• Podziękowanie

     • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

      serdecznie dziękuje

      Pani Kindze Machnik

      za ufundowanie okolicznościowej wiązanki kwiatów

      oraz pięknych ozdobnych zniczy,

      które zostały złożone w dniu 1 września pod pomnikiem

      Poległych w czasie I i II wojny światowej.

       

      Z wyrazami szacunku i wdzięczności

      Halina Twardosz

       

    • Podziękowanie za udział w kweście

    • W dniach 31 października oraz 1 listopada 2021 roku odbyła się na Cmentarzu Komunalnym w Woli Radziszowskiej kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków. W akcję włączyli się również przedstawiciele Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej. Za poświęcony czas serdecznie Państwu dziękuję. 

     Z poważaniem,

     Halina Twardosz

      

     • 1% podatku dochodowego dla ZPO w Woli Radziszowskiej

     • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy, Mieszkańcy Woli Radziszowskiej.


      Serdecznie dziękujemy za przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz ZPO w Woli Radziszowskiej.

      Pragniemy poinformować, że za rok 2019 zebrano kwotę 1123,65 zł,  natomiast za rok 2020 kwotę 1332,81 zł.

      Jesteśmy przekonani, że przekazane środki pozwolą na polepszenie warunków edukacji naszych dzieci.

      Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


      Halina Twardosz- dyrektor Zespołu

      Katarzyna Karaś-Gucwa  - Przewodnicząca Rady Rodziców

     • Mamy finanse na świetlicę szkolną :-)

     • Z ogromną radością i satysfakcją pragnę poinformować, że w dniu 24 listopada 2021 roku, Rada Miejska przyjęła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a wśród inwestycji, na które zostaną przeznaczone środki finansowe znalazła się rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej. W 2022 roku powstanie nowa świetlica, której koszt realizacji wyniesie około 1 mln złotych.

      Jest to rozbudowa, na którą społeczność szkolna oczekiwała przez wiele lat. Prace związane z gromadzeniem środków finansowych, opracowaniem i realizacją projektu rozbudowy rozpoczęły się w 2018 roku.

      Na wyrazy wielkiego uznania i wdzięczności zasługują Rodzice, którzy z wielkim zaangażowaniem i determinacją gromadzili środki finansowe na realizację projektu rozbudowy i uzyskanie pozwolenia na budowę, organizując różnego rodzaju wydarzenia, również o charakterze dochodowym.

      Bardzo Państwu dziękuję. 

      Słowa podziękowania należą się Mieszkańcom Woli Radziszowskiej, którzy wspierali m.in. finansowo organizowane akcje.

      Serdecznie dziękuję Panu Norbertowi Rzepisko Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina, który ujął rozbudowę naszej szkoły w planie finansowym Gminy Skawina na 2022 rok, aktywnie wspiera działania społeczności szkolnej i lokalnej, służy swoją fachową wiedzą i pomocą.

      Słowa wdzięczności kieruję w stronę Pana Witolda Grabca Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, który uczestniczył w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z naszym projektem, z wielkim zaangażowaniem służy bezcenną pomocą, radą i wsparciem.

      Dziękuję serdecznie Pani Ewie Masłowskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej, Panu Ryszardowi Majdzikowi Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej, Paniom i Panom Radnym, którzy niejednokrotnie zapewniali o swojej przychylności i życzliwości, a w dniu 24 listopada 2021 r. przyjęli kluczową dla nas uchwałę, jednomyślnie.

      Szkoła będzie rozbudowywana po raz pierwszy od początku swojego istnienia, tym bardziej, jest to dla nas ważne i doniosłe wydarzenie.

      Data 24 listopada 2021 r. zapisze się złotą czcionką w historii naszej Szkoły, która za niecałe dwa lata będzie obchodziła 50 – lecie swojej działalności.

      Z wyrazami wdzięczności i szacunku,

      Halina Twardosz

     • Serdecznie dziękujemy

     •  

       

       

       

      Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Przedszkolaki

      serdecznie dziękują Rodzicom Dzieci Przedszkolnych

      za zakup dwóch zestawów stereo z CD dla dwóch grup przedszkolnych.

       

      Z wyrazami wdzięczności,

      Elżbieta Bojko Wicedyrektor Przedszkola

      Halina Twardosz Dyrektor ZPO

     • Podziękowanie za kiermasz

     •  

       

       

      Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

       Przyjaciele i Sympatycy

      Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

       

      w imieniu Dzieci Przedszkolnych i Uczniów, Grona Pedagogicznego i swoim, serdecznie dziękuję za organizację i udział w kiermaszu bożonarodzeniowym. Dziękuję za przekazanie na kiermasz pięknych prac jak również za udział w licytacji. Dziękuję za zorganizowanie kiermaszu. Szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę Pani Katarzyny Karaś-Gucwy Przewodniczącej Rady Rodziców oraz Pani Anny Bernat Zastępcy Przewodniczącej Rady Rodziców.

      Państwa pomoc jest dowodem na to, że jesteście Państwo zatroskani o rozwój swoich Dzieci i naszej Placówki oraz,  że zawsze możemy liczyć na Państwa wsparcie. 

      Rada Rodziców zebrała kwotę 4303 złote, którą przeznaczyła na potrzeby szkoły i przedszkola.

      Jesteście Państwo wyjątkowi. Bardzo dziękuję.

       

      Z wyrazami wdzięczności,

      Halina Twardosz

      dyrektor ZPO

     • Dziękujemy za zakup aparatu

     • Dyrekcja, Nauczyciele i Dzieci z Przedszkola w Woli Radziszowskiej składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za zakup aparatu fotograficznego KODAK  PIXPRO AZ528 oraz karty pamięci SD 32 GB SANDISK.

      Aparat sfinansowano ze środków zebranych podczas Jasełek w dniu 09.01.2022 r.

      Kupno aparatu umożliwi nam zamieszczanie wysokiej jakości zdjęć i filmów dla rodziców na przedszkolnym dysku Google oraz stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych.

       

      Serdecznie dziękujemy :-)

      Elżbieta Bojko Wicedyrektor Przedszkola

      Halina Twardosz Dyrektor Zespołu

     • Podziękowanie

     • Serdecznie dziękujemy Pani Kindze Machnik za ufundowanie wiązanki kwiatów oraz zniczy, które zostały złożone z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.

      Z wyrazami wdzięczności,

      Halina Twardosz

    • Potrafimy pomagać - podziękowanie

    • W bardzo krótkim czasie udało nam się zgromadzić dużą liczbę artykułów dla Uchodźców z Ukrainy.

     Wszystkim Ofiarodawcom: Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom serdecznie dziękujemy.

     W pakowaniu i transporcie artykułów do Skawiny pomogli Rodzice: Pani Katarzyna Karaś-Gucwa, Pani Joanna Sudecka, Pani Katarzyna Drewniak, Pani Katarzyna Cholewa, Pan Łukasz Malinowski oraz Uczniowie: Lilianka Gucwa i Konrad Cholewa. Samochodu użyczyła Pani Katarzyna Karaś-Gucwa.

     Serdecznie dziękujemy.

     Dziękuję Pracownikom Obsługi za pomoc w gromadzeniu ofiarowanych przedmiotów.

     Plakat informacyjny przygotowała Pani Małgorzata Polak, dziękuję.

     Z wyrazami wdzięczności,

     Halina Twardosz

     • Podziękowanie za sfinansowanie projektu zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej

     •  7 czerwca 2022 roku w sali obrad Miasta I Gminy Skawina odbyło się uroczyste przekazanie dokumentacji projektowej pn. Plan zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej.

      Na ręce Pana Norberta Rzepisko Burmistrza Miasta I Gminy Skawina oraz Pana Witolda Grabca Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina złożono dokumentację projektową wraz z protokołem przekazania wszelkch praw ze strony Wykonawcy projektu.

      Dokumentację przekazała delegacja w składzie: Pani Katarzyna Karaś-Gucwa - Przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Łukasz Malinowski - Rodzic, Pan Marcin Chromy - Rodzic, Pani Halina Twardosz Dyrektor ZPO w Woli Radziszowskiej.

      Praca nad projektem rozpoczęła się w lutym 2022 roku, koncepcja była wielokrotnie omawiana i konsultowana z Panią Projektant, Panem Witoldem Grabcem, Rodzicami, Wicedyrektorem Szkoły i Dyrektorem ZPO.

      Serdecznie dziękuję Wszystkim Osobom uczestniczącym w tworzeniu dokumentu: Pani Projektant, Panu Witoldowi Grabcowi Zastępcy Burmistrza M i G Skawina, Rodzicom: P. Katarzynie Karaś-Gucwie - Przewodniczącej RR, Pani Małgorzacie Lubowickiej, Panu Łukaszowi Malinowskiemu, Panu Marcinowi Chromy, oraz Pani Wicedyrektor Zuzannie Błaszczak.

      Na uwagę zasługuje fakt, że dokumentacja projektowa uwzględnia również chodnik gwarantujący bezpieczne poruszanie się dzieci w kierunku szkoły.

      Jak wszyscy wiemy, zapewnienie bezpieczeństwa to najważniejsze zadanie Nas Dorosłych.

      Serdecznie dziękuję Rodzicom za sfinansowanie projektu.

      Z wyrazami wdzięczności i uznania,
      Halina Twardosz

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia