• Pożegnanie z Przedszkolem
     • Pożegnanie z Przedszkolem

     • Czerwiec to najweselszy miesiąc roku dla wszystkich dzieci. Z niecierpliwością czekamy na upragnione wakacje! W naszym przedszkolu, we wszystkich grupach przedszkolnych, uroczyste zakończenie roku odbyło się 25 czerwca. Dla absolwentów przedszkola, dzieci z grupy „Kotki” i „Pszczółki” zakończenie było wyjątkowe. W tym dniu, z ogromnym wzruszeniem, żegnaliśmy dzieci, które w większości były z nami od samego początku. Rozpoczynały one edukację jako 3-latki i przeszły cały czteroletni tryb edukacyjny w placówce. Przez cztery lata śledziliśmy ich postępy, widzieliśmy jak rosły i się rozwijały.

      Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Na  wstępie uroczystości, po powitaniu przez panią Halinę Twardosz, Dyrektora Zespołu, wszystkich dzieci, rodziców i wychowawców, dla naszych absolwentów czekała miła niespodzianka – specjalnie przygotowany dla nich przez młodszych kolegów z grup „Jagódki” i „Słoneczka” występ i upominek.  Dzieci wprowadziły nas w wakacyjny nastrój śpiewając letnie, pachnące plażą i morzem piosenki oraz występując w przedstawieniu pt.: „O wesołej Ludwiczce”. Absolwenci przedszkola otrzymali pamiątkowe dyplomy, certyfikaty ukończonych projektów i książeczki od Rady Rodziców i swoich Wychowawczyń.

      Podobno „wszystko dobre, co się dobrze kończy”, dlatego warto było uczcić zakończenie tego wyjątkowego, ale i pełnego pracy roku szkolnego. Z łezką w oku żegnamy Kochane Starszaki. Wierzymy, że będziecie nas miło wspominać i czasem odwiedzać! Wszystkim przyszłym pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów w szkole.

    • Podsumowanie roku przedszkolnego 2020/2021
     • Podsumowanie roku przedszkolnego 2020/2021

     • Mijający rok szkolny 2020/2021 był dla większości z nas rokiem trudnym, podyktowanym koniecznością wprowadzenia wielu zmian i ograniczeń w funkcjonowaniu przedszkola z powodu pandemii koronawirusa. Staraliśmy się mimo to tak organizować pracę, aby dzieci jak najmniej negatywnie odczuły zasady reżimu sanitarnego, brak wspólnych imprez,  uroczystości czy wycieczek.  

      Wszystkie ważne uroczystości i święta obchodziliśmy w grupach wychowawczych, wielokrotnie zapraszając Państwa do „współuczestniczenia” w ich przeżywaniu, zamieszczając na stronie internetowej Zespołu nagrane przez nas filmy i reportaże. Dodatkowo, w każdej grupie wychowawczej nauczyciele prowadzili międzynarodowe i ogólnopolskie projekty edukacyjne, które twórczo aktywizowały i pobudzały rozwój dzieci. Relacje fotograficzne, filmowe z ich realizacji, również mogliście Państwo oglądać na stronie internetowej oraz na przedszkolnym dysku Google.  Całoroczna praca dzieci została nagrodzona dyplomami i certyfikatami przez organizatorów projektów.
      Dzieci, z sukcesami, brały udział także w konkursach zewnętrznych, przeprowadzanych wyjątkowo
      w tym roku formie zdalnej.

       Z Państwa pomocą i udziałem udało nam się zorganizować także wiele inicjatyw
      w przedszkolu. Na szczególną uwagę zasługują akcje charytatywne. Nasze „nakrętkowe serduszko”, dzięki Państwa zaangażowaniu przyniosło już pierwsze fundusze na rehabilitację dla potrzebującego dziecka z Woli Radziszowskiej, a w akcji „Góra Grosza” zebraliśmy w sumie 12 kg bilonu, na kwotę ponad 150 zł. Pieniądze już zostały wysłane, trafią na konto organizatora, Towarzystwa „Nasz Dom” .     

      Dziękujemy wszystkim Rodzicom za okazane wsparcie, ciepłe słowo, wyrozumiałość. Wyrazy wdzięczności kierujemy do Rady Rodziców, która była zawsze chętna i otwarta na współpracę z nami, niejednokrotnie pomocna organizacyjnie i finansowo w realizacji naszych pomysłów.

      Życzymy Państwu i wszystkim Przedszkolakom wspaniałych, pogodnych i słonecznych wakacji. Niech ten czas będzie pełen uśmiechu,  niezapomnianych wrażeń, radości i zabawy oraz bezpiecznego odpoczynku.

      Dyrekcja i Nauczyciele Przedszkola

    • Przedszkolaki z wizytą w OSP w Woli Radziszowskiej
     • Przedszkolaki z wizytą w OSP w Woli Radziszowskiej

     • W środę, 26 maja 2021 r.,  wszystkie Przedszkolaki wybrały się w odwiedziny do miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzieci mogły zapoznać się ze służbą strażaka, z zasadami postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Druhowie bardzo ciekawie opowiadali o swojej pracy. Przedszkolaki dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary ale również pomagają w czasie powodzi, usuwają skutki wypadków samochodowych, sprzątają połamane przez wichury drzewa. Niebywałym doświadczeniem była pomoc w gaszeniu pożaru w wiosce Smerfów.

      Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały i złożyły życzenia z okazji Święta Strażaków.

       

      Drodzy Strażacy,

      Jesteście zawsze pierwsi tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie,

      dobytek oraz środowisko.

      Dziękujemy Wam za każdy dzień służby, za stałą gotowość niesienia pomocy innym,

      za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców.

      Życzymy, by Wasza służba była źródłem zadowolenia i satysfakcji,

      a wszystkie akcje kończyły się szczęśliwym powrotem do domu,

      gdzie z radością i ulgą witają Was bliscy.

       

      Elżbieta Bojko

     • ZAPRASZAMY :-)


   • Kontakty

    • Zespół Placówek Oświatowych
    • Szkoła Podstawowa
     im. Marii Konopnickiej
     ul. Szkolna 10;
     32-053 Wola Radziszowska
     ------------------------------------------------------------------
     Adres przedszkola:
     Samorządowe Przedszkole
     im. Marii Konopnickiej
     ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
     32-053 Wola Radziszowska

     32-053 Wola Radziszowska
     Poland
    • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
     -------------------------------------------------------------------
     (+12) 256-37-68 Przedszkole
    • sekretariat@wr.edu.pl
    • sekretariat@wr.edu.pl
    • sekretariat@wr.edu.pl
  • Librus Synergia