• Historia przedszkola

    •  

     Historia Przedszkola
     w Woli Radziszowskiej

     strona w budowie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rok szkolny 1978/1979

      

      

      

     Rok szkolny 2000/2001

      

          Przedszkole Samorządowe w Woli Radziszowskiej wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych rozpoczęło swoją działalność 1 września 2000r. Mieści sie ono w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej w centrum wsi, pośród zielonej przestrzeni i w pobliżu kompleksu sportowego Parafialnego Klubu Sportowego. Obecnie placówka liczy 5 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 111 dzieci w wieku od 3 do 6 lat głównie z terenu Woli Radziszowskiej. Dzieci bawią się, uczą w słonecznych i dobrze wyposażonych salach. Korzystają z placu zabaw pozyskanego w ramach programu "Radosna szkoła", wyposażonego w sprzęt ogrodowy i bezpieczną nawierzchnię. Przedszkole położone jest w oddaleniu od ruchliwych ulic, co sprzyja organizacji wycieczek i spacerów, których celem jest prowadzenie obserwacji oraz aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Przedszkole posiada certyfikaty "Bezpieczne przedszkole" i "Kraina zdrowia". Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń. Działania przedszkola skupiają sie wokół tematyki: patriotycznej, tradycji przedszkolnych, regionalnej, społecznej, ekologicznej, prozdrowotnej i bezpieczeństwa. Przedszkole od kilku lat organizuje gminny konkurs recytatorski lub plastyczny poświecony twórczości Marii Konopnickiej, patronki przedszkola. Dzieci biorą udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez przedszkola z terenu Gminy Skawina, a także przeglądach i akcjach charytatywnych, np.: "Góra grosza", "Ciasteczka szczęścia". Dzieci uczestniczą w wycieczkach plenerowych oraz spektaklach teatralnych (m.in. w Teatrze Bagatela). Goszcza w Muzeum Historycznym i Regionalnym w Skawinie
     i uczestniczą w warsztatach plastycznych organizowanych przez pracowników muzeum. Poznają zabytki Woli Radziszowskiej oraz są częstymi gośćmi miejscowej Izby Regionalnej.

      

     Rok szkolny 2016/2017