Wola Radziszowska

Ogłoszenia rekrutacyjne Regulamin Harmonogram Dokumenty do pobrania

 

Ogłoszenia rekrutacyjne

http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=15886&menu_id=0

 

Rekrutacja dla dzieci uczęszczających już do przedszkola:
- należy złożyć deklarację kontynuacji
w terminie od 26 lutego do 02 marca 2018r.

Rekrutacja dla dzieci nowoprzyjmowanych:
- należy złożyć wniosek wraz załącznikami
w terminie od 05 marca do 16 marca 2018r.

Szczegóły dalszego postępowania - w zakładce harmonogram rekrutacji 2018/2019.

O rekrutacji nie decyduje kolejność złożenia wniosków.

Proszę o dokładne przeczytanie we wniosku informacji  dotyczącej wymaganych dokumentów o spełnianiu poszczególnych kryteriów.

Druki - wnioski oraz przykładowe zaświadczenie  
o zatrudnieniu można pobrać ze strony Internetowej
lub w sekretariacie Zespołu w godzniach od 7:00-15:00.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją
z przedszkola. 

Druki deklaracji będą wydawane w sekretariacie Zespołu, można je również pobrać ze strony Internetowej.

KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe

Kryteria główne

Wartość punktu

(przyznaje Komisja rekrutacyjna)

 1. Wielodzietność rodziny kandydata.

26

 1. Niepełnosprawność kandydata.

26

 1. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

26

 1. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

26

 1. Niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata.

26

 1. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

26

 1. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

26

 

Kryteria wynikające z art. 131 ust. 4, 5, 6 ustawy Prawo oświatowe

 1. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować wychowanie
  w przedszkolu pierwszego wyboru.

10

 1. Dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni muszą pogodzić obowiązki zawodowe lub studia w trybie dziennym z obowiązkami rodzinnymi.

5

 1. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

4

 1. Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny wskazał dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru we wszystkich składanych wnioskach.

3

 1. Dziecko, które uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola

2

 1. Dziecko, które uczęszczało do żłobka/klubu malucha lub brało udział w programie „Małopolska Niania”

1

 

Sobota 19.01.2019

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
  Wola Radziszowska 500
  32 - 053 Wola Radziszowska
  e-mail: sekretariat@wr.edu.pl
 • Szkoła Podstawowa: 12 275-42-32
  Przedszkole: 12 256-37-68
liczba odwiedzin: 696092