• Szkoła Podstawowa

    •  

     Wola Radziszowska

         

      


     Siedzibą szkoły jest wieś Wola Radziszowska położona w powiecie krakowskim, w gminie Skawina. Terytorium wioski rozciąga się w dolinie rzeki Cedron.
     W centrum miejscowości znajdują się dwa kościoły, jeden zabytkowy XV w., remiza strażacka, dom kultury, filia biblioteki miejskiej w Skawinie, ośrodek zdrowia i poczta.

     O szkole

      

     Budynek, w którym siedzibę ma Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej usytuowany jest
     w centrum Woli Radziszowskiej i obejmuje swoim obwodem rozległy teren wsi. Działka jest ogrodzona. Za budynkiem znajduje się plac zabaw pozyskany
     z programu „Radosna szkoła” oraz teren zielony. W pobliżu budynku znajduje się kompleks boisk sportowych Parafialnego Klubu Sportowego, z którego korzysta również szkoła. W Szkole panują bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju uczniów. Systematycznie wzbogacana jest baza materialna.
     Obecnie do 8-klasowej Szkoły Podstawowej uczęszcza 171 uczniów. Szkoła oferuje zajęcia rozwijające zainteresowania wszystkim chętnym uczniom: koło przyrodnicze, komputerowe, matematyczne, polonistyczne, ortograficzne, koło plastyczne, koło taneczne, koło językowe „Friends”, koło robótek ręcznych, zajęcia sportowe, chór, zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu. Wszyscy uczniowie potrzebujący wsparcia są objęci pomocą w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej i psychologicznej.  Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów przejawiających uzdolnienia i mających trudności w nauce. Oferta ta jest modyfikowana i dostosowywana do potrzeb uczniów, zgodnie z propozycjami uczniów i rodziców. Uczniowie biorą udział w różnych projektach interdyscyplinarnych przygotowując akademie, uroczystości, prezentacje, akcje promujące zdrowy tryb życia. Nauczyciele podejmują w szkole nowatorskie działania: „Śniadanie daje moc”, „Cisza” - Dzień bez hałasu”, „Przyroda w zasięgu ręki”, „Wielka historia w małej Ojczyźnie”, Spotkania z kombatantami, „Dąb Krycińskiego”, Spotkania i wywiad z autorami książek. Nowatorskie działania m.in. motywują uczniów do czytania i słuchania czytanych tekstów i wyciągania z nich morałów, do sięgania po książki do czytania, poznawania nowych sytuacji, zachowań, postaw innych ludzi i świata przyrody poprzez cykliczne spotkania z żółwiem Franklinem (Bajkoterapia dla sześciolatków). Usprawnienie manualne rąk, rozwijanie poczucia estetyki, umiejętność haftowania, wykonywanie serwetek na szydełku. Prezentacja prac, wytworów to efekty nowatorstwa koła robótek ręcznych. Cykl zajęć pt.: „Cisza” – walka z hałasem – uświadomienia uczniom szkodliwości hałasu, a „Śniadanie daje moc” uczy odpowiedzialności za własne zdrowie. W Szkole realizuje się projekty edukacyjne m.in. „Odblaskowa szkoła” w ramach, którego uczniowie realizują dodatkowe zadania i uzyskują certyfikaty. Najlepszym uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu na zakończenie roku szkolnego wręczane są statuetki „Prymus szkoły”, a najlepszym sportowcom medale i puchary. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej mają sukcesy w konkursach artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu gminy i powiatu. Szkoła promuje się w środowisku poprzez: prezentację umiejętności aktorskich, wokalnych i tanecznych podczas dożynek gminnych, uroczystości Ochotniczej Straży Pożarnej, organizacji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka. Współpracując z Radą Rodziców organizuje pikniki rodzinne, dzień sportu. Wystawia sztuki teatralne np.: „Jasełka”, koncerty piosenek, kolęd i pastorałek o tematyce zimowej, wieczornice poświęcone Janowi Pawłowi II. Placówka była współorganizatorem archidiecezjalnego zjazdu „Kolędników misyjnych”. Przedstawia „Jasełka” podczas zjazdów kolędników misyjnych np. w Wadowicach i Nowej Hucie. Wśród działań zainicjowanych w ostatnim okresie znalazły się również współorganizacja koncertu charytatywnego dla uczennicy poszkodowanej w wypadku, organizacja koncertu i przedstawienia charytatywnego dla uczennicy szkoły walczącej z chorobą nowotworową, prowadzenie kwesty na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na miejscowym cmentarzu.