• Podstawa programowa

   liczba odwiedzin: 489
    •                                          

     Podstawa programowa

                                                           DZIENNIK USTAW
                                          RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                          Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r.
                                                                Poz. 356

     ROZPORZĄDZENIE
     MINISTRA EDUKACJI N
     ARODOWEJ

     z dnia 14 lutego 2017 r.
     w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
     oraz oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

     http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

     Szanowni Państwo!

     Zapraszamy do zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dostępne
     w załączonym linku.
     W szatni również znajdują się informacje na ten temat.

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia