• Wstęp deklaracji

   Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony https://zpo-wr500.edupage.org zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: https://zpo-wr500.edupage.org/

   Dane teleadresowe jednostki:

   Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

   ul. Szkolna 10

   32-053 Wola Radziszowska

   tel.: 12 2754232

   e-mail: sekretariat@wr.edu.pl

   Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-27

   Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    
   Ułatwienia na stronie www.zpo-wr500.edupage.org 

   Strona posiada ułatwienie w postaci mapy strony.

   Data sporządzenia deklaracji

   Deklarację sporządzono dnia 2021-03-28 na podstawie analizy danych.

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zuzanna Błaszczak 
   e-mail: 
   zuzanna.blaszczak@wr.edu.pl 
   Telefon: 12 2754232

   Procedura wnioskowo-skargowa

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych
   w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: 
   www.rpo.gov.pl

   Dostępność architektoniczna

   Placówka jest częściowo dostępna architektonicznie.

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać