• Polak - Obywatel

    •  

     Kształtowanie postaw
     obywatelskich i społecznych

     • Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,  umacnianie więzi 
      z  krajem ojczystym i  regionem.
     • Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

      

     Ale to już było... A nowe przed nami...

     Pasowanie na ucznia

     Demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego

     Święto Patrona szkoły

      

      

     Dzień życzliwości i uśmiechu

     Akcje charytatywne

     Kwesta na odnowę nagrobków

      

      
       Zniszczony nagrobek     Odnowiony nagrobek kierownika szkoły  

     "Góra grosza"

      

     "Ciasteczka szczęścia"

      

     Spotkania z ciekawymi ludźmi

     Spotkanie z autorką bajek


      

     Lekcja historii z rycerzami

     Piknik rodzinny

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia