• Konkursy

    •  

      

      

      

      

     Konkurs biblioteczny „Moja ulubiona książka

     marzec 2021 r.

      

     Zadanie konkursowe polega na zredagowaniu wypowiedzi pisemnej,

     w której ocenić należy swoją ulubioną książkę.

     Organizator:

     Organizatorem konkursu jest Szkolna Biblioteka przy ZPO w Woli Radziszowskiej.

     Cele konkursu:

     • rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów;
     • zachęcanie do aktywności czytelniczej i twórczej uczniów starszych klas szkoły podstawowej;
     • propagowanie czytelnictwa – jako wartościowego sposobu spędzania czasu;
     • aktywizowanie dzieci do działań twórczych.

     Uczestnicy:

     Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej

     Warunki uczestnictwa:

     • uczestnik konkursu przesyła jedną pracę;
     • praca powinna być przesłana drogą mailową na adres: biblioteka@wr.edu.pl w temacie wiadomości należy napisać „Konkurs”;
     • w pracy należy podać autora i tytuł książki oraz napisać uzasadnienie: dlaczego ją wybrałam/ wybrałem;
     • wypowiedź powinna być napisana w programie Word, czcionką Times New Roman 12;
     • praca powinna być przesłana jako załącznik do e-maila i nie powinna przekroczyć jednej strony;
     • dostarczenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jej na blogu biblioteki szkolnej.  

     Termin i zasady przekazywania prac konkursowych:

     • prace należy przesłać na podany adres mailowy do 31.03.2021 roku;
     • rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi w kwietniu 2021 roku.

     Nagrody:

     • zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję powołaną przez Organizatora konkursu;
     • najlepsza praca zostanie opublikowana na blogu biblioteki szkolnej;
     • laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

      

      

      

     Prace, które wpłynęły na konkurs plastyczny

     "Portret Pani Bibliotekarki"

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia