• O Stowarzyszeniu

    •  

     Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
     „Rozwiń Skrzydła”

     Strona internetowa Stowarzyszenia

     rozwinskrzydla.wolaradziszowska.pl

     O NAS

     KIM JESTEŚMY?

           Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Rozwiń Skrzydła" jest nowopowstałą organizacją pozarządową działającą w Woli Radziszowskiej, powołaną w czerwcu 2017 r. Stowarzyszenie założone zostało z potrzeby utworzenia oferty atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych adresowanych do dzieci i młodzieży zamieszkałej w Woli Radziszowskiej.

     Z czasem Stowarzyszenie ma zamiar poszerzyć obszar swojej działalności.

      

     MISJA

           Misją naszej działalności jest przede wszystkim  wsparcie rodziny i szkoły  - ich znaczenia, jakie odgrywają w procesie wzrastania dziecka i jego dojrzewania do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych. Chcemy to osiągnąć głównie poprzez:

           - organizowanie  warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży
             oraz zajęcia ukierunkowanych na wyrównywanie szans      
             edukacyjnych,  

           - upowszechnianie sportu i rekreacji,

           - wspieranie działań kulturalnych,

           - prowadzenie działalności profilaktycznej,

           - organizowanie pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się
             w trudnej sytuacji życiowej,

           - szeroko rozumiane działania mające na celu wsparcie rodzin
             w realizowaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych.

           W naszych działaniach koncentrujemy się obecnie na potrzebach lokalnych, chcemy zaktywizować i zaangażować mieszkańców Woli Radziszowskiej w nasze działania.

      

     PROJEKT: "Z fundacją PZU po lekcjach"

         Stowarzyszenie ma już pierwszy sukces na swoim koncie. Nasz pierwszy  autorski projekt "Oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej" wygrała tegoroczną edycję konkursu fundacji PZU pt.: "Z fundacją PZU po lekcjach". Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu
     w czasie roku szkolnego 2017/2018, adresowanego do uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej.

     W ramach projektu zorganizujemy 5 rodzajów bezpłatnych zajęć:

     1. zajęcia z robotyki,
     2. warsztaty plastyczne z elementami arteterapii,
     3. warsztaty wokalno-aktorskie,
     4. zajęcia konwersacyjne z j. angielskiego,
     5. zajęcia z nauki gry na gitarze.

     Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy, zaangażowaliśmy także wolontariuszy.

     Projekt finalizuje piknik rodzinny, planowany w czerwcu 2018 r., na który już teraz chcemy zaprosić mieszkańców Woli Radziszowskiej.

     AKTUALNOŚCI

     Równorzędnie do projektu „Z fundacją PZU po lekcjach”, zaangażowaliśmy się w konkurs Fundacji Orange na otworzenie w naszej miejscowości nowoczesnej, multimedialnej Pracowni Orange dostępnej wszystkim mieszkańcom.  Już niebawem przedstawimy szczegóły tej akcji. Jeśli nasz pomysł spodoba się organizatorom projektu, nasza wygrana będzie zależała od uzyskanych głosów w ogólnopolskim plebiscycie internetowym.

      

                                Dorota Kunicka i Katarzyna Maślanka

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia