Wola Radziszowska

O Stowarzyszeniu Projekt "Z Fundacją PZU po lekcjach" Zarząd W szkole po 16:00

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
„Rozwiń Skrzydła”

Strona internetowa Stowarzyszenia

rozwinskrzydla.wolaradziszowska.pl

O NAS

KIM JESTEŚMY?

      Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Rozwiń Skrzydła" jest nowopowstałą organizacją pozarządową działającą w Woli Radziszowskiej, powołaną w czerwcu 2017 r. Stowarzyszenie założone zostało z potrzeby utworzenia oferty atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych adresowanych do dzieci i młodzieży zamieszkałej w Woli Radziszowskiej.

Z czasem Stowarzyszenie ma zamiar poszerzyć obszar swojej działalności.

 

MISJA

      Misją naszej działalności jest przede wszystkim  wsparcie rodziny i szkoły  - ich znaczenia, jakie odgrywają w procesie wzrastania dziecka i jego dojrzewania do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych. Chcemy to osiągnąć głównie poprzez:

      - organizowanie  warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży
        oraz zajęcia ukierunkowanych na wyrównywanie szans      
        edukacyjnych,  

      - upowszechnianie sportu i rekreacji,

      - wspieranie działań kulturalnych,

      - prowadzenie działalności profilaktycznej,

      - organizowanie pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się
        w trudnej sytuacji życiowej,

      - szeroko rozumiane działania mające na celu wsparcie rodzin
        w realizowaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych.

      W naszych działaniach koncentrujemy się obecnie na potrzebach lokalnych, chcemy zaktywizować i zaangażować mieszkańców Woli Radziszowskiej w nasze działania.

 

PROJEKT: "Z fundacją PZU po lekcjach"

    Stowarzyszenie ma już pierwszy sukces na swoim koncie. Nasz pierwszy  autorski projekt "Oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej" wygrała tegoroczną edycję konkursu fundacji PZU pt.: "Z fundacją PZU po lekcjach". Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu
w czasie roku szkolnego 2017/2018, adresowanego do uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej.

W ramach projektu zorganizujemy 5 rodzajów bezpłatnych zajęć:

 1. zajęcia z robotyki,
 2. warsztaty plastyczne z elementami arteterapii,
 3. warsztaty wokalno-aktorskie,
 4. zajęcia konwersacyjne z j. angielskiego,
 5. zajęcia z nauki gry na gitarze.

Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy, zaangażowaliśmy także wolontariuszy.

Projekt finalizuje piknik rodzinny, planowany w czerwcu 2018 r., na który już teraz chcemy zaprosić mieszkańców Woli Radziszowskiej.

AKTUALNOŚCI

Równorzędnie do projektu „Z fundacją PZU po lekcjach”, zaangażowaliśmy się w konkurs Fundacji Orange na otworzenie w naszej miejscowości nowoczesnej, multimedialnej Pracowni Orange dostępnej wszystkim mieszkańcom.  Już niebawem przedstawimy szczegóły tej akcji. Jeśli nasz pomysł spodoba się organizatorom projektu, nasza wygrana będzie zależała od uzyskanych głosów
w ogólnopolskim plebiscycie internetowym.

 

                           Dorota Kunicka i Katarzyna Maślanka

 

Piątek 10.04.2020

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
  Wola Radziszowska 500
  32 - 053 Wola Radziszowska
  e-mail: sekretariat@wr.edu.pl
 • Szkoła Podstawowa: 12 275-42-32
  Przedszkole: 12 256-37-68
liczba odwiedzin: 1341767