• Plan pracy

    •  

      

     Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
     na rok szkolny 2020/2021

      

     Cele Samorządu Uczniowskiego:

      

     • Reprezentowanie ogółu uczniów.
     • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
     • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
     • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
     • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
     • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

      

     Termin

     Zadania

     Formy realizacji

     Wrzesień

      Opracowanie planu pracy SU

      

      

     Zagospodarowanie tablicy SU

      

     Zebranie samorządu.  Wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy.  Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji.

       Przedstawienie propozycji planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły.

     Październik

     „Szczęśliwy numerek”

      

      

     Dzień nauczyciela

      

     Ślubowanie klas I

     Ustalenie zasad i osób odpowiedzialnych za losowania szczęśliwego numerka

     Przeprowadzenie konkursu "Rozpoznaj nauczyciela na podstawie zdjęcia z dzieciństwa".

     Uroczyste przyjęcie klas I do społeczności uczniowskiej

     Listopad

     Zbiórka makulatury

     Zakup koszy do segregacji odpadów

      

     Dyskoteka Andrzejkowa

     Zaangażowanie samorządów klasowych do zbiórki makulatury - rywalizacja między klasowa.

     Organizacja wróżb, zabaw integracyjnych i bufetu.

     Grudzień

     Wszyscy jesteśmy Mikołajami.

      

     Uczniowie przychodzą do szkoły w czapkach mikołajkowych. 

     Styczeń

     Walne zebranie SU.
      

     Zabawa karnawałowa.

     Sprawozdanie z działalności SU w I półroczu.

     Organizacja zabaw, konkursów

     Luty

     Szkolne Walentynki

     Zorganizowanie poczty walentynkowej.

     Marzec

     „Kolorowy zawrót głowy”

     Witamy wiosnę w kolorach tęczy.

     Kwiecień

     „Końcowe odliczanie”

     Uroczyste rozpoczęcie odliczania dni do wakacji. Przygotowanie taśmy czasu.

     Maj

     Dzień sportów alternatywnych.

     Przygotowanie zabaw dla uczniów podczas przerw lekcyjnych.

     Czerwiec

     „Mam Talent”

      

     Podsumowanie pracy SU.

     Prezentacja umiejętności przez uczniów.

     Sprawozdanie z działalności  SU.

      

     Stałe prace w ciągu całego roku szkolnego:

     • Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego.
     • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
     • Udział w akcjach charytatywnych.
     • Współudział w uroczystościach szkolnych.

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia