• Ramowy plan dnia

    •  

     Ramowy plan dnia "Kotków"

          

      

     I. Zajęcia poranne

     7.00–8.30

     Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze
     i organizacyjne. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecka; zabawy indywidualne i w grupach, korzystanie z gier, układanek. Zabawy w kącikach tematycznych.

     8.30–8.45

     ŚNIADANIE
     Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

     8.45–9.15

     Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego
     i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

     9.15–9.30

     Czynności higieniczne po śniadaniu, przygotowanie do zabaw i zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

     II. Realizacja podstawy programowej 8:00-13:00

     9.30–10.30

     Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej organizowane przez nauczyciela w formie zabaw
     i ćwiczeń w celu zdobywania i poszerzania wiadomości
     i doświadczeń. Rozwijanie umiejętności i sprawności oraz samorealizacji w różnych formach przez dzieci.

     10.30–11.30

     Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu: spacery, zabawy ruchowe na placu zabaw. Inne przedsięwzięcia
     i zadania wspierające rozwój dziecka.

     11.30–11.45

     Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

     11.45–12.20

     OBIAD
     Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
     i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbania o higienę jamy ustnej - mycie zębów.

     12.20–13.15

     Odpoczynek po obiedzie – słuchanie muzyki relaksacyjnej lub wybranych pozycji literatury dziecięcej.

     13.15–13.45

     Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Indywidualna praca z dziećmi; praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia
     i zadania wspierające rozwój dziecka.

     13.45–14.00

     Czynności organizacyjne. Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.

     III. Zajęcia popołudniowe

     14.30–14.45

     Podwieczorek. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.

     14.45–16.00

     Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu. Zabawy w kącikach tematycznych.

      

        

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia