• Zamierzenia miesięczne

    • Zamierzenia na styczeń 2022 r.

     27.12.2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

     1. Zwierzęta są głodne

     2. Zimo baw się z nami

     3. Babcia i dziadek

     Cele dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze:

     • rozwijanie sprawności manualnej
     • rozwijanie umiejętności liczenia.
     • rozwijanie mowy
     • poznanie pracy leśnika
     • kształtowanie poczucia rytmu
     • rozwijanie pamięci słuchowej
     • Rozwijanie kompetencji kluczowych:

     − w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

     − matematycznych,

     − w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

      − osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się,

     − w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

     • rozwijanie umiejętności wokalnych
     • ukazanie sposobu niesienia pomocy starszym osobom
     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.
     • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
     • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • dostrzeganie otaczającego nas piękna,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
     • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
     • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie,
     • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
     • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

      

      

     Zamierzenia na grudzień 2021 r.

     29.11.2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

     1. Czy smoki to dinozaury?

     2. To już zima

     3. Święta tuż-tuż

     Cele dydaktyczno-wychowawcze

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłku – prawidłowo posługiwanie się łyżką, widelcem
     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
     • odpowiadanie na pytania,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.
     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek.
     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
     • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
     • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
     • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
     • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z masy solnej,
     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
     • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
     • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
     • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,

      

      

      

     Szkoła Podstawowa w Witoni - 0A

     Zamierzenia na listopad 2021 r.

        24.10.2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

     1. Pada deszcz

     2. Dbamy o zdrowie

     3. Domowi ulubieńcy

     4. Urządzenia w moim domu

      

     Dziecko:

     ·         Uczestniczy w zabawach ruchowych: orientacyjno - porządkowych, bieżnych, muzyczno - ruchowych, z elementem równowagi, z zastosowaniem chusty animacyjnej.

     ·         Ilustruje wiersz ruchem.

     ·         Liczy w zakresie trzech.

     ·         Pokazuje miną, gestem smutek i radość.

     ·         Rozpoznaje i nazywa kolory: żółty, zielony, niebieski, czerwony.

     ·         Odpowiada na pytania dotyczące wiersza.

     ·         Reaguje określonym ruchem na wysokie dźwięki i niskie dźwięki.

     ·         Wie, na czym polega praca stomatologa.

     ·         Wskazuje lekkie przedmioty i ciężkie przedmioty

     ·         Ustawia się w kole, w parze, w rzędzie.

     ·         Wie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania; jest w stosunku do nich troskliwe.

     ·         Nazywa podstawowe emocje.

     ·         Przestrzega reguł zabawy.

     ·         Ocenia wartość logiczną zdań.

     ·         Rozpoznaje wybrane urządzenia elektryczne po dźwiękach, jakie wydają.

     ·         Maluje palcem, lepi z plasteliny,

     ·         Ilustruje piosenkę ruchem.

     ·         Wymienia, do czego służą wybrane urządzenia domowe.

     ·         Śpiewa piosenki.

      

     Zamierzenia na październik 2021 r.

     21.09.2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

      

     1. Jesień w sadzie

     2. Smaczne warzywa

     3. Jaki jestem

     4. Moje zmysły

      

     Dziecko:

     • ·         Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementem równowagi, orientacyjno - porządkowej, muzyczno-ruchowej, z elementami ćwiczeń ortofonicznych, ruchowo-naśladowcze.
     • ·         Pokazuje, jak się cieszy, a jak złości.
     • ·         Mówi o tym, co je złości, cieszy, smuci, czego się boi.
     • ·         Stosuje zwroty grzecznościowe odpowiednie do sytuacji.
     • ·         Dba o zabawki i inne przedmioty w sali.
     • ·         Podaje swoje imię i nazwisko.
     • ·         Bawi się z innymi dziećmi, dzieli się zabawkami.
     • ·         Stosuje słowa: na, pod, obok.
     • ·         Rozpoznaje i nazywa kolory – żółty i czerwony.
     • ·         Rozpoznaje i nazywa jabłka, śliwki, gruszki.
     • ·         Wielozmysłowo poznaje owoce (jabłka, śliwki, gruszki).
     • ·         Segreguje owoce według rodzaju.
     • ·         Wymienia owoce, które nie rosną w Polsce.
     • ·         Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
     • ·         Wie, że należy myć owoce przed jedzeniem.
     • ·         Wielozmysłowo rozpoznaje wybrane warzywa.
     • ·         Rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa.
     • ·         Maluje palcami.
     • ·         Wymienia kolory wybranych warzyw.
     • ·         Prawidłowo wskazuje i nazywa wybrane części ciała.
     • ·         Wypowiada się na temat swoich upodobań.
     • ·         Ilustruje piosenkę ruchem.
     • ·         Rozróżnia dźwięki – ciche i głośne.
     • ·         Wymienia, do czego służą narządy zmysłów (oczy, uszy, usta, nos).
     • ·         Śpiewa piosenki.

      

     Zamierzenia na wrzesień 2021 r.

      

     Tematyka:

     1. Pierwszy raz w przedszkolu

     2. Nadeszła jesień

     3. Co robią zwierzęta jesienią      

      

     Cele ogólne:
     Dziecko:

     • Uczestniczy w zabawach ruchowych: rozwijającej reakcję na sygnał słowny.
     • Zna zasady bezpiecznej zabawy w ogrodzie.
     • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczy chodzenie w parach.
     • Samodzielnie się rozbiera.
     • Uczestniczy w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowej, ruchowo-naśladowczej.
     • Uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.
     • Samodzielnie spożywa posiłki.
     • Rozpoznaje i naśladuje emocje – złość, smutek, radość, strach.
     • Pokazuje dane emocje za pomocą ruchu, gestu, mimiki.
     • Bawi się z innymi dziećmi.
     • ­Porządkuje zabawki po zabawie
     • Przedstawia się, podając swoje imię.
     • Wymienia imiona kolegów i koleżanek.
     • Rozpoznaje i nazywa swój znaczek rozpoznawczy, odszukuje go w sali, szatni i łazience.
     • Ilustruje ruchem piosenkę
     • Uważnie słucha wiersza.
     • Śpiewa piosenkę.
     • Naśladuje głosy wybranych zwierząt leśnych.
     • Wskazuje małe liście i duże liście z tego samego drzewa.
     • Wskazuje wymienione, wybrane części ciała.
     • Stosuje określenia: na, pod, obok.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia