• Dyrekcja

    •  

      Kadra kierownicza

     L.p.

     Imię i nazwisko nauczyciela


     Funkcja/ kwalifikacje

      

      

     rok szkolny 2022/2023

     1.

     mgr Halina Twardosz

     Dyrektor Zespołu

     matematyka
     przyroda

     informatyka oligofrenopedagogika
     zarządzanie oświatą

     2.

     mgr Zuzanna Błaszczak

     Wicedyrektor szkoły

     nauczanie początkowe
     informatyka
     zarządzanie oświatą

     3.

     mgr Elżbieta Bojko

     Wicedyrektor przedszkola

     edukacja przedszkolna
     i wczesnoszkolna,
     logopedia, bibliotekoznawstwo,
     pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
     filologia rosyjska

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     • Halina Twardosz dyrektor Zespołu

     • "Kocham to, co robię; robię to, co kocham"

      Jestem nauczycielem matematyki, informatyki i przyrody. Ukończyłam pięcioletnie studia dzienne w zakresie matematyki, aby następnie poszerzyć swoją wiedzę na studiach podyplomowych z przyrody, informatyki i oligofrenopedagogiki. Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą wyposażył mnie w wiedzę i umiejętności niezbędne w kierowaniu placówką oświatową. Jestem czynnym egzaminatorem z zakresu matematyki i ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli. W swojej wieloletniej pracy miałam przyjemność pracować na różnych szczeblach edukacji, zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum jak i w szkole średniej. Doświadczenie, które zdobyłam wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Od 1 września 2018 roku jestem dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej. Praca na tym stanowisku daje mi możliwość realizacji wizji i pomysłów na placówkę oświatową. 

      Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dorosłych dzieci, mam córkę i dwóch synów, z których jestem bardzo dumna.