• Program

   liczba odwiedzin: 807
    •  

                         Program
        wychowania przedszkolnego

             W przedszkolu obowiązuje program
                      wychowania przedszkolnego
                      wybrany przez nauczycieli,
     pozytywnie   
                  zaopiniowany przez Radę Rodziców,
                             Radę Pedagogiczną
               i dopuszczony do użytku
     w Przedszkolu w Woli Radziszowskiej
                        przez Dyrektora Zespołu.

      

     Program wychowania przedszkolnego 2020_21_.pdf