• Nauczyciele

    •     Dyrekcja i nauczyciele - Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym

     Nauczyciele Szkoły Podstawowej
     w Woli Radziszowskiej

     rok szkolny 2021/2022

     Imię i nazwisko nauczyciela

     Zajęcia edukacyjne

     mgr Agnieszka Bentkowska

     matematyka

     mgr Marzena Bednarz-Guzik

     język polski
     język angielski

     mgr Elżbieta Ciepły

     wychowawca świetlicy
     technika
     plastyka

     mgr Jadwiga Grabiec

     edukacja wczesnoszkolna
     wychowanie do życia w rodzinie

     dr Marcin Grala

     historia

     mgr Ewa Gubała

     edukacja wczesnoszkolna
     zajęcia szachowe
     wychowawca świetlicy

     mgr Bona Depa zastępstwo za

     mgr Sylwia Kawa-Pająk

     edukacja wczesnoszkolna
     zajęcia szachowe

     mgr Agata Kopacz

     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
     zajęcia rewalidacyjne

     wychowawca świetlicy

     mgr Małgorzata Kozak

     język angielski

     mgr Małgorzata Radwan

     psycholog

     mgr Bogumiła Maślanka

     religia

     mgr Iwona Jurczyk

     język polski
     plastyka
     muzyka

     mgr Magdalena Pachlowska język polski

     mgr Katarzyna Maślanka

     edukacja wczesnoszkolna

     mgr Beata Nowalska

     język polski
     WOS

     mgr Krystyna Olejniczak

     etyka
     logopeda w SP

     mgr Małgorzata Polak

     przyroda
     biologia
     chemia

     mgr Kamila Wojdyła

     fizyka

     mgr Dorota Puć zastępstwo za

     mgr Barbara Sieprawska

     edukacja wczesnoszkolna
     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

     ks. mgr Antoni Spórna

     religia

     mgr Dariusz Janik

     informatyka

     mgr Małgorzata Pindera

     bibliotekarz
     język angielski 
     wychowawca świetlicy

     mgr Violetta Sroka

     matematyka
     wychowawca świetlicy

     mgr Łukasz Walczyk

     muzyka

     mgr Mateusz Talik

     język niemiecki
     wychowawca świetlicy

     mgr Magdalena Zapała

     geografia
     edukacja dla bezpieczeństwa

     mgr Halina Nowak

     wychowanie fizyczne

     mgr Barbara Miarka wychowawca świetlicy
     nauczyciel wspomagajacy
     terapeuta

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia