Szkoła Podstawowa

1% dla ZPO Wola Radziszowska

Samorządowe Przedszkole

Zabytkowy kościół w Woli Radziszowskiej

Wzgórze Zmartwychwstania, Ośrodek Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

 • Dnia 18 maja 2020 roku, obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji, w naszym przedszkolu została ogłoszona akcja „Laurka dla Jan Pawła II”, której celem było uczczenie pamięci tego wielkiego: księdza, filozofa, duszpasterza, a w końcu papieża. Pamiętajmy, że nasze dzieci, w przeciwieństwie do nas, nie znają historii życia Karola Wojtyły. Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu, stało się okazją do bliższego poznania biografii Świętego. Był to szczególny czas na rozmowy, opowiadanie historii o małym Lolku, oglądanie zdjęć, filmików, bajek itp. Dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców, dzieci chętnie wykonały piękne prace, które w finale akcji posłużyły do stworzenia prezentacji multimedialnej, poświęconej jednemu z największych Polaków. Oby pamięć, o tym Wielkim Człowieku ciągle trwała, a jego nauczanie służyło kolejnym pokoleniom.

 • Najważniejsze kwestie

  Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.:

  • kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów;
  • wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
  • wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynkó
 • Zapraszmy do zapoznania się z wytycznymi.

  Powodzenia na egzaminie

 • Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

  Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

  • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
  • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nau
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

  Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  Strona WWW Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Wola Radziszowska, 15 maja 2020 roku

  ZARZĄDZENIE NR 18/2019/20

  Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

  z dnia 15 maja 2020 roku

  w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu

  w Woli Radziszowskiej

  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 • Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie,

  Czas pandemii koronawirusa i ograniczenia z nim związane, wpłynęły bezpośrednio na nasze codzienne funkcjonowanie. Czas izolacji i ograniczenia kontaktów społecznych, jest okresem trudnym dla nas wszystkich. Z uwagą obserwujemy doniesienia z całego świata, szczególnie zaś te, z najbliższego nam otoczenia. Polski Rząd próbuje wspierać obywateli
  i pomagać im, w dostosowaniu się do nowych warunków, jednocześnie wymagając od nas współpracy i podjęcia współodpowiedzialności, za zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania w poszczególnych przestrzeniach życiowych.

 • Wola Radziszowska, 8 maja 2020 roku

  ZARZĄDZENIE NR 17/2019/20

  Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

  z dnia 8 maja 2020 roku

  w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu

  w Woli Radziszowskiej

  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 • Wola Radziszowska, 5 maja 2020 roku

  ZARZĄDZENIE NR 16/2019/20

  Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

  z dnia 5 maja 2020 roku

  w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu

  w Woli Radziszowskiej

  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej wziął udział w akcji szycia maseczek dla mieszkańców naszej Gminy. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie zapominamy o innych i dbamy o nasze bezpieczeństwo.

  Składamy szczególne podziękowania Paniom za pełne zaangażowanie się w szycie maseczek:

  p. Monice Warchoł i p. Renacie Kowalskiej – 474 szt.

  p. Ewie Król – 267 szt.

  p. Irenie Szczyrbak i p. Barbarze Chromy – 200 szt.

  p. Barbarze Myśliwiec – 104 szt.

  Bardzo też dziękujemy naszym uczniom za włączenie się w akcję i uszycie maseczek swoim rodzicom lub sobie.

 • Pomimo trudnej sytuacji, która nas otacza, w związku z pandemią koronawirusa, dzieci z Przedszkola w Woli Radziszowskiej, ze wsparciem swoich rodziców, bardzo dzielnie i pilnie pracują w domach. Wszyscy tęsknimy za przedszkolem i chcielibyśmy, aby świat jak najszybciej wrócił do normalności.

  Praca wielu osób, stała się wręcz bohaterskim czynem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Sytuacja ta szczególnie dotyka osób zatrudnionych w służbie zdrowia, które ze zdwojoną siłą i niespotykanym heroizmem walczą o nasz powrót do normalnej rzeczywistości.

 • KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

  Z DNIA 28 KWIETNIA 2020 R.


  w sprawie wznowienia rekrutacji do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.


  Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U z 2020, poz. 374) - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że wznowiona zostaje rekrutacja do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych. Rekrutacja wznowiona zostaje od etapu posiedzeń komisji rekrutacyjnych.

 • ❗️ Do 2️⃣4️⃣ maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach i placówkach oświatowych. Nadal będzie odbywać się #naukazdalna 💻 Minister edukacji Dariusz Piontkowski podpisał w tej sprawie rozporządzenie ➡️ https://bit.ly/3eJHkQG

 • Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski - Zgodnie z zapowiedzią, z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. O przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zaapelowała również Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. #matura2020 #egzamin #egzaminósmoklasisty.

 • Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających do ZPO w Woli Radziszowskiej.

  Czas zdalnego nauczania, jest wyzwaniem dla wszystkich. Dla nauczycieli, uczniów i dla Państwa Rodziców i Opiekunów.

  Znaleźliśmy się, w nieznanej nam dotąd sytuacji, która zmusza nas do modyfikacji naszego codziennego funkcjonowania. To nowe i trudne doświadczenie, wymaga od nas mobilizacji, współpracy i wzajemnego wsparcia podczas podejmowanych działań.

  Zachęcamy Państwa do pozostawania w kontakcie z nami; z dyrektorem
  i nauczycielami. Jeśli napotykacie Państwo na problemy, to nie zostawajcie z nimi sami. Pozostajemy do Państwa dyspozycji, chętnie służymy pomocą i radą. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie. Prosimy zgłaszać szkole na bieżąco, swoje spostrzeżenia i wnioski.

 • Szanowni Państwo Rodzice Uczniów klasy VIII, Drodzy Uczniowie Klasy VIII

  W dniach od 30 marca do 1 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa) odbędzie się egzamin próbny dla klasy VIII, do którego materiały przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

  Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne, ale zachęcam serdecznie Państwa Dzieci do wzięcia udziału w próbie.

  Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w Krakowie (www.oke.krakow.pl) w następujących terminach:

 • W związku z wprowadzonymi w dniu 24 marca 2020r. kolejnymi obostrzeniami, związanymi z pandemią koronawirusa, dyżury w szkołach i przedszkolach pełnione są od godziny 8:00 do 14:00.

 • Rekrutacja zawieszona po etapie składania wniosków

  24-03-2020

  W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informujemy o zawieszeniu obowiązującego harmonogramu rekrutacji do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek drogą mailową, oryginały powinny dostarczać po wznowieniu pracy placówek.

  KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINAZ DNIA 24 MARCA 2020 R.

  w sprawie zawieszenia harmonogramu rekrutacji do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.

 • W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce oraz zawieszeniem zajęć edukacyjnych, aż do Świąt Wielkanocnych, Wydział Edukacji UMiG w Skawinie, przygotował dla Państwa zestawienie darmowych stron internetowych, które mogą być pomocne podczas nauki w domu. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

 • ❗️Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania oraz klasyfikowania uczniów. Nowe regulacje będą obowiązywały od 25.03 do 10.04 br.

  Ważny komunikat ➡️ bit.ly/3bdg8qR #koronawirus Kancelaria Premiera Ministerstwo Zdrowia Główny Inspektorat Sanitarny

 • Kanał edukacyjny

  Każdego dnia, na stronie tvp.vod.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele będą mogli znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia. Na początek Telewizja Polska proponuje wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.

  W czwartek, 19 marca br. podczas wirtualnych zajęć w Muzeum Powstania Warszawskiego dzieci i młodzież będą mogli m.in. porównać zdjęcia okolic Dworca PKP Śródmieście wykonane w czasie Powstania Warszawskiego z fotografiami zrobionymi tuż po wojnie, poznać historię Szpitala Ujazdowskiego, który odegrał ważną rolę podczas Powstania, czy poznać sylwetkę Eugeniusza Lokajskiego – słynnego fotografa powstańczej Warszawy. Ważnym elementem lekcji on-line będą spotkania z ekspertami i wolontariuszami muzeum, a także ze świadkami historii, m.in. Anną Trzeciakowską.

 • KOMUNIKAT
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
  Z DNIA 14 MARCA 2020 R.


  w sprawie składania za pomocą poczty mailowej wniosków o przyjęcie do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych  Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U z 2020, poz. 374) – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że dopuszczamy i preferujemy możliwość składania wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w formie pliku Word, skanu dokumentów lub czytelnych zdjęć wniosku na adres mailowy przedszkola lub szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę:

  www.cke.gov.pl #egzaminósmoklasisty #CKE #egzamin

 • KOMUNIKAT
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
  Z DNIA 13 MARCA 2020 R.

  w sprawie udokumentowania dodatkowego kryterium rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dotyczącego potwierdzania szczepień dziecka.

  Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U z 2020, poz. 374) – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że w związku z utrudnieniami w uzyskaniu zaświadczeń o przeprowadzonych szczepieniach dzieci, które są potwierdzeniem spełnienia kryterium dodatkowego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ustalam, że potwierdzeniem spełnienia tego kryterium będzie również oświadczenie rodzica wraz z kserokopią książeczki szczepień dziecka.

 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informujemy o dopuszczeniu możliwości składania wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w formie pliku Word, skanu dokumentów lub czytelnych zdjęć wniosku przesłanych na adres mailowy przedszkola lub szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

  ➡️http://bit.ly/2x0eZUE | www.gminaskawina.pl

 • Szanowni Państwo,

  w związku z zawieszeniem zajęć w szkole i przedszkolu do dnia 25 marca, podjęliśmy działania mające zapewnić kontynuację nauczania.

  W przedszkolu dzieci zabrały książki i ćwiczenia, nauczyciele przekazali Rodzicom niezbędne wskazówki. Z nauczycielami można się kontaktować poprzez służbową pocztę elektroniczną. Każdy nauczyciel taką pocztę posiada i został zobowiązany do odczytywania wiadomości oraz udzielania odpowiedzi.

  Wszystkie konta służbowe nauczycieli skonstruowane są wg zasady:

 • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

  11.03.2020

  Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Przedszkole im. Marii Konopnickiej

 • Dnia 18 maja 2020 roku, obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji, w naszym przedszkolu została ogłoszona akcja „Laurka dla Jan Pawła II”, której celem było uczczenie pamięci tego wielkiego: księdza, filozofa, duszpasterza, a w końcu papieża. Pamiętajmy, że nasze dzieci, w przeciwieństwie do nas, nie znają historii życia Karola Wojtyły. Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu, stało się okazją do bliższego poznania biografii Świętego. Był to szczególny czas na rozmowy, opowiadanie historii o małym Lolku, oglądanie zdjęć, filmików, bajek itp. Dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców, dzieci chętnie wykonały piękne prace, które w finale akcji posłużyły do stworzenia prezentacji multimedialnej, poświęconej jednemu z największych Polaków. Oby pamięć, o tym Wielkim Człowieku ciągle trwała, a jego nauczanie służyło kolejnym pokoleniom.

 • Najważniejsze kwestie

  Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.:

  • kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów;
  • wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
  • wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynkó
 • Zapraszmy do zapoznania się z wytycznymi.

  Powodzenia na egzaminie

 • Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

  Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

  • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
  • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nau
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

  Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  Strona WWW Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Wola Radziszowska, 15 maja 2020 roku

  ZARZĄDZENIE NR 18/2019/20

  Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

  z dnia 15 maja 2020 roku

  w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu

  w Woli Radziszowskiej

  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 • Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie,

  Czas pandemii koronawirusa i ograniczenia z nim związane, wpłynęły bezpośrednio na nasze codzienne funkcjonowanie. Czas izolacji i ograniczenia kontaktów społecznych, jest okresem trudnym dla nas wszystkich. Z uwagą obserwujemy doniesienia z całego świata, szczególnie zaś te, z najbliższego nam otoczenia. Polski Rząd próbuje wspierać obywateli
  i pomagać im, w dostosowaniu się do nowych warunków, jednocześnie wymagając od nas współpracy i podjęcia współodpowiedzialności, za zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania w poszczególnych przestrzeniach życiowych.

 • Wola Radziszowska, 8 maja 2020 roku

  ZARZĄDZENIE NR 17/2019/20

  Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

  z dnia 8 maja 2020 roku

  w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu

  w Woli Radziszowskiej

  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 • Wola Radziszowska, 5 maja 2020 roku

  ZARZĄDZENIE NR 16/2019/20

  Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

  z dnia 5 maja 2020 roku

  w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu

  w Woli Radziszowskiej

  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej wziął udział w akcji szycia maseczek dla mieszkańców naszej Gminy. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie zapominamy o innych i dbamy o nasze bezpieczeństwo.

  Składamy szczególne podziękowania Paniom za pełne zaangażowanie się w szycie maseczek:

  p. Monice Warchoł i p. Renacie Kowalskiej – 474 szt.

  p. Ewie Król – 267 szt.

  p. Irenie Szczyrbak i p. Barbarze Chromy – 200 szt.

  p. Barbarze Myśliwiec – 104 szt.

  Bardzo też dziękujemy naszym uczniom za włączenie się w akcję i uszycie maseczek swoim rodzicom lub sobie.

 • Pomimo trudnej sytuacji, która nas otacza, w związku z pandemią koronawirusa, dzieci z Przedszkola w Woli Radziszowskiej, ze wsparciem swoich rodziców, bardzo dzielnie i pilnie pracują w domach. Wszyscy tęsknimy za przedszkolem i chcielibyśmy, aby świat jak najszybciej wrócił do normalności.

  Praca wielu osób, stała się wręcz bohaterskim czynem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Sytuacja ta szczególnie dotyka osób zatrudnionych w służbie zdrowia, które ze zdwojoną siłą i niespotykanym heroizmem walczą o nasz powrót do normalnej rzeczywistości.

 • KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

  Z DNIA 28 KWIETNIA 2020 R.


  w sprawie wznowienia rekrutacji do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.


  Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U z 2020, poz. 374) - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że wznowiona zostaje rekrutacja do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych. Rekrutacja wznowiona zostaje od etapu posiedzeń komisji rekrutacyjnych.

Środa 27.05.2020

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
  Wola Radziszowska 500
  32 - 053 Wola Radziszowska
  e-mail: sekretariat@wr.edu.pl
 • Szkoła Podstawowa: 12 275-42-32
  Przedszkole: 12 256-37-68
liczba odwiedzin: 1404239