• Zamierzenia miesięczne

    •        

     Zamierzenia na wrzesień 2022 r.

      

     Obszar fizyczny:

     - wdrażanie do samodzielności w zakresie czynności manualnych,

     - doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych,   

        naśladowczych oraz ćwiczeń gimnastycznych,

     - rozwój manualny,

     - zapoznanie przez zabawę ze schematem ciała człowieka,

     - kształtowanie nawyku dbania o własne bezpieczeństwo na drodze,

     - zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu,

     - rozwijanie samodzielności

     Obszar emocjonalny:

     - zachęcanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji, wyrażania ich w ekspresji ruchowo-muzycznej i plastycznej,

     - kształtowanie empatii i życzliwego nastawienia do siebie i innych,

     Obszar społeczny:

     - stwarzanie przestrzeni do samodzielnego nawiązywania kontaktów z grupą rówieśniczą,

     - integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań

     - zapoznanie z zasadami życia i funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w przedszkolu,

     - zachęcanie do aktywnego słuchania innych,

     - wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych,

     - zapoznanie z obowiązkami dyżurnego,

     Obszar poznawczy:

     - wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, organizacji pracy, zabawy i higieny,

     - kształtowanie zdrowych nawyków higienicznych i żywieniowych,

     - rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

     - rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia poprzez zabawy twórcze, logiczne i językowe

     - rozpoznawanie zapisu graficznego swojego imienia, stwarzanie okazji do podejmowania zabaw
       z literami i napisami,

     - odczytywanie informacji w formie symbolicznej,

     -ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory wg określonej cechy,

       zabawy z liczeniem

     -  poznawanie rożnych figur geometrycznych,

     -  zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu,

     -  zapoznanie z położeniem i wyglądem Polski na mapie, z wyglądem Ziemi i jej bogactw, znaczeniem

        soli i węgla w przyrodzie i życiu człowieka

     - poznawanie zjawisk przyrodniczych typowych dla wczesnej jesieni

     - zachęcanie do podejmowania działań plastycznych i konstrukcyjnych

     - umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, słuchanie i śpiewanie

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia