• Regulamin

    •  

             Regulamin biblioteki

                                   

     1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

     2. Przy zapisie zgłaszający się zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.

     3. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić
     w szatni wierzchnie okrycia, zaś torby szkolne przed salą biblioteczną.

     4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.

     5. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.

     6. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.

     7. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.

     8. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.

     9. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

     10. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.

     11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.

     12. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.

     13. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

     14. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

     15. W przypadku zmiany szkoły lub miejsca pracy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.