• Wycieczka klas VII i VIII w Gorce

     • 29 września starsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce w Gorce. Podróż rozpoczęła się o godzinie 7: 30, kiedy to dwa autokary zabrały ponad osiemdziesięcioosobową grupę uczniów i opiekunów w góry. Po dojeździe do Rabki Zdrój opiekę nad uczestnikami wycieczki przejęli dwaj znakomici przewodnicy i ratownicy GOPR-u zarazem, panowie Mateusz i Jakub. Razem z nimi grupa udała się na Maciejową, pobliską bacówkę i docelowo do schroniska na Starych Wierchach. Tam na uczestników wycieczki czkało ognisko i ciepła herbata z sokiem. Przewodnicy przybliżyli uczniom walory przyrodnicze pasma górskiego, pokazali jak bezpiecznie poruszać się w górach i rozpoznawać szlaki. Końcowym etapem marszu było zejście do Obidowej, skąd rozpoczęto drogę powrotną do Woli Radziszowskiej. Wspaniała pogoda pozwoliła delektować się nie tylko pieczoną na ogniu kiełbaską, ale także pięknem złotej jesieni w Gorcach. Szczególne podziękowania składamy wymienionym przewodnikom, a także rodzicom i nauczycielom, którzy czuwali nad bezpieczeństwem całej podróży.

     • Uczniowie klas IV i V w miasteczku komunikacyjnym.

     • 28 września bieżącego roku uczniowie klas 4-5 szkoły podstawowej uczestniczyli w wycieczce do Miasteczka Komunikacyjnego w Skawinie. Celem wyjazdu było utrwalenie przepisów ruchu drogowego i poprawnej jazdy na rowerze – jako trening przed egzaminem na kartę rowerową oraz integracja zespołów klasowych powiązana z relaksem na świeżym powietrzu.

      Uczniowie spotkali się z przedstawicielem Straży Miejskiej, który poprowadził zajęcia z zakresu bezpiecznego zachowania się na drodze dla pieszych i rowerzystów. Pan Tomasz Morawa oprowadził wychowanków po miasteczku, omawiając znaczenie poszczególnych znaków drogowych. Po części teoretycznej wszyscy uczniowie sprawdzili swoje umiejętności w praktyce. Pan inspektor udzielał uczniom wskazówek dotyczących poprawnego zachowania się na drodze oraz korygował popełniane błędy. Wychowankowie otrzymali wiele cennych i praktycznych wskazówek.

      Jazda po miasteczku wymagała dużego skupienia i szybkiej analizy znaków drogowych. Uczniowie pokonywali różnego rodzaju skrzyżowania, zwracali uwagę na ustawione znaki drogowe czy przejścia dla pieszych, przejazdy kolejowe. Praktyczne ćwiczenia jazdy na rowerze w Miasteczku Komunikacyjnym stanowiły świetne przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

     • Dzień Przedszkolaka - uroczyste pasowanie

     • We wtorek, 21 września 2021 r.,  na dziedzińcu naszego przedszkola odbyły się uroczyste obchody „Dnia Przedszkolaka”. Dzieci ubrane w  stroje grupowe  zaprezentowały na forum swoje umiejętności wokalne, taneczne oraz recytatorskie. Dla większości był to pierwszy bardzo ważny występ. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli dotknięcie ramienia każdego nowego przedszkolaka ogromną kredką przez Panią Dyrektor oraz nałożenie korony.

      Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek ufundowany przez Radę Rodziców Przedszkola oraz P. Dyrektor.

      Wszystkim dzieciom życzymy aby  czas spędzony w przedszkolu przyniósł im wiele radości, samych pogodnych i przyjemnych chwil spędzonych w gronie kolegów.

     • Spotkanie z P. Romanem Gdulą oficerem pieszo - rowerowym

     • 17 września na czwartej godzinie lekcyjnej w sali gimnastycznej uczniowie klas: IV a i IV b odbyli spotkanie z panem Romanem Gdulą oficerem pieszo-rowerowym. Pana Oficera zaprosiła pani Halina Nowak, a  zdjęcia wykonała pani Agata Kopacz.

      Uczniowie klas czwartych skończyli 10 lat i w tym roku szkolnym będą zdawać pierwszy egzamin w życiu - egzamin na kartę rowerową. Karta rowerowa zgodnie z przepisami prawa, uprawnia osoby, które skończyły 10 lat, do samodzielnego poruszania się na rowerze po drogach publicznych. 

      Uczennica klasy V a, Julia Maślanka, za najlepiej zdany egzamin na kartę rowerową w ubiegłym roku szkolnym, otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez Panią Halinę Nowak i Pana Romana Gdulę.  Pan Roman zachęcał uczniów do przygotowywania się do wyrobienia karty rowerowej, mówił o zaletach jazdy na jednośladzie, o powstałych trasach rowerowych w Gminie Skawina i bezpiecznej po nich jeździe. Omawiał też niektóre znaki drogowe dla rowerzystów. Uczniowie zadawali  Panu Oficerowi pieszo-rowerowemu pytania dotyczące ścieżek rowerowych.

      Dowiedzieliśmy się, że ścieżka rowerowa prowadząca przez Wolę Radziszowską powstanie w 2022 roku, obecnie jest w trakcie planowania. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali gadżety odblaskowe.

      Serdecznie dziękujemy Panu Oficerowi za świetne spotkanie, a Pani Halinie Nowak za bardzo cenną inicjatywę.

       

     • Zebranie Rady Rodziców oraz Rodziców uczniów klas pierwszych

     • Szanowni Państwo Rodzice

       

      23 września 2021 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w budynku szkoły odbędzie się zebranie Rodziców uczniów klas pierwszych z Wychowawcami klas (z inicjatywy Rodziców).

       

      23 września 2021 roku (czwartek) o godzinie 18:00 w budynku szkoły odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

      Wszystkie Osoby chętne do współpracy serdecznie zapraszam w imieniu Pani Katarzyny Karaś-Gucwy Przewodniczcej Rady Rodziców oraz swoim.

      Z wyrazami szacunku,

      Halina Twardosz

     • Narodowy spis powszechny do 30 września 2021 r.

     • Szanowni Państwo,

       

      Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br.

      Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

      Obowiązkową i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

       

      Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie:

      • korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub miejscowym urzędzie gminy/miasta;

      • dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do soboty od 8.00 do 18.00 (od dnia 13 września br. do końca trwania spisu tj. 30 września br. infolinia będzie czynna w godzinach od 8.00 do 20.00).

      Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie (z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) lub bezpośrednio. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

       

      Udział w spisie to nasz ustawowy obowiązek – nie odkładajmy go na ostatnią chwilę.

      Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

       

     • „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy”

     • Gmina Skawina realizuje projekt pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy” przygotowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, dofinansowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i współfinansowany ze środków gminy Skawina w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt zakłada szereg działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy, a wśród nich sporządzenie diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W związku z opracowaniem diagnozy zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy Skawina o wypełnienie ankiety dotyczącej w/w obszaru. Ankieta ma charakter anonimowy, a jego wyniki będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów opracowania diagnozy i rekomendacji do dalszych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

      Link do ankiety dla mieszkańców tutaj: https://forms.gle/5r8RrUjyvHgc7WwF9

      Jednocześnie informujemy, iż link umożliwiający wypełnienie ankiety będzie aktywny do dnia 10 września 2021 r.

       

      Dostęp do ankiety również na:

      - stronie internetowej Centrum Wspierania Rodziny – link tutaj: http://cwr-skawina.pl/ankieta-do-mieszkancow-dot-diagnozy-lokalnych-potrzeb-w-obszarze-przeciwdzialania-przemocy/#more-18967

      - stronie internetowej MGOPS w Skawinie – link tutaj: http://www.mgops.skawina.net/page/diagnoza_lokalnych_potrzeb/

       

      Źródło: MGOPS, PSZ, CWR

       

      Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy

       

      Małgorzata Kopeć

      Kierownik  Centrum Wspierania Rodziny

     • Zebranie z Rodzicami 9 września 2021 r. (czwartek)

     •  

      Szanowni Państwo Rodzice,

       

      serdecznie zapraszam na zebranie

      w dniu 9 września 2021 roku (czwartek)

      w następującym porządku:

      godz. 16:30 - klasy 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5a, 5b

      godz. 18:00 - klasy 7a, 7b,7c, 8a, 8b

       

      Zebranie odbędzie się w budynku szkoły.

       

       

      Z wyrazami szacunku,

      Halina Twardosz

     • Podziękowanie

     •  

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

      serdecznie dziękuje

      Pani Kindze Machnik

      za ufundowanie okolicznościowej wiązanki kwiatów

      oraz pięknych ozdobnych zniczy,

      które zostały złożone w dniu 1 września pod pomnikiem

      Poległych w czasie I i II wojny światowej.

       

      Z wyrazami szacunku i wdzięczności

      Halina Twardosz

       

       

     • Piękny, granitowy postument dla naszej Patronki

     • Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

      Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

      serdecznie dziękują 

      Państwu Magdalenie i Tomaszowi Zuch 

      oraz

      Państwu Janinie i Tadeuszowi Daniel

      za zaprojektowanie, wykonanie i ufundowanie postumentu

      pod popiersie Patronki naszej szkoły.

      Z wyrazami szacunku i wdzięczności

      Halina Twardosz

       

     • Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022

     •    

            Inauguracja roku szkolnego 2021/22 w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej odbyła się podczas Mszy świętej sprawowanej przez Księdza Proboszcza Antoniego Spórnę. W czasie Mszy św. licznie zgromadzeni: zaproszeni Goście, Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice, Uczniowie, Przedszkolaki i Mieszkańcy modlili się m.in. za Poległych i Żywych Świadków Historii. Pamięć o Tych, którzy brali udział w Kampanii Wrześniowej nadal jest żywa w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, dlatego ważnym wydarzeniem było wystąpienie p. Teresy Stefaniak, która  jest naocznym świadkiem lat wojennych i  w krótkim wspomnieniu przybliżyła pamięć września 1939 roku. W swoim przesłaniu poprosiła młode pokolenie o umiłowanie Ojczyzny, rozwijanie patriotyzmu i docenienie życia w wolnej Polsce.

      Pod koniec Mszy świętej p. Halina Twardosz dyrektor ZPO złożyła podziękowanie Księdzu Proboszczowi za życzliwość i otwartość we współpracy, podziękowała p. Norbertowi Rzepisko Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina oraz p. Witoldowi Grabcowi Pierwszemu Zastępcy Burmistrza za aktywne wspieranie działań i pomoc finansową w przeprowadzeniu remontu szkoły. Słowa podziękowania skierowała również do wszystkich Sympatyków i Przyjaciół Zespołu. W swoim wystąpieniu podkreśliła wagę dialogu społecznego i umiejętności poszukiwania rozwiązań. Skierowała do Rodziców, Grona Pedagogicznego, Pracowników, Uczniów i Przedszkolaków życzenia dobrej i owocnej współpracy, a także wzajemnej życzliwości, udanego, szczęśliwego roku, obfitującego w sukcesy.

      Dalsza część uroczystości odbyła się przy pomniku Żołnierzy Poległych w czasie I i II wojny światowej znajdującego się w centrum miejscowości. Przedstawiciel najmłodszego pokolenia odczytał Apel Poległych, a rytm werbli przeniósł myślami uczestników uroczystości w czasy pamiętnego Września. Następnie minutą ciszy oddano hołd Tym, którzy ponieśli największą ofiarę, a zabierający głos: p. Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina oraz p. Ryszard Majdzik Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skawinie, podkreślali Ich heroizm, odwagę i poświęcenie dla najwyższej wartości, jaką jest oddanie życia za Ojczyznę. Wiązanki biało-czerwonych kwiatów złożyli: w imieniu Powiatu Krakowskiego p. Krzysztof Gębala, w imieniu Miasta i  Gminy Skawina p. Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, p. Witold Grabiec Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, p. Ryszard Majdzik Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej  oraz p. Stefan Jezioro Radny Rady Miejskiej w Skawinie. P. Halina Twardosz  dyrektor Zespołu złożyła wiązankę w imieniu ZPO w Woli Radziszowskiej, a p. Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca Rady Rodziców oraz p.  Anna Bernat zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców w imieniu  wszystkich rodziców. Światło zapalonych zniczy  przypomniało zgromadzonym o pamięci i historii Narodu Polskiego. Na uroczystości obecne były poczty  sztandarowe: Zespołu Placówek Oświatowych,  Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z p. Prezes Małgorzatą Lubowicką.

      W dalszej części uroczystości nastąpił przemarsz uczestników do szkoły, gdzie zaproszeni Goście spotkali się z Dyrekcją Zespołu, a uczniowie udali się do swoich sal lekcyjnych na pierwsze w nowym roku szkolnym lekcje ze swoimi Wychowawcami.

      Wydarzenie na fotografiach uwieczniła p. Agata Kopacz. 

      Serdecznie dziękujemy Uczestnikom uroczystości za liczne przybycie.

     • ZAPRASZAMY :-)


   • Kontakty

    • Zespół Placówek Oświatowych
    • Szkoła Podstawowa
     im. Marii Konopnickiej
     ul. Szkolna 10;
     32-053 Wola Radziszowska
     ------------------------------------------------------------------
     Adres przedszkola:
     Samorządowe Przedszkole
     im. Marii Konopnickiej
     ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
     32-053 Wola Radziszowska

     32-053 Wola Radziszowska
     Poland
    • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
     -------------------------------------------------------------------
     (+12) 256-37-68 Przedszkole
    • sekretariat@wr.edu.pl
    • sekretariat@wr.edu.pl
    • sekretariat@wr.edu.pl
  • Librus Synergia