• Regulamin - podręczniki

    •  

     Regulamin wypożyczania
     darmowych podręczników

     Regulamin wypożyczania i udostępniania

     darmowego podręcznika

     dla uczniów Szkoły Podstawowej

     im. Marii Konopnickiej

     w Woli Radziszowskiej

      

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811)

      

     1. Wypożyczane darmowe podręczniki (materiały edukacyjne)
     są własnością szkoły.

     2. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (nie pisanie, obłożenie).

     3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne.

     4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice są zobowiązani do podpisania protokołu odbioru.

     5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez uczniów szkoła zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu.

     6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zostanie zakupiony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu, który znajduje się w bibliotece szkolnej. Dla każdej klasy przypada jeden dodatkowy komplet podręczników.

     7. W przypadku, gdy uczeń przenosi się do innej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

     8. W przypadku, gdy uczeń przenosi się do naszej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, na czas zakupu przez szkołę podręczników korzysta z dodatkowego kompletu znajdującego się w bibliotece.

     9. O wypożyczeniach (kolejnych) i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel (wychowawca). Wszystkie te czynności odbywają się pod kontrolą wychowawcy.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia