• Nazwiska

    •  

     Nazwiska
     rodowitych mieszkńców
     Woli Radziszowskiej

      

     Genealogia

      

     Szlachta - od szlachta, klasa społeczna wyodrębniona
     z rycerstwa, mająca dziedziczne przywileje i prawa,
     ze staropolskiego ślachta, ślechta.

     Stefaniak - 1659 od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stephanos, od stephanus ‘wieniec, korona’. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już w XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

     Marek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

     Mazur - 1425 od Mazur ‘człowiek pochodzący z północnego Mazowsza’.

     Szczyrbak - 1486 od szczerba, ze staropolskiego szczyrba ‘miejsce powstałe po odpadnięciu czegoś, wyrwa’.

     Pituch - od pita ‘vulva’, pitak ‘pica ‘grdyka’.

     Chromy - 1416 od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

     Blak - od blaknąć ‘tracić kolor, blednąć’, blak ‘bladość’.

     Kudela - 1765 od kudeł ‘włos’.

     Grabiec - 1391 od grab ‘drzewo liściaste, też od grabić ‘rabować’, grabie.

     Gruczyński - od staropolskiego gruca ‘owies, kasza’, też od gwarowego grucza ‘guz’.

     Kolasa - 1414 od kolasa ‘powóz’.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia