• Projekty

    •  

      

     Realizowane projekty i programy

      

     Rok przedszkolny 2021/2022

     PRZEDSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY „RODZINNE WYZWANIA”

     Projekty realizowane w oddziale „Krasnoludki”

     • „Mały Miś w świecie wielkiej literatury 2021/2022” – międzynarodowy projekt edukacyjny;
     • „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski projekt edukacyjny;
     • „Zabawa sztuką” – ogólnopolski projekt edukacyjny;

     Projekty realizowane w oddziale „Niezapominajki”

     • „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski projekt edukacyjny;

     Projekty realizowane w oddziale „Kotki”

     • „Zabawa sztuką” – ogólnopolski projekt edukacyjny;
     • „Emocja” – międzynarodowy projekt edukacyjny;

      

     Projekty realizowane w oddziale „Jagódki”

     • „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski projekt edukacyjny;
     • „Czytanie ma Moc” – ogólnopolski projekt edukacyjny;

      

     Projekty realizowane w oddziale „Słoneczka”

     • „Ekokulturalne przedszkole” – ogólnopolski projekt edukacyjny;
     • „Bajeczna Księga” – ogólnopolski projekt edukacyjny;

      

     Projekty realizowane w oddziale „Pszczółki”

     • „Serdeczna karteczka”
     • „Piękna Nasza Polska Cała”
     • „Magiczna moc bajek”
     • „Kreatywny przedszkolak”

      

          

               PRZEDSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY „RODZINNE WYZWANIA”

     ORGANIZATOR:

     Organizatorem projektu jest Przedszkole Samorządowe w Woli Radziszowskiej, a nad prawidłowym jego przebiegiem będą czuwać koordynatorzy: Marzena Cielecka – Kulisa, Dorota Kunicka, Urszula Postawa – Stręk.

     ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU:

     Zgłoszenia są do 29.10.2021r.

     Zgłoszenia następują poprzez wypełnienie formularza  zgłoszeniowego  oraz wysłanie prośby o dołączenie do grupy:  Rodzinne Wyzwania WR 2021.

     ADRESACI:

     Do projektu mogą zgłaszać się  wszystkie rodziny dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Woli Radziszowskiej, nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie.

     TERMIN REALIZACJI:

     Projekt realizowany jest w dniach 15.10.2021 – 30.05.2022

     Oficjalne podsumowanie projektu oraz rozdanie certyfikatów nastąpi do 30.06.2022 r.

     ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

     Realizację zadań rodziny dokumentują, wykonując zdjęcia prac, nagrywając filmy, pisząc notatkę z przebiegu wykonywania zadań  i udostępniają je
     w grupie „Rodzinne Wyzwania WR 2021”.

     Jedynymi wytycznymi wykonywanych prac, jest ich temat. Pozostałe działania są dowolne, mają być kreatywne i twórcze, stąd nie mogą być odgórnie narzucone.

     Rodziny, które zgłoszą się do projektu, proszone są  o aktywny udział w grupie „Rodzinne Wyzwania WR 2021”  poprzez dodawanie zdjęć z bieżącej realizacji projektu.

      

     ZASADY  UCZESTNICTWA:

     Aby wziąć udział w projekcie, rodziny zobowiązane są do:

     1. Zapoznania się z regulaminem projektu.
     2. Dołączenia do grupy projektowej „Rodzinne Wyzwania WR 2021”
      w aplikacji Messenger.
     3. Wypełnienia i oddania w wersji papierowej do przedszkola formularza zgłoszeniowego do dnia 29 października 2021. Późniejsze prośby
      o dołączenie do projektu będą rozpatrywane indywidualnie.
     4. Zrealizowania wszystkich zadań  zamieszczonych w regulaminie.
     5. Publikowania zdjęć, filmów, relacji z podejmowanych działań na forum grupy „Rodzinne wyzwania WR 2021”.

     Harmonogram

     Październik/ Listopad – Jesienna makieta

     Grudzień / Styczeń – Zimowa kraina – konstruowanie gry planszowej

     Luty / Marzec  -  Reklama mojej miejscowości -   np. plakat,  pocztówka, wiersz,  piosenka itp.

     Kwiecień / Maj -  Wiosenne pejzaże – malujemy w plenerze

     Cel

     Głównym celem niniejszego projektu jest kreatywne i twórcze działanie rodziców wraz z dziećmi, uruchamianie twórczości dzieci oraz zacieśnianie więzi rodzinnych.

     Zakończenie projektu

     Każda rodzina, która wykona wszystkie zadania projektowe  otrzyma  certyfikat uczestnictwa oraz dyplom dla każdego dziecka. Dla rodzin wykazujących się największą kreatywnością i zaangażowaniem przewidziane są  nagrody rzeczowe.

      

      

     Rok przedszkolny 2020/2021

       "Czytamy z Franklinem" - bajkoterapia,
     projekt czytelniczy realizowany w oddziale  "Kotki"

      

     "Dobrze jemy ze Szkołą na Widelcu"
     (ogólnopolski program edukacyjny - klasy "0") realizowany w oddziałach "Kotki" i "Jagódki"

     Regulamin-Dobrze-Jemy-2020_2021.pdf

      

     "Magiczna moc bajek" edycja 2020/2021
     (międzynarodowy projekt czytelniczy)
     realizowany w oddziale "Pszczółk
     i"

     Miedzynarodowy-Projekt-Czytelniczy-MAGICZNA-MOC-BAJEK-_-REGULAMIN-2020-2021

      

     "Piękna nasza Polska cała"
     (międzynarodowy projekt edukacyjny),
     realizowany w oddziale "Pszczółki"

     Regulamin-projektu-Piekna_Nasza_Polska_2020-2021.pdf

      

     "Kreatywny Przedszkolak"
     (ogólnopolski projekt edukacyjny)
     realizowany w oddziale "Pszczółki"

     PROJEKT_EDUKACYJNY_KRATYWNY_PRZEDSZKOLAK.pdf

      


     "Kubusiowi przyjaciele natury"
     (ogólnopolski projekt edukacyjny)

     realizowany w oddziałach "Krasnoludki" i "Niezapominajki"

     Regulamin_Kubusiowi_Przyj._N_2020_2021.pdf

      

      

     "Multimedialny Teatr Przedszkolaka"
     (gminny projekt edukacyjny)

     realizowany w oddziałach "Słoneczka" i Jagódki"

      

      

     Rok przedszkolny 2019/2020

      

      

      

     "Czytamy z Franklinem" - bajkoterapia,
     projekt czytelniczy realizowany w oddziale  "Kotki"

      

     "Kreatywny Przedszkolak"
     (ogólnopolski projekt edukacyjny)
     realizowany w oddziale "Pszczółki"

     PROJEKT_EDUKACYJNY_KRATYWNY_PRZEDSZKOLAK.pdf

      

     "Bezpieczne Przedszkole"

      

     "Dzieciństwo bez próchnicy"

     "Kraina zdrowia"