• Zamierzenia miesięczne

    •  

     Zamierzenia na styczeń 2022 r.

     13.12.2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

     1. Postanowienia noworoczne.
     2. Mierzymy czas.
     3. Dzień i noc.
     4. Cztery pory roku.
     5. Dwanaście miesięcy.

      

     Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

     • budzenie zainteresowania literami,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych,
     • poznawanie narzędzi służących do pomiaru czasu,
     • rozwijanie postawy badawczej,
     • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8, poznawanie sposobu odżywiania się ptaków,
     • doskonalenie dykcji i artykulacji,
     • poznawanie zawodu leśniczego,
     • doskonalenie percepcji słuchowej,
     • wzbudzanie szacunku do osób starszych,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9,budzenie zainteresowania historią,
     • rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu,
     • przygotowanie upominków dla babci i dziadka,
     • rozwijanie zdolności twórczych,
     • doskonalenie umiejętności przeliczania,
     • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowo – wzrokowej,
     • rozwijanie mowy, zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy,
     • rozwijanie ciekawości badawczej, rozwijanie postawy proekologicznej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej.

      

      

     Zamierzenia na grudzień 2021 r.

     25.11.2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

     1. Co cieszy Mikołaja?
     2. Jakie sporty uprawia Pani Zima?
     3. O czym w święta każdy z nas pamięta?
     4. Który żywioł jest najważniejszy?

      

     Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • doskonalenie poczucia rytmu,
     • rozwijanie samodzielności poznawczej,
     • rozwijanie kompetencji społecznych,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych,
     • rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,
     • ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej,
     • rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,
     • rozwijanie myślenia logicznego,
     • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
     • rozwijanie inteligencji emocjonalnej,
     • rozwijanie pamięci i mowy,
     • poszerzanie wiedzy na temat jesieni,
     • rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się
      w przestrzeni,
     • budzenie ciekawości poznawczej,
     • rozwijanie aktywności badawczej,
     • budzenie zainteresowania literami,
     • utrwalanie nazw dni tygodnia, poznawanie oznak zimy,
     • poznanie wybranych dyscyplin sportowych,
     • poznawanie tradycji mikołajkowych,
     • poznanie zawodu górnika,
     • poznawanie tradycji świątecznych,
     • poznanie czterech żywiołów.

      

     Szkoła Podstawowa w Witoni - 0A

     Zamierzenia na listopad 2021 r.

      19.10.2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

     1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?
     2. Co powinien wiedzieć każdy Polak?
     3. Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?
     4. Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?

      

     Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie wiedzy na temat rodziny,
     • budzenie zainteresowania literami,
     • poznanie trójkąta,
     • wyrabianie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
     • zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie wiedzy na temat Polski,
     • rozwijanie postawy badawczej,
     • budzenie zainteresowań konstrukcyjnych i technicznych,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5,
     • poszerzanie wiedzy o Polsce,
     • rozwijanie umiejętności wykonywania płynnych ruchów podczas tańca,
     • rozwijanie wiedzy na temat walorów geograficznych Polski,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0,
     • opanowanie wybranych figur tańców polskich,
     • rozwijanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6,
     • poszerzanie wiedzy o kosmosie,
     • doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
     • rozwijanie wiedzy na temat naszej planety – Ziemi.

      

      

     Zamierzenia na październik 2021 r.

     23.09.2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

      

     1.      Jak jesienią dbać o zdrowie?

     2.      Kto może być nauczycielem?

     3.      W co się bawi z nami jesienny wiatr?

     4.      Jakie plany na jesień mają zwierzęta?

      

     Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

      

     ·         kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

     ·         budzenie zainteresowania literami,

     ·         odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 1, poznanie zawodu lekarza,

     ·         doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

     ·         kształtowanie postawy prozdrowotnej,

     ·         poznawanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

     ·         rozwijanie sprawności fizycznej,

     ·         rozwijanie mowy, ćwiczenie pamięci długotrwałej,

     ·         poznawanie roli nauczyciela,

     ·         odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 2, poznawanie zawodu nauczyciela,

     ·         rozwijanie umiejętności wokalnych,

     ·         rozwijanie kompetencji twórczych,

     ·         ćwiczenie pamięci,

     ·         rozwijanie umiejętności plastycznych,

     ·         kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody,

     ·         odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3, rozwijanie wiedzy na temat zdrowia,

     ·         kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki muzyki,

     ·         rozwijanie wiedzy na temat pojazdów wodnych,

     ·         budzenie zainteresowań technicznych, rozwijanie kompetencji emocjonalnych,

     ·         rozwijanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,

     ·         odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4, poznawanie ekosystemu leśnego,

     ·         kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,

     ·         rozwijanie wiedzy na temat ptaków.

     Zamierzenia na wrzesień 2021 r.


     Tematyka kompleksowa:

      

     1.      Co słychać w przedszkolu?

     2.      Jak być superbezpiecznym?

     3.      Jakie są moje supermoce?

     4.      Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

     Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

     ·         rozwijanie mowy,

     ·         wprowadzenie znaczków rozpoznawczych, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,

     ·         dekodowanie symboli, ustalenie kodeksu grupowego,

     ·         rozwijanie sprawności fizycznej,

     ·         doskonalenie poczucia rytmu,

     ·         rozwijanie samodzielności poznawczej,

     ·         rozwijanie kompetencji społecznych,

     ·         rozwijanie umiejętności plastycznych,

     ·         rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

     ·         ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej,

     ·         rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy, nazywanie figur geometrycznych,

     ·         rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,

     ·         poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

     ·         poznawanie części ciała,

     ·         rozwijanie myślenia logicznego,

     ·         rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

     ·         rozwijanie inteligencji emocjonalnej,

     ·         dążenie do zrozumienia własnej indywidualności,

     ·         rozwijanie pamięci,

     ·         poszerzanie wiedzy na temat jesieni,

     ·         zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park, nazywanie figur geometrycznych,

     ·         rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,

     ·         budzenie ciekawości poznawczej,

     ·         rozwijanie aktywności badawczej.

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia