• Lider Zespołu: pani Ewa Gubała
      
     Członkowie:
        pani Iwona Jurczyk
        pani Małgorzata Kozak
        pani Violetta Sroka
        pani Bogumiła Maślanka
        pani Agata Kopacz
        pan Marcin Grala
        pan Dariusz Janik
        pan Łukasz Walczyk