• Zamierzenia miesięczne

    •  

     Zamierzania na styczeń 2022 r.

      

     15.12.2021 r.

     ·        Rozwijanie mowy;

     ·        Zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu;

     ·        Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: U, u; J, j; Y, y;

     ·        Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej;

     ·        Zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy;

     ·        Rozwijanie umiejętności liczenia;

     ·        Zapoznanie z następstwem pór roku;

     ·        Zapoznanie z charakterystycznymi cechami pór roku;

     ·        Poznanie zapisu cyfrowego liczby 8, 9;

     ·        Zapoznanie z nazwami miesiąca i ich kolejnością;

     ·        Wykonanie pracy plastycznej techniką mieszaną;

     ·        Rozwijanie wiedzy ogólnej o zwierzętach leśnych;

     ·        Doskonalenie umiejętności łączenia śpiewu z elementami ruchu;

     ·        Zapoznanie z pracą leśniczego;

     ·        Tworzenie kompozycji z figur geometrycznych;

     ·        Rozwijanie słownictwa czynnego i biernego;

     ·        Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i zdań;

     ·        Zapoznanie z tradycyjnymi grami i zabawami;

     ·        Przygotowanie upominków na dzień babci i dziadka;

     ·        Doskonalenie umiejętności występowania przed publicznością;

     ·        Wzmacnianie więzi emocjonalnych z babcią i dziadkiem;

     ·        Rozwijanie myślenia matematycznego;

     ·        Rozwijanie słuchu fonematycznego;

     ·        Eksperymentowanie z materiałami plastycznymi;

     ·        Rozwijanie myślenia przestrzennego;

     ·        Rozwijanie sprawności fizycznej;

     ·        Odczytywanie godzin na zegarze;

     ·        Rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami;

     ·        Rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych;

     ·        Zapoznanie z grami i zabawami karnawałowymi;

     ·        Zapoznanie z wybraną tradycją karnawałową;

     ·        Zapoznanie z wpływem cukru na zdrowie człowieka.     Zamierzania na grudzień 2021 r.

      19.11.2021 r.

     ·        Rozwijanie mowy;

     ·        Zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi;

     ·        Badanie właściwości śniegu i lodu;

     ·        Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: E, e; S, s; B, b;

     ·        Rozwijanie sprawności manualnej;

     ·        Rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego;

     ·        Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej;

     ·        Zapoznanie z zawodem górnika oraz elementami jego stroju;

     ·        Rozwijanie umiejętności liczenia;

     ·        Poznanie zasad bezpiecznej zabawy;

     ·        Poznanie nazw dni tygodnia;

     ·        Zapoznanie z ideą wolontariatu;

     ·        Branie aktywnego udziału w uroczystości przedszkolnej;

     ·        Zapoznanie z techniką farbującej bibuły;

     ·        Poznanie zapisu cyfrowego liczby 7;

     ·        Rozwijanie kompetencji językowych;

     ·        Wymienianie sposobów przygotowania się do świąt;

     ·        Zapoznanie z wybranymi tradycjami bożonarodzeniowymi oraz ich znaczeniem symbolicznym;

     ·        Poznanie właściwości chemicznych wybranych produktów spożywczych;

     ·        Zapoznanie z tradycyjnymi wypiekami świątecznymi;

     ·        Kultywowanie tradycji świątecznych;

     ·        Zapoznanie z żywiołem ognia;

     ·        Zapoznanie z rolą ognia w życiu człowieka;

     ·        Zapoznanie z żywiołem jakim jest woda;

     ·        Zapoznanie z rolą wody w życiu człowieka;

     ·        Zapoznanie z żywiołem jakim jest ziemia;

     ·        Zapoznanie z podwójnym znaczeniem słowa ziemia;

     ·        Zapoznanie z żywiołem jakim jest powietrze;

     ·        Zapoznanie z rolą powietrza w życiu człowieka;

     ·        Utrwalenie wiedzy dotyczącej żywiołów;

     ·        Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi podczas działania;

     ·        Rozwijanie myślenia matematycznego;

     ·        Reagowanie zmianą ruchu na ustalone sygnały dźwiękowe;

     ·        Rozwijanie słuchu fonematycznego;

     ·        Eksperymentowanie z materiałami plastycznymi;

     ·        Rozwijanie ekspresji twórczej;

     ·        Rozwijanie sprawności fizycznej;

      

      

      

     Szkoła Podstawowa w Witoni - 0A

     Zamierzenia na listopad 2021 r.

      17.10.2021 r.

     Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne

     ·        Rozwijanie mowy;

     ·        Wdrażanie dzieci do pomocy w obowiązkach domowych;

     ·        Kształtowanie nawyków prozdrowotnych;

     ·        Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: T, t; I, i; D, d; K, k;

     ·        Rozwijanie wiedzy na temat rodziny;

     ·        Integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce;

     ·        Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi;

     ·        Zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka;

     ·        Poznanie legendy o powstaniu Polski;

     ·        Rozwijanie umiejętności liczenia;

     ·        Poszerzenie wiedzy na temat Polski;

     ·        Rozwijanie percepcji słuchowej;

     ·        Poznanie sławnych Polaków

     ·        Zapoznanie z nazwami państw sąsiadujących z Polską;

     ·        Poszerzenie wiedzy na temat polskich legend;

     ·        Rozwijanie sprawności ruchowej;

     ·        Poznanie zapisu cyfrowego liczby 5, 0, 6;

     ·        Doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się              

           w przestrzeni z wykorzystaniem rekwizytu;

     ·        Wprowadzenie znaków równości, mniejszości i większości;

     ·        Doskonalenie zdolności koncentracji podczas działania;

     ·        Poszerzenie informacji na temat różnych regionów Polski;

     ·        Poszerzenie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej;

     ·        Poznanie cech trójkąta;

     ·        Rozwijanie słuchu fonematycznego;

     ·        Rozwijanie umiejętności plastycznych;

     ·        Rozwijanie aktywności badawczej;

     ·        Rozwijanie sprawności fizycznej;

      

      

      

     Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne na październik 2021 r.

                                                                                                                                                   20.09.2021 r.

     • Rozwijanie mowy;
     • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych;
     • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: A, a , L, l, O,  o, M, m;
     • Rozwijanie umiejętności liczenia;
     • Rozwijanie sprawności ruchowej;
     • Poznanie zapisu cyfrowego liczby 1 , 2, 3,4;
     • Kształtowanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni;
     • Rozwijanie kreatywności i postawy badawczej;
     • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
     • Poznanie cech kwadratu;
     • Rozwijanie słuchu fonematycznego;
     • Rozwijanie umiejętności plastycznych;
     • Rozwijanie inwencji twórczej;
     • Opanowanie prostych figur tanecznych;
     • Rozumienie konieczności przestrzegania reguł gry;
     • Rozwijanie aktywności badawczej;
     • Kształtowanie umiejętności właściwego doboru stroju do pogody;
     • Zapoznanie z pracą nauczyciela;
     • Poprawne używanie pojęcia para;
     • Rozwijanie sprawności fizycznej;
     • Rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej;
     • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej;
     • Wzbogacenie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt;
     • Wzbogacenie wiedzy na temat ptaków;
     • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej;
     • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;

      

      

     Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień 2021 r.

      

     • Rozwijanie mowy;
     • Utrwalenie znaczków rozpoznawczych;
     • Dekodowanie symboli;
     • Ustalenie kodeksu grupowego;
     • Rozwijanie sprawności fizycznej;
     • Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej;
     • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
     • Rozwijanie umiejętności społecznych;
     • Rozwijanie umiejętności plastycznych;
     • Poznanie ogólnych zasad bezpieczeństwa;
     • Rozwijanie słuchu fonematycznego;
     • Nazywanie figur geometrycznych;
     • Rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewania;
     • Rozwijanie percepcji słuchowej;
     • Rozwijanie myślenia logicznego;
     • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej;
     • Dążenie do zrozumienia własnej indywidualności;
     • Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym;
     • Zapoznanie z oznakami jesieni;
     • Poznanie cech prostokąta;
     • Rozwijanie śmiałości i swobody ruchów podczas działań;
     • Rozwijanie aktywności badawczej;

      

      

      

     Zamierzenia na wrzesień 2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia