• Terapeuta

    • Terapeuci
     rok szkolny 2022/2023

      

     mgr Agata Kopacz

      

     Harmonogram zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
     jest dostępny w e-dzienniku uczniów
     uczęszczających na zajęcia.