• Ramowy plan dnia

    •  

     Ramowy plan dnia "Jagódek"

      

     2020/2021

     Ramowy plan dnia

      

     7.00 – 8.30

      

     Zajęcia i zabawy indywidualne lub w małych zespołach, podejmowane
     spontanicznie w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci a także organizowane przez nauczyciela, zabawy ruchowe, obserwacja i praca wyrównawcza,

      

     przygotowanie do śniadania: prace porządkowe na sali, czynności higieniczne po zabawie i przed posiłkiem

      

     Przygotowanie do śniadania: prace porządkowe na sali, czynności higieniczne po zabawie i przed posiłkiem

     8.30-8.45

     Śniadanie

     Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku, właściwe
     zachowanie się przy stole, poznanie zasad zdrowego odżywiania

      

     9.45-9.00

     8.45 - 9.00 Pomoc dzieci w przygotowaniu do zajęć wychowawczo – dydaktycznych, zabawy dowolne, obserwacja i zajęcia stymulujące rozwój dzieci

      

     9.00-10.00

     Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela
     wynikające z podstawy programowej organizowane w formie: zabaw dydaktycznych, ruchowych, gier, ćwiczeń, rozmów i pogadanek, obserwacji, doświadczeń, eksperymentów, zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych, językowych i matematycznych

     10.00

     Drugie śniadanie

     10.15 – 11.15

     Zajęcia na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki, obserwacje spontaniczne i kierowane, zabawy ruchowe prowadzone z cała grupą
     z przyborami i bez, dowolne zabawy ruchowe, prace pielęgnacyjne
     i porządkowe w otoczeniu przedszkola

     11.15 – 11.30

     Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe w szatni i czynności
     higieniczne po powrocie ze świeżego powietrza i przed posiłkiem

     11.30-12.15

     Obiad

     Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku, właściwe zachowanie
     się przy stole, poznanie zasad zdrowego odżywiania

      

     12.00-12.30

     Poobiednia relaksacja : słuchanie muzyki odprężającej i wyciszającej,
     literatury dziecięcej w formie bajek, baśni, legend, wierszy , opowiadań czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych, zabawy relaksacyjne: masażyki, bajki relaksacyjne i terapeutyczne

     12.30 – 14.15

     Zabawy indywidualne lub w małych zespołach podejmowane spontanicznie w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci a także organizowane przez nauczyciela, zabawy ruchowe, muzyczne, dydaktyczne i plastyczne utrwalające wiedzę i umiejętności
     dzieci zdobyte podczas zajęć przedpołudniowych, zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, obserwacje dzieci, praca wyrównawcza.

     14.15 – 14.30

     Przygotowanie do podwieczorku: czynności samoobsługowe i higieniczne.

     14.30-14.45

     Podwieczorek

     Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku, właściwe
     zachowanie się przy stole, poznanie zasad zdrowego odżywiania.

     14.45 – 16.00

     Zabawy i zajęcia utrwalające wiadomości i umiejętności, zabawy indywidualne lub w grupach wg wyboru dzieci lub zaproponowane przez nauczyciela, obserwacje, praca indywidualna wyrównująca zaległości, prace porządkowe, swobodne i organizowane przez nauczyciela zabawy ruchowe na placu zabaw.

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia