• Zachowanie

    •  

     Zasady i kryteria oceniania zachowania

     Zachowanie

     Ocena

     Link do kryterium

     Wzorowe

     wz.

     Bardzo dobre

     bdb.

     Dobre

      

     db.

     Poprawne

      

     pop.

     Nieodpowiednie

      

     ndp.

     Naganne

      

     ng.

      

     (wyciąg ze Statutu szkoły)

      

     1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

     1.  

      

     2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

     1.  

     4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

     1.  

      

     5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

     1.  

      

     6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

     1.  

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia