Wola Radziszowska

Podstawa programowa Wymagania edukacyjne Zachowanie Praca wychowawcza Programy naucznia kl. IV-VIII

 

 Podstawa programowa

                                                  DZIENNIK USTAW
                                     RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                    
Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r.
                                                     Poz. 356

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 2017 r.


w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

 

Piątek 10.04.2020

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
    Wola Radziszowska 500
    32 - 053 Wola Radziszowska
    e-mail: sekretariat@wr.edu.pl
  • Szkoła Podstawowa: 12 275-42-32
    Przedszkole: 12 256-37-68
liczba odwiedzin: 1341807