• Podziękowanie

     •  

              Bardzo dziękuję 

      SPONSOROWI

      za ufundowanie dwóch eleganckich foteli obrotowych

      do gabinetu dyrektora i wicedyrektora Zespołu.

      DZIĘKUJĘ.

       

      Z szacunkiem i wdzięcznością,

      Halina Twardosz

       

       

     • Malowanie elewacji naszej szkoły - podziękowanie

     •  

      Serdecznie dziękuję firmie 

      DOMINEX s.c.

      Tomasz Drobnica, Mariusz Drobnica

      32-053 Wola Radziszowska 520 

      za nieodpłatne i błyskawiczne sporządzenie kosztorysu malowania naszej szkoły.

      Podziękowania składam na ręce

      P. Mariusza Drobnicy oraz P. Tomasza Drobnicy - Właścicieli Firmy.

      Z szacunkiem i wdzięcznością

      Halina Twardosz

       

     • Innowacja pedagogiczna: „Biology and maths around us ” – elementy języka angielskiego na lekcjach biologii i matematyki

     • Szanowni Państwo,

      w bieżącym roku szkolnym wdrażamy innowację opracowaną przez Nauczycieli naszej szkoły. Pragniemy, aby realizacja tego projektu dała podwaliny pod organizację oddziałów dwujęzycznych w przyszłości. Bardzo dziękuję Nauczycielom:

      Pani Agnieszce Bentkowskiej

      oraz

      Pani Małgorzacie Polak

      za podjęcie i realizację wyzwania.

       

      Z szacunkiem,

      Halina Twardosz

       

      Założenia innowacji:

       

      INNOWACJA PEDAGOGICZNA

       

      Tytuł:„Biology and maths around us ”

       – elementy języka angielskiego na lekcjach biologii i matematyki

       

       

      Autorzy innowacji:

      Agnieszka Bentkowska, Małgorzata Polak

       

       

      Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

       

      Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej

      Autor: Agnieszka Bentkowska, Małgorzata Polak

      Temat: : „Biology and maths around us ”

       – elementy języka angielskiego na lekcjach biologii i matematyki

      Przedmiot: biologia, matematyka

      Rodzaj innowacji: metodyczna

      Data wprowadzenia: październik 2019r.

      Data zakończenia: styczeń 2020r.

       

       

      Opis innowacji:

      1. Wstęp

      W dzisiejszych czasach język angielski jest wszechobecny, jego znajomość jest konieczna do sprawnego poruszania się po wielorakich źródłach informacji o świecie. Celowe więc wydaje się zachęcanie uczniów do jak najszerszego wykorzystywania go.

      Znajomość języka angielskiego daje większe możliwości szukania interesujących informacji i poszerzania swojej wiedzy, również jeśli chodzi o zagadnienia biologiczne i matematyczne.

       

      II. Cele innowacji

      Cel główny:

      - rozbudzanie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez ukazanie jego przydatności w różnych dziedzinach – tutaj na przykładzie lekcji biologii i matematyki.

      Cele szczegółowe:

       - rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe,

      - wspomaganie wszechstronne rozwoju ucznia,

      - wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce, kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak: umiejętność planowania własnej pracy, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, współdziałania w zespole oraz dokonywania samooceny,

      - poszerzanie kompetencji językowych oraz słownictwa,

      - utrwalanie treści zawartych w podstawie programowej,

      - rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

      - wzrost motywacji nauczyciela stosującego innowację do poszerzania swoich kompetencji zarówno metodycznych jak i językowych.

       

      III. Metody i formy

      Metody i formy pracy stosowane przy realizacji innowacji mają w jak największym stopniu wyposażyć uczniów w wiedzę biologiczną i matematyczną, pomóc w wyrównywaniu ewentualnych zaległości dydaktycznych, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu w miarę możliwości dziecka. Stwarzanie podczas zajęć sytuacji, warunków, aby każde dziecko mogło odnieść swój osobisty sukces, który stymuluje do większego wysiłku i staje się motywacją do nowych wyzwań w poznawaniu biologii i matematyki z elementami języka angielskiego.

      Formy pracy: indywidualna, grupowa, w parach

       

      IV. Przewidywane osiągnięcia

      Dla ucznia:

      •          rozwój językowy;

      •          rozwijanie umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł;

      •          rozwijanie zainteresowań i pasji;

      •          podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego;

      •          rozwój umiejętności współpracy w grupie;

      •          wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębiania znajomości języka obcego.

      Dla szkoły:

      •          wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły;

      •          uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych;

      •          budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o rozwój językowy swoich wychowanków;

      •          podniesienie jakości pracy.

       

      V. Tematyka zajęć

       

      Innowacja skierowana jest do uczniów klas V i VI.

      Tematyka przygotowanych zajęć została opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Innowacja zgodna z programem nauczania dla klasy V i VI szkoły podstawowej.

      Tematyka zajęć ma charakter otwarty, a nauczyciel może planować, udoskonalać i modyfikować je w zależności od potrzeb, zainteresowania i możliwości swoich uczniów.

      Przewidziano realizację ok. 10 bloków tematycznych.

       

      VI. Ewaluacja

      Po zakończonych zajęciach zostanie przeprowadzona ewaluacja podsumowująca w celu zdiagnozowania poziomu efektywności zajęć oraz zaangażowania i zainteresowania uczniów innowacją. Będzie ona stanowiła informację zwrotną dla prowadzącego na temat celowości przeprowadzania innowacji i pozwoli na wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Narzędziami służącymi do ewaluacji będzie ankieta skierowana do uczniów oraz ankieta skierowana do rodziców.

     • Akcja "Ukwiecamy szkołę" zakończona. Dziękujemy!!!

     • Szanowni Państwo,

      Drodzy Rodzice i Uczniowie

       

               Zakończyliśmy akcję pn. "Ukwiecamy naszą szkołę", w szkole zrobiło się pięknie i zielono. Sale i korytarze otrzymały nowe życie.

           Serdecznie dziękuję za tak szeroki oddźwięk, w akcję włączyło się 58 uczniów, ale to Wy, Drodzy Państwo Rodzice, jesteście fundatorami tych jakże potrzebnych i upiekszających szkołę roślin.

             Dziękując Państwu i Państwa Dzieciom przedstawiam listę Osób, które wzięły udział w ukwiecaniu szkoły. Dodam, że były również Osoby, które podarowały nawet 4 kwiaty. Kwiaty są w dobrych rękach Opiekunów i Gospodarzy sal oraz naszej kochanej Pani Wandy Ochojny.

      Ofiarodawcami są:

      Klasa I

      Matylda Drewniak

      Zuzanna Drożdż

      Nadia Goryl

      Kamil Gorzko

      Natan Grabek

      Hanna Kotula

      Joshua Lamerton

      Justyna Lis

      Maria Maślanka

      Martyna Maślanka

      Mateusz Parszcz

      Wiktoria Płonka

      Michalina Sadowska

      Kornel Smajek

      Tomasz Stańczyk

      Adrian Żak

      Klasa II a

      Aleksandra Kopacka

      Nikola Leniartek

      Katarzyna Kotarba

      Julia Ziaja

      Patrycja Kucik

      Hubert Drobnica

      Kalina Lubowicka

      Mateusz Popiel

      Klasa II b

      Milena Gorzko

      Adrianna Oleś

      Iwona Leniartek

      Paulina Mazur

      Klasa III a

      Maksymilian Machnik

      Anna Surowiec

      Klasa III b

      Oliwier Grabek

      Milena Maślanka

      Bartosz Myśliwiec

      Klasa V a

      Bartłomiej Czepiel

      Milena Drobnica

      Brajan Goryl

      Szymon Leniartek

      Martyna Maślanka

      Klasa V b

      Martyna Drewniak

      Weronika Kowalska

      Amelia Drobnica

      Julia Wilk

      Klasa V c

      Paulina Kopacka

      Klasa VI a

      Piotr Blak

      Angelika Gaczorek

      Gabriela Maślanka

      Gabriela Szczyrbak

      Martyna Szczyrbak

      Klasa VI b

      Oliwia Dutkiewicz

      Anna Parszcz

      Filip Ziaja

      Klasa VII

      Patryk Warchoł

      Błażej Kopacki

      Wiktoria Czulak

      Wanesa Kowalska

      Aleksandra Surowiec

      Klasa VIII

      Maria Nitecka

      Martyna Wilk

       

      DZIĘKUJEMY

       

       

     • NOWE LOGO ZESPOŁU

     •  

       

       

       

             Szanowni Państwo,

      Drodzy Rodzice, Uczniowie, Przedszkolaki,

      Przyjaciele i Sympatycy ZPO

       

          Z dumą i radością informuję, że nasz Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej ma nowe logo, które zostało przyjęte jako oficjalny nasz znak.

      Autorką logo jest Pani Małgorzata Marchewka, której również z tego miejsca serdecznie dziękujemy. Jest to owoc żmudnej i wytężonej pracy, jednak efekt wprawia w zachwyt.

      Pani Małgorzta Marchewka przekazała prawa do używania tego znaku.

              W ten symboliczny sposób rozpoczęliśmy obchody dwudziestolecia Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej.

      Z szacunkiem, pozdrowieniami i prośbą o dalszą wspaniałą współpracę,

      Halina Twardosz - dyrektor ZPO

       

     • Nasi Stypendyści

     •         7 listopada 2019 roku, gościliśmy w szkole Pana Marka Marca - Kierownika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Pan Kierownik wręczył stypendia naukowe Burmistrza Miasta i Gminy Skawina uczniom naszej szkoły. Aby otrzymać takie stypendium uczniowie musieli spełnić następujące warunki: w klasyfikacji rocznej uzyskać średnią minimum 5,15 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.

      Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie klasy VIII: Maria Jezioro, Seweryn Maślanka, Maria Nitecka, Natalie Śliwa i Aleksandra Trojanowska. Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

     • Szkoła Pamięta

     •  

          Pan Dariusz Piontkowski - Minister Edukacji Narodowej chciał, aby w roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Dlatego pod koniec października nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. W ramach tej akcji podjęliśmy różne działania.

      Uczniowie wraz z wychowawcami odwiedzili i uporządkowali groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności lokalnej, poznali ich historię i zapalili znicze.

      W klasach VII i VIII odbyły się żywe lekcje historii, podczas których uczniowie spotkali się z Panią Teresą Stefaniak – lokalną przedstawicielką Dzieci Pokolenia Wojny. Pani Teresa opowiedziała im o codzienności naszej Małej Ojczyzny pod okupacją niemiecką. Uczniowie dowiedzieli się jakie wtedy panowały warunki żywieniowe, czym był nakaz pracy i strach przed ewentualnym aresztowaniem, wywózką czy rozstrzelaniem.

      Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem przygotował gazetkę dokumentującą podjęte przez społeczność szkolną działania.

      Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w akcję.

       

     • 11 Listopada w szkole

     •    

                        Dnia 8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W wydarzeniu brała udział społeczność całej szkoły. W pięknie i oryginalnie udekorowanej sali gimnastycznej organizatorzy uroczystości, uczniowie klas trzecich, wprowadzili zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku recytując wiersze oraz śpiewając pieśni patriotyczne. O symbolicznej godzinie 11.11  wspólnie  odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”, tym samym włączając się do akcji „Szkoła do hymnu”zorganizowanej przez Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

                   Społeczność szkolna obejrzała  prezentację konkursową „Zaśpiewaj i ty Niepodległej” oraz wysłuchała występu Nadii Goryl, która za wykonanie piosenki „Co to jest niepodległość” otrzymała, w tymże konkursie wyróżnienie.

      Zwieńczeniem uroczystości był pięknie zatańczony przez trzecioklasistów polonez. 

                  Mamy nadzieję, że ten dzień dla wielu był lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc  w obchodach Święta Niepodległości dajemy bowiem wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

      Jadwiga Grabiec

      Barbara Sieprawska

     • Dzień otwarty szkoły

     •  

      Szanowni Państwo Rodzice

       

          Serdecznie zapraszam

      na Dzień Otwarty 

      w dniu 14 listopada 

      w godzinach od 18:00 do 20:00.

      W tym czasie odbędą się konsultacje Rodziców z Nauczycielami.

       

      Z szacunkiem, 

      Halina Twardosz

       

     • Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców w UNIHOKEJU


     •     Znakomicie spisały się Nasze Reprezentacje w gminnym turnieju unihokeja rozgrywanym 6.11.2019 w Skawinie.

      Po zaciętych spotkaniach, pełnych walki i emocji do samego końca, nasze dziewczyny zajęły IV miejsce, a nasi chłopcy II miejsce

      Skład Reprezentacji:

      Milena Drobnica, Renata Machnik, Gabriela Maślanka, Martyna Maślanka, Emilia Słonina, Apolonia Sułkowska, Igor Hejnowicz, Szymon Lis, Tytus Mędrek, Oliwier Pasierbek, Florian Szczyrbak, Kacper Szczyrbak, Krystian ŚLósarczyk, Filip Ziaja.

      Jesteśmy z Was bardzo dumni. Gratulujemy!!!

      Link do zdjęć:

      https://www.flickr.com/photos/155528341@N04/sets/72157711670158748/

       
  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia