuje kserokopię tej pracy i przekazuje uczniowi.

 

 

 

 

                                                                                                 Halina Twardosz

                                                                                Dyrektor Zespołu

 

 

 

 

Sobota 17.11.2018

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
    Wola Radziszowska 500
    32 - 053 Wola Radziszowska
    e-mail: sekretariat@wr.edu.pl
  • Szkoła Podstawowa: 12 275-42-32
    Przedszkole: 12 256-37-68
liczba odwiedzin: 595717