• Komunikat w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi

     • Szanowni Państwo,

      przedstawiam poniżej komunikat skierowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół i placówek województwa małopolskiego.

      W dniu dzisiejszym wszystkim uczniom przypomniałam o konieczności częstego mycia rąk wodą z mydłem.

       

      Oto treść komunikatu:

      "Państwo

      Dyrektorzy Szkół i Placówek

      województwa małopolskiego

       

      W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zwracam się do Państwa o podjęcie akcji informacyjnej dotyczącej tego zagrożenia oraz związanej z nim profilaktyki. Szczególnie ważne jest uczulenie wszystkich uczniów, wychowanków, pracowników szkoły na przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem.

      Jeżeli planują Państwo wyjazdy za granicę z uczniami – bezwzględnie należy zapoznać się z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/. Jest to szczególnie ważne w przypadku planowania wyjazdów  m.in. do Włoch. Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, nie zaleca się między innymi podróżowania do Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) oraz innych krajów.

      Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczony jest komunikat dotyczący zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi
      https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

      Biorąc pod uwagę powyższe proszę o stosowanie się do tych zaleceń."

       

      Z szacunkiem

      Halina Twardosz

     • Rekrutacja do kl. I Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej

     • ZARZĄDZENIE Nr 59.2020

      BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

      z dnia 24 lutego 2020 r.

      ED.4456.4.2.2020

       

      w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skawina na rok szkolny 2020/2021.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
      z 2019 r., poz. 506) oraz art. 154 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
      (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148), Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zarządza, co następuje:

      § 1

      Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

      § 2

      Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skawina

      § 3

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

     • Podziękowanie

     • Szanowni Rodzice!

      Dyrekcja i Nauczyciele Przedszkola pragną serdecznie podziękować za Państwa nieocenioną pomoc i ofiarność, dzięki której nasze przedszkole wzbogaciło się o nową pomoc dydaktyczną. Za zebrane w ubiegłym roku pieniądze z: Kiermaszu Wielkanocnego oraz Świątecznych Pierników mogliśmy zakupić duży zestaw Bum Bum Rurek oraz Bum Bum Dzwonki –  kolorowe instrumenty muzyczne dedykowane szczególnie do pracy z dziećmi przedszkolnymi. Z pomocą tych instrumentów można przeprowadzić nie tylko ciekawe zajęcia muzyczne, ponieważ dają ogromne możliwości wprowadzenia dzieci w świat rytmu, melodii, harmonii i tańca, ale również integracyjne, sportowe a nawet plastyczne.

      Prace na Kiermasz Wielkanocny, z własnych środków i materiałów, w większości przygotowały Panie Woźne Oddziałowe i Pomoce Nauczyciela, oraz Nauczycielki Przedszkola.

      Pierniki Bożonarodzeniowe dzieci przygotowały z pomocą Rodziców. Dziękujemy
      za obecność i wsparcie następującym Paniom:

      - w grupie „Krasnoludki” pomagała p. Michalina Mikrut,

      - w grupie „Niezapominajki” pomagały p. Katarzyna Cholewa i p. Dominika Maślanka,

      - w grupie „Słoneczka” pomagała p. Anna Deptuch,

      - w grupie „Kotki” pomagała p. Anna Bernat, p. Karolina Szymocha,
         p. Katarzyna Karaś-Gucwa,

      - w grupie „Jagódki” pomagała p. Katarzyna Maślanka, p. Magdalena Bochenek,

      - w grupie „Pszczółki” pomagała p. Małgorzata Skarbek

      Pierniczki zostały wspaniale wypieczone pod czujnym okiem naszej kucharki,
      p. Asi.:)

      Produkty do pieczenia pierników w całości sfinansowało Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Rozwiń skrzydła”.

     • REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO NA WIERSZ „OBRAZY SŁOWEM MALOWANE”

     •  

       

      1.Organizator konkursu:

      Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej.

      2. Cele konkursu:

      • zachęcanie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości,
      • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni w dziedzinie poezji,
      • uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego,
      • odkrywanie talentów literackich,
      • popularyzowanie twórczości młodych autorów.

      3. Zasady udziału w konkursie:

      • Konkurs jest skierowany do uczniów klas V – VIII Szkoły Podstawowej

               w Woli Radziszowskiej.

      • Wiersz o dowolnej tematyce napisany ręcznie (starannie i czytelnie) lub na komputerze należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz podać klasę.

      4. Zasady oddawania prac:

      Wiersze należy oddać w terminie do 10 marca 2020 roku do pani Beaty Nowalskiej lub pani Marzeny Bednarz-Guzik.

      5. Zasady wyboru prac:

      W przypadku dużej ilości prac zostanie powołane jury, które dokona wyboru wierszy, biorąc pod uwagę: język i ortografię, oryginalność tematu, bogactwo środków poetyckich, kompozycję wiersza.

      6. Nagrody:

      Nagrodą dla uczestników konkursu jest umieszczenie wiersza w tomiku poezji zatytułowanym „Obrazy słowem malowane” wydanym z okazji 20-lecia Zespołu.

      ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

     • XXI edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego

     •  

       

      Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

       

      26 lutego 2020 roku w naszej szkole odbędzie się XXI edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego.

      Rozpoczecie konkursu o godzinie 12:15, przewidywane zakończenie około 14: 15.

      Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia, a Ich Opiekunom powodu do dumy ze swoich Uczniów.

                                                                                                                             Z szacunkiem,

                                                                                                                             Organizatorzy

     • Podziękowanie dla Rady Rodziców Przedszkola

     • Składamy serdeczne podziękowanie dla Rady Rodziców, za wyposażenie sal Jagódek i Niezapominajek w nowe dywany.

                                                                                                           Dyrekcja i Wychowawcy 

                                                                                                         ZPO w Woli Radziszowskiej

     • Konkurs ortograficzny - etap szkolny.

     • W dniu 21 stycznia 2020 roku odbyły się szkolne eliminacje do Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego organizowanego przez naszą Szkołę. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe: klasy IV –VI i VII – VIII. W tym roku w młodszej kategorii wiekowej wzięło udział 23 uczniów, a w starszej – 10 uczniów.

      Uczestnicy:

      klasy V–VI

      - Bartłomiej Czepiel, Milena Drobnica, Brajan Goryl, Bartosz Kotula, Renata Machnik, Jakub Maślanka, Martyna Maślanka, Emilia Słonina – kl. Va
      - Miłosz Gołąb, Damian Jantas, Weronika Kowalska, Katarzyna Marchewka, Bartłomiej Miś, Piotr Tabuła – kl.Vb
      - Paulina Kopacka, Patrycja Kudela – kl. Vc
      - Szymon Lis, Natalia Łopata, Aleksandra Maślanka, Gabriela Maślanka – kl. VIa

      - Magdalena Marchewka, Karolina Stefaniak, Apolonia Sułkowska – kl. VIb

      klasy VII–VIII

      - Joanna Kotara, Katarzyna Kotara, Wanesa Kowalska,  Aleksandra Surowiec, Amelia Szczyrbak – kl. VII
      - Maksymilian Burakowski, Seweryn Maślanka, Aleksandra Trojanowska, Natalie Śliwa, Martyna Wilk – kl. VIII

      Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce w dniu 17 lutego 2020 roku.

       

      Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowali się uczniowie:

      klasy V – VI

      Natalia Łopata  - I miejsce
      Damian Jantas – II miejsce

      Milana Drobnica – III miejsce

      klasy VII –VIII

      Aleksandra Trojanowska – I miejsce
      Amelia Szczyrbak – II miejsce
      Wanesa Kowalska – III miejsce

       

      Uczestnicy konkursu zostali uhonorowani nagrodami, które ufundowała Rada Rodziców.

                                                         Wszystkim laureatom i uczestnikom gratulujemy!

     • KOMUNIKAT w sprawie organizacji zabawy karnawałowej w dniu 20 lutego 2020 roku

     •  

      Szanowni Państwo,

      W dniu 20 lutego 2020 roku odbędzie się bal karnawałowy i nastąpi zmiana organizacji zajęć.

       

      ZA BEZPIECZNY POWRÓT DZIECI DO DOMU PO BALU KARNAWAŁOWYM ODPOWIADAJĄ RODZICE.

       

      I. W godzinach od 9:10 do 11:00 w szkole odwiedzą nas przedszkolaki. Dzieci przedszkolne opuszczają szkołę o godzinie 11:00.

       

      II. Bal karnawałowy dla klas I-III rozpoczyna się na sali gimnastycznej o godz. 11:50 i kończy o godz.13:35. Potem dzieci udają się do domu lub do świetlicy (zgodniez deklaracjami rodziców). Opiekę nad dziećmi sprawują Wychowawcy klas, nad klasą IIIb w zastępstwie opiekę sprawuje Pani Bogumiła Maślanka oraz P. Krystyna Olejniczak.

      III. Bal karnawałowy dla klas V-VIII rozpoczyna się o godzinie 13:50, a kończy o godzinie 16:40. Uczniowie wracają do domów zgodnie z deklaracją Rodziców złożoną do Wychowawcy klasy.

      Każdy uczeń po balu powinien być przekazany do świetlicy lub Rodzicowi, lub posiadać zgodę złożoną u Wychowawcy na samodzielny powrót Dziecka do domu.

      Opiekę nad dziećmi od początku do końca balu sprawują Wychowawcy klas (klasą Vc opiekuje się P. Bogumiła Maślanka do czasu przybycia P. Jadwigi Grabiec do szkoły).Za bezpieczeństwo uczniów podczas zabawy, aż do momentu przekazania Dziecka Rodzicowi lub Nauczycielowi świetlicy, albo skierowaniu do domu na podstawie ważnej deklaracji, odpowiadają Wychowawcy klas, również Wychowawcy osobiście pozwalają uczniom opuścić szkołę.

      ZA BEZPIECZNY POWRÓT DZIECI DO DOMU ODPOWIADAJĄ RODZICE.

                                                               Z szacunkiem,

                                                               Halina Twardosz - dyrektor ZPO w Woli Radziszowskiej

     • Konkurs na komiks "Legendy o Woli Radziszowskiej" rozstrzygnięty.

     • 17 lutego rozstrzygnięty został ogłoszony tuż przed feriami konkurs na temat historii i legend związanych z Wolą Radziszowską. Zadaniem uczniów było napisanie referatu, stworzenie komiksu bądź ułożenie rap-rymowanki z elementami jakiejś legendy bądź urywku dziejowego naszej miejscowości. Mimo czasu wolnego od obowiązków i zajęć kilkoro uczniów podjęło się tego niełatwego, gdyż iście interdyscyplinarnego zadania, w którym trzeba było połączyć wiedzę z artystyczną ekspresją. Dlatego ogromne gratulacje należą się wszystkim uczestnikom konkursu, zarówno zwycięzcom, jak i wyróżnionym. O poziomie przedstawionych prac najlepiej świadczy fakt, że komisja konkursowa zdecydowała się na uhonorowanie: pierwszym miejscem dwóch osób jednocześnie. Laur ten przypadł Oli Surowiec z klasy 7 oraz Kacprowi Szczyrbakowi z klasy 6b. Miejsce drugie zajął Igor Hejnowicz (6a), a trzecie Gabrysia Maślanka (6a). W obu zwycięskich pracach uczniowie-artyści zdecydowali się na przedstawienie legendy o Rokiciu. O tym że dokonali tego w sposób wyjątkowy można przekonać się tutaj.

     • Gminne zawody w koszykówce chłopców

     • W piątkowe przedpołudnie, 24.01.2020r. w Hali Widowiskowo-Sportowej CKiS w Skawinie odbyły się finały koszykówki chłopców rozgrywane w ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej „O Puchar INKI".

      Rywalizacja w tej dyscyplinie rozpoczęła się 16 grudnia, gdzie w Grupie A rywalizowały SP Zelczyna, SP-1 Skawina i SP-4 Skawina. Następnie 20 stycznia w Grupie B grały SP-2 Skawina, SP Wola Radziszowska, SP Radziszów oraz SP Kopanka.

      Reprezentanci naszej szkoły uzyskali awans do ścisłego finału. W meczu półfinałowym wyraźnie pokonali SP Zelczyna 17-4. Finał był powtórką z meczu grupowego gdzie i tym razem nasi uczniowie musieli uznać wyższość rywali z SP- 2 Skawina. Po meczu było widać bardzo duże zmęczenie, niedosyt i sportową złość na twarzach naszych zawodników, co świadczy o ogromnym zaangażowaniu w turnieju.

      Gratulujemy uzyskania świetnego wyniku i życzymy dalszych sukcesów!!!

      Skład reprezentacji ZPO w Woli Radziszowskiej:

      - Bartosz Przemysław

      - Burakowski Maksymilian

      - Jezioro Kacper

      - Leszkowski Piotr

      - Marek Sebastian

      - Maślanka Paweł

      - Maślanka Seweryn

      - Obartuch Adam

      - Siemieniec Konrad

      - Sroka Michał

      - Starzec Marceli

      - Wilk Patryk

     • Zawody powiatowe w pływaniu

     • 23 stycznia 2020 r. na basenie „Camena”w Skawinie odbyły się Powiatowe Zawody Pływackie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka" (działający przy Szkole Podstawowej nr 6 w Skawinie) oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. W zawodach wystartowało aż 18 szkół podstawowych oraz 6 szkół ponadpodstawowych. W tym roku padł rekord uczestnictwa w zawodach: wystartowało łącznie ponad 300 zawodników z powiatu krakowskiego. Naszą szkołę reprezentowali i w swoich kategoriach wiekowych uzyskali następujące wyniki:

      - Pachytel Amelia, II miejsce, styl dowolny

      - Jantas Damian, XI miejsce, styl grzbietowy

      - Igor Kurański, III miejsce, styl grzbietowy

      Uzyskując tak znakomite miejsca, Amelia i Igor uzyskali awans do zawodów wojewódzkich!!!

                                    Naszym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

     • Podziękowanie

     •  

                 W imieniu Pracowników, Uczniów ZPO i swoim serdecznie dziękuję Sponsorowi za ufundowanie zasłonek do świetlicy szkolnej. Zasłonki są piękne.

      Dziękuję bradzo.

       

      Z szacunkiem i wdzięcznością,

      Halina Twardosz

     • PODZIĘKOWANIE

     •          

       

      Serdecznie dziękuję Sponsorowi za ufundowanie dwóch białych biurek do gabinetu Pani Wicedyrektor i Pani Sekretarki.

       

                                                           Z wdzięcznością,

                                                           Halina Twardosz - dyrektor ZPO 

     • XXI Edycja Gminnego Konkursu "Mistrz Ortografii"

     • Regulamin XXI edycji

      MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO O TYTUŁ
      „MISTRZ ORTOGRAFII”

       

      I. Celem konkursu jest:

      1. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
      2. Propagowanie idei poprawnej pisowni.
      3. Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.
      4. Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej.
      5. Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych.
      6. Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.
      7. Wdrożenie do pracy ze słownikiem ortograficznym.

       

      II. Organizatorem konkursu jest:

      ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOLI RADZISZOWSKIEJ

       

      III. Regulamin konkursu:

      1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych.
      2. Etap szkolny przeprowadzają komisje szkolne.
      3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
       • VII – VIII
       • IV – VI
      4. Rozstrzygnięcie eliminacji szkolnych powinno nastąpić do dnia 12 lutego 2020r.
      5. Szkoły mogą zgłaszać maksymalnie troje uczestników w poszczególnych kategoriach.
      6. Termin nadsyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wr.edu.pl mija dnia 17 lutego 2020 r. o godzinie 13.00.
      7. Każdy uczestnik eliminacji międzyszkolnych zobowiązany jest do posiadania przyborów do pisania oraz zgody rodzica, prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie.
      8. Eliminacje międzyszkolne mają formę pisemną i składają się z dyktanda oraz testu ortograficznego (tekstu z lukami).
      9. Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.
      10. Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.

       

      IV. Procedura przeprowadzenia etapu międzyszkolnego:

      1. Uczniowie zgłoszeni do konkursu zobowiązani są do posiadania przy sobie legitymacji szkolnej.
      2. Uczniowie dzieleni są na kategorie wiekowe IV - VI i VII - VIII.
      3. Przed rozpoczęciem konkursu uczniowie losują stanowiska, a następnie kodują
       swoje dane osobowe (imię, nazwisko, klasa, szkoła, oraz numer stanowiska).

      V. Etap międzyszkolny:

      - 26 lutego 2020 r., godzina 12.15 – eliminacje międzyszkolne

      - 10 marca 2020 r. – ogłoszenie wyników i przesłane informacji do szkół

      - 18 marca 2020 r.  - uroczyste wręczenie nagród oraz przyznanie tytułu: „MISTRZ ORTOGRAFII NA ROK SZKOLNY 2019/2020.”

       

      VI. W załączeniu:

      1. Karta zgłoszenia szkoły do udziału w XXI edycji MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO O TYTUŁ „MISTRZ ORTOGRAFII”.
      2. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie.

           

       

                         Wola Radziszowska, 15 stycznia 2020 r.

       

       --------------------------------------------------------------------------------------------------

      Wersję elektroniczną dokumentacji konkursowej można pobrać ze strony:

      www.zpo-wr500.edupage.org


        

     • KONKURS PLASTYCZNY „20 lat Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej”

     •  

       

       

      Regulamin konkursu plastycznego

      „20 lat Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Konopnickiej
      w Woli Radziszowskiej”

       

      § 1.

      Organizator

       

      Organizatorem konkursu plastycznego na zaprojektowanie muralu na frontową ścianę Szkoły jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej.

      § 2.

      Cele i zadania konkursu

       

      1. Rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej 
       w odniesieniu do tematu konkursu.
      2. Zadaniem uczestników jest stworzenie najlepszej grafiki prezentującej 20 lat Zespołu. Mural powinien zawierać elementy promocji Zespołu (szkoły i przedszkola). Może prezentować historię szkoły, symbole, promować tematykę bezpieczeństwa na terenie szkoły. Jeśli będzie mural z napisem, powinien być on niewielki, ale czytelny
       i dobrze zakomponowany. Malowidło powinno wzbudzać u odbiorcy zainteresowanie miejscem.
      3. Najlepsze koncepcje lub elementy zostaną wykorzystane przez malarzy
       na frontową część budynku szkoły.

      § 3. 

      Warunki uczestnictwa

       

      1. Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły w dwóch kategoriach wiekowych:
       klasy I-III
       klasy V-VIII
      2. Technika wykonania prac: praca płaska, wielobarwna (kredki, farby), bez użycia materiałów sypkich.
      3. Format prac: A3 lub A4.
      4. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy plastycznej, wykonanej indywidualnie i samodzielnie, nieprezentowanej na innych konkursach.
      5. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane techniką komputerową.
      6. Praca musi być podpisana tzw. kartą zgłoszenia (nazwisko i imię, klasa)
       i dołączoną do pracy.

       

      § 4.

      Prawa organizatora

       

      1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej.
      2. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
      3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie  w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród w konkursie.
      4. Prace przechodzą na własność Organizatora.

       

      § 5.

      Termin i warunki dostarczania prac

       

      1. Dziecko, rodzic lub prawny opiekun przynosi pracę do sekretariatu szkoły

       w terminie 24.02.2020r.-28.02.2020r.

       

      § 6.

      Zasady przyznawania nagród

       

      1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
      2. Komisja składa się z Przewodniczącego Komisji oraz maksymalnie trzech członków wskazanych przez Dyrektora.
      3. Przewodniczący Komisji wyznacza termin i miejsce obrad komisji.
      4. Efektem prac komisji jest protokół podpisany przez przewodniczącego
       i członków.
      5. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, oryginalność i stopień trudności wykonania.
      6. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej kategorii, przewiduje się także wyróżnienia.
      7. Autorzy tych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
      8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nie później niż do 20.marca 2020r.
      9. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.
      10. Informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu.
      11. Prace wybrane przez Organizatora zostaną zaprezentowane na wystawie.

       

      § 7.

      Postanowienia końcowe

       

      1. Oddając pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady konkursu zawarte w regulaminie.
      2. Odwołania nie będą uwzględnione.
      3. Regulamin konkursu jest dostępny u Organizatora i na stronie internetowej szkoły.

      Zapraszamy i życzymy udanych prac :-)

     • ZAPRASZAMY :-)


   • Kontakty

    • Zespół Placówek Oświatowych
    • Szkoła Podstawowa
     im. Marii Konopnickiej
     ul. Szkolna 10;
     32-053 Wola Radziszowska
     ------------------------------------------------------------------
     Adres przedszkola:
     Samorządowe Przedszkole
     im. Marii Konopnickiej
     ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
     32-053 Wola Radziszowska
    • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
     -------------------------------------------------------------------
     (+12) 256-37-68 Przedszkole
    • sekretariat@wr.edu.pl
    • sekretariat@wr.edu.pl
    • sekretariat@wr.edu.pl
  • Librus Synergia