• Podziękowanie

     • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

      serdecznie dziękuje

      Pani Kindze Machnik

      za ufundowanie okolicznościowej wiązanki kwiatów

      oraz pięknych ozdobnych zniczy,

      które zostały złożone w dniu 1 września pod pomnikiem

      Poległych w czasie I i II wojny światowej.

       

      Z wyrazami szacunku i wdzięczności

      Halina Twardosz

       

    • Podziękowanie za udział w kweście

    • W dniach 31 października oraz 1 listopada 2021 roku odbyła się na Cmentarzu Komunalnym w Woli Radziszowskiej kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków. W akcję włączyli się również przedstawiciele Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej. Za poświęcony czas serdecznie Państwu dziękuję. 

     Z poważaniem,

     Halina Twardosz

      

     • 1% podatku dochodowego dla ZPO w Woli Radziszowskiej

     • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy, Mieszkańcy Woli Radziszowskiej.


      Serdecznie dziękujemy za przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz ZPO w Woli Radziszowskiej.

      Pragniemy poinformować, że za rok 2019 zebrano kwotę 1123,65 zł,  natomiast za rok 2020 kwotę 1332,81 zł.

      Jesteśmy przekonani, że przekazane środki pozwolą na polepszenie warunków edukacji naszych dzieci.

      Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


      Halina Twardosz- dyrektor Zespołu

      Katarzyna Karaś-Gucwa  - Przewodnicząca Rady Rodziców

     • Mamy finanse na świetlicę szkolną :-)

     • Z ogromną radością i satysfakcją pragnę poinformować, że w dniu 24 listopada 2021 roku, Rada Miejska przyjęła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a wśród inwestycji, na które zostaną przeznaczone środki finansowe znalazła się rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej. W 2022 roku powstanie nowa świetlica, której koszt realizacji wyniesie około 1 mln złotych.

      Jest to rozbudowa, na którą społeczność szkolna oczekiwała przez wiele lat. Prace związane z gromadzeniem środków finansowych, opracowaniem i realizacją projektu rozbudowy rozpoczęły się w 2018 roku.

      Na wyrazy wielkiego uznania i wdzięczności zasługują Rodzice, którzy z wielkim zaangażowaniem i determinacją gromadzili środki finansowe na realizację projektu rozbudowy i uzyskanie pozwolenia na budowę, organizując różnego rodzaju wydarzenia, również o charakterze dochodowym.

      Bardzo Państwu dziękuję. 

      Słowa podziękowania należą się Mieszkańcom Woli Radziszowskiej, którzy wspierali m.in. finansowo organizowane akcje.

      Serdecznie dziękuję Panu Norbertowi Rzepisko Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina, który ujął rozbudowę naszej szkoły w planie finansowym Gminy Skawina na 2022 rok, aktywnie wspiera działania społeczności szkolnej i lokalnej, służy swoją fachową wiedzą i pomocą.

      Słowa wdzięczności kieruję w stronę Pana Witolda Grabca Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, który uczestniczył w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z naszym projektem, z wielkim zaangażowaniem służy bezcenną pomocą, radą i wsparciem.

      Dziękuję serdecznie Pani Ewie Masłowskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej, Panu Ryszardowi Majdzikowi Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej, Paniom i Panom Radnym, którzy niejednokrotnie zapewniali o swojej przychylności i życzliwości, a w dniu 24 listopada 2021 r. przyjęli kluczową dla nas uchwałę, jednomyślnie.

      Szkoła będzie rozbudowywana po raz pierwszy od początku swojego istnienia, tym bardziej, jest to dla nas ważne i doniosłe wydarzenie.

      Data 24 listopada 2021 r. zapisze się złotą czcionką w historii naszej Szkoły, która za niecałe dwa lata będzie obchodziła 50 – lecie swojej działalności.

      Z wyrazami wdzięczności i szacunku,

      Halina Twardosz

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia