Wola Radziszowska

Rekrutacja Rekrutacja do kl. I na r.sz. 2018/2019

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 50.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
z dnia 7.02.2018r.

 
Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.
 
1. Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem
     Termin: od 1 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.
 
 •  Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
  z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
 • Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
 • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.
 
Termin: 19 marca 2018r., godz. 12:00
– Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły
   obwodowej.
 
2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
Termin: od 19 marca 2018 r,. godz. 8:00
              do 26 marca 2018r., godz. 12:00
 
Rekrutacja na wolne miejsca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Termin: 28 marca 2018r., godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
Termin: 4 kwietnia 2018r. do 13 kwietnia 2018r., godz. 12:00
Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”
 
Termin: 16 kwietnia 2018r., godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Sobota 19.01.2019

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
  Wola Radziszowska 500
  32 - 053 Wola Radziszowska
  e-mail: sekretariat@wr.edu.pl
 • Szkoła Podstawowa: 12 275-42-32
  Przedszkole: 12 256-37-68
liczba odwiedzin: 696162