Wola Radziszowska

                           

Plan pracy biblioteki
na rok szkolny 2018/201
9

 

 

      Praca pedagogiczna
      Cele:

1. Propagowanie czytelnictwa poprzez różne akcje czytelnicze i konkursy.
2. Kształcenie u uczniów umiejętności w docieraniu do potrzebnych informacji, opanowaniu techniki poruszania się w zbiorach bibliotecznych.

3. Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu i miejsca zamieszkania.

Praca biblioteczno-techniczna
Cele:

1. Planowanie, statystyka, sprawozdawczość.
2. Organizacja udostępniania zbiorów: gromadzenie, opracowywanie i selekcja zbiorów (ubytkowanie), przeprowadzenie skontrum. Udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych.
3. Prace administracyjne.

Praca pedagogiczna

 

    

 

Sobota 19.01.2019

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
    Wola Radziszowska 500
    32 - 053 Wola Radziszowska
    e-mail: sekretariat@wr.edu.pl
  • Szkoła Podstawowa: 12 275-42-32
    Przedszkole: 12 256-37-68
liczba odwiedzin: 696028