• Ramowy plan dnia

    •                               "Niezapominajki"

      

      

     GODZINY

     ZAJĘCIA DNIA

     8.00 – 8.15

     Zajęcia i zabawy indywidualne lub w małych zespołach, podejmowane spontanicznie w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci a także organizowane przez nauczyciela, zabawy ruchowe, obserwacja i praca wyrównawcza

     8.15 - 8.30

     Przygotowanie do śniadania: prace porządkowe na sali, czynności higieniczne po zabawie i przed posiłkiem

     8.30 – 9.00

     ŚNIADANIE
     Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku, właściwe zachowanie się przy stole, poznanie zasad zdrowego odżywiania

     9.00 - 9.30

     Pomoc dzieci w przygotowaniu  do zajęć wychowawczo – dydaktycznych, zabawy dowolne, obserwacja i zajęcia stymulujące rozwój dzieci

     9.30 – 10.00

     Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wynikające z podstawy programowej organizowane w formie: zabaw dydaktycznych, ruchowych, gier, ćwiczeń, rozmów i pogadanek, obserwacji, doświadczeń, eksperymentów, zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych, językowych
     i matematycznych

     10.00–11.15

     Zajęcia  na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki, obserwacje spontaniczne i kierowane,  zabawy ruchowe prowadzone z całą grupą z przyborami i bez, dowolne zabawy ruchowe, prace pielęgnacyjne
     i porządkowe w otoczeniu przedszkola

     11.15–11.30

     Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe w szatni i czynności higieniczne po powrocie ze świeżego powietrza i przed posiłkiem

     11.30–12.00

     OBIAD

     Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku, właściwe zachowanie się przy stole, poznanie zasad zdrowego odżywiania, mycie zębów

     12.00–13.30

     Poobiedni odpoczynek na leżakach: słuchanie muzyki relaksacyjnej lub literatury dziecięcej czytanej przez dorosłych

     13.30–13.45

     Przygotowanie do podwieczorku: czynności samoobsługowe i higieniczne, czesanie dziewczynek

     14.30–15.00

     PODWIECZOREK

     Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku, właściwe zachowanie się przy stole, poznanie zasad zdrowego odżywiania

     15.00–17.00

     Zabawy i zajęcia utrwalające wiadomości
     i umiejętności, zabawy indywidualne lub w grupach
     wg wyboru dzieci lub zaproponowane przez nauczyciela, obserwacje , praca wyrównawcza, prace porządkowe , swobodne i organizowane przez nauczyciela zabawy ruchowe na placu zabaw

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia