• Wyniki konkursu „Wola Radziszowska – moja rodzinna wieś”
     • Wyniki konkursu „Wola Radziszowska – moja rodzinna wieś”

     • W ubiegłym tygodniu odbyła się  IV edycja Szkolnego Konkursu Historycznego pod hasłem: „Wola Radziszowska – moja rodzinna wieś”. W konkursie wzięło udział 21 uczniów, którzy napisali specjalnie przygotowany test sprawdzający wiedzę z historii Woli Radziszowskiej. Uczestnicy musieli zmierzyć się z szeregiem pytań o różnym stopniu trudności. Obok konieczności określenia w jakim zaborze znalazła się nasza miejscowość w okresie niewoli narodowej, pytano także i o to, kiedy wybudowano linię kolejową biegnącą przez Wolę Radziszowską. Ogółem test dawał możliwość zdobycia 28 punktów. Najbliżej maksymalnego wyniku była uczennica klasy 8b: Karolina Stefaniak (22 p.), miejsce drugie zajął Krystian Ślósarczyk (20 p.), a na miejscu trzecim uplasowała się Gabriela Maślanka (19 p.)

      Tym, którzy osiągnęli najwyższe wyniki, jak również wszystkim innym uczestnikom serdecznie gratulujemy. 

     • Zaproszenie na dzień otwarty

     •  

       

      Szanowni Państwo Rodzice,

      zapraszam serdecznie na dzień otwarty 7 kwietnia 2022 roku wg następującego porządku:

       

      17:00 - spotkanie z doradcą zawodowym, prelekcja "Jak rozpoznać predyspozycje zawodowe u dziecka i wesprzeć go w wyborze nowej szkoły"

      17:30 - 18:30 - spotkania indywidualne z nauczycielami

       

      Z poważaniem,

      Halina Twardosz

       

     • Podziękowanie

     • 27 marca 2022 roku została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie naszej Emilki, zorganizowana przez Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej wraz z Radą Rodziców. Kwestowano przy kościele parafialnym w Krakowie-Sidzinie.

      Kwota ze zbiórki wyniosła: 3725,10 zł.

      Serdecznie dziękujemy w imieniu Emilki, Rodziców Emilki i swoim, wszystkim Darczyńcom i Osobom (Księdzu Proboszczowi, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom),
      które zaangażowały się
      w  przygotowanie 
      i przeprowadzenie zbiórki.

       

      Z wyrazami wdzięczności

      Halina Twardosz Dyrektor ZPO

      Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca RR

         

     • Zaproszenie

     • Serdecznie zapraszamy na Mszę św.

      27 marca 2022 roku (niedziela) o godz. 11:00

      w Kościele Parafialnym w Woli Radziszowskiej,

      w intencji: O zdrowie i potrzebne łaski dla wszystkich Babć i Dziadków,

      z podziękowaniem za udział w uroczystościach przedszkolnych. 

      Z wyrazami szacunku,

      Halina Twardosz dyrektor ZPO

      Elżbieta Bojko wicedyrektor Przedszkola

       

     • Udział w akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę”

     • W odpowiedzi na zaproszenie Wydziału Ochrony Środowiska UMiG w Skawinie, nasza szkoła weźmie udział w akcji Posprzątaj z nami Małopolskę, w dniu 1 kwietnia 2022 roku (piątek).

      Akcja jest zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

      Zachęcamy również naszych Uczniów do udziału w akcji sprzątania Woli Radziszowskiej, koordynowanej przez Stowarzyszenie W dolinie Cedronu”, pod opieką swoich Rodziców, w dniu 2 kwietnia 2022 roku (sobota). 

       

      Halina Twardosz

      dyrektor ZPO w Woli Radziszowskiej

       

     • Kwestujemy dla Emilki

     • Kwestujemy dla Emilki

      w Krakowie-Sidzinie

      w niedzielę 27  marca  

      po każdej Mszy św. 

       

      Szanowni Państwo,

      Mieszkańcy Krakowa-Sidziny

       i okolicznych miejscowości.

      Emilka jest uczennicą klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej, obecnie walczy z chorobą nowotworową.

      Pragniemy, aby odzyskała zdrowie i mogła cieszyć się radosnym i długim życiem. W tym celu chcielibyśmy pomóc zebrać środki finansowe na bardzo kosztowne leczenie.

      Zapraszamy Państwa do udziału w kweście, która zostanie przeprowadzona za zgodą i w ścisłej współpracy z Księdzem Proboszczem  parafii, w obrębie terenu kościoła parafialnego w Krakowie-Sidzinie.

      Kwestować będzie Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rodzice, a także Młodzież Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, w niedzielę 27  marca 2022 roku, po każdej Mszy świętej.

      Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród Mieszkańców, Przyjaciół i Znajomych, a także o wzięcie udziału w tym wydarzeniu.

      Za wszelkie datki z góry serdecznie dziękujemy.

      Z poważaniem

      Halina Twardosz

      Katarzyna Karaś-Gucwa

       

       

     • Powitanie wiosny

     •     W dniu 21 marca wychowawcy świetlicy zorganizowali w naszej szkole obchody powitania pierwszego dnia wiosny. Uczniowie klas I-III tradycyjnie pożegnali zimę idąc w korowodzie i ze śpiewem na ustach powitali upragnioną wiosnę.

        Uczniowie uczęszczający na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy przygotowali metodą origami różne rodzaje kwiatów, owadów i zwierząt, które wprowadziły wiosenny klimat na szkolny korytarz.

      W trakcie tego dnia został również rozstrzygnięty Międzyklasowy Konkurs Ekologiczny pt.: „Pani Wiosna”. Uczniowie nie tylko wykonali piękne i barwne prace z recyklingu, ale również zaprezentowali je na forum szkoły.

      Praca ta miała na celu kształtowanie szacunku do tradycji i obrzędów oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia. Uczniowie wykonując klasową Panią Wiosnę pracowali w atmosferze wspólnej, kulturalnej zabawy. Ułatwiło im to rozwijanie umiejętności współpracy oraz współdziałania w grupie oraz pomogło podbudować poczucie własnej wartości. Uczniowie rozwinęli wrażliwość na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu i zapoznani zostali z ideą recyklingu.

      Komisja konkursowa, w składzie: p. Iwona Jurczyk, p. Elżbieta Ciepły, i p. Bogusława Noworyta miała bardzo trudne zadanie. Po długich naradach wyłoniono laureatów – przyznano pierwsze, drugie i trzecie miejsca w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I - III i klasy IV - VIII).

      Klasy I-III:

      I miejsce – klasa III i klasa Ib

      II miejsce – klasa IIb

      III miejsce – klasa Ia i IIa

       

      Klasy IV-VIII:

      I miejsce – klasa Va

      II miejsce – klasa VIIIb

      III miejsce – Vb i VIIb

      W tej kategorii wiekowej przyznano również wyróżnienie klasie IVa.

      Po ogłoszeniu zwycięzców i rozdaniu dyplomów wszystkie Panie Wiosny zostały przeniesione na korytarz szkolny na pierwszym piętrze i ułożone na wystawce, gdzie cieszą oczy uczniów i nauczycieli, a także ukazują niezwykłe zdolności i kreatywność osób, które je wykonały.

       

      Bardzo dziękuję wszystkim Nauczycielom, którzy właczyli się w organizację wydarzenia. Szczególne podziękowania pragnę złożyć Pani Agacie Kopacz, która koordynowała projekt, a także Pani Magdalenie Pachlowskiej, która wspierała i współorganizowała świetną zabawę.

       

      Z poważaniem,

      Halina Twardosz

    • Rekrutacja do przedszkoli - komunikat
     • Rekrutacja do przedszkoli - komunikat

     • Przypominamy Rodzicom

      W związku z tym, że rekrutacja odbywa się za pomocą systemu rekrutacyjnego każdy rodzic, który złożył online wniosek o przyjęcie do przedszkola musi go wydrukować i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

      Przypominamy, że termin składania wniosków online oraz dokumentów do przedszkola mija 25 marca 2022 r. o godz. 15:00

      Po tym terminie nie będzie możliwości składania wniosków i dokumentów.

      Brak wniosku i wymaganych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w rekrutacji.

     • Wyniki szkolnego konkursu chemicznego

     • W naszej szkole został zorganizowany konkurs chemiczny „Nasz szkolny układ okresowy pierwiastków chemicznych”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie z klasy V, VII i VIII. Zadaniem było wykonanie z różnorodnych materiałów i dowolną techniką oryginalnego  plakatu w formacie A3,  przedstawiającego wybrany przez siebie pierwiastek z układu okresowego.

      Przyznano trzy I miejsca, które otrzymali:

      1. Natalia Maślanka z klasy 5b   (pierwiastek neon)
      2. Oliwier Grabek z klasy 5b  (pierwiastek węgiel)
      3. Weronika Kowalska z klasy 7b (pierwiastek rtęć)

      Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się dużą pomysłowością i wytrwałością.

      Każdy uczestnik konkursu został obdarowany pamiątkowym dyplomem oraz magnesem z sentencją chemiczną. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali dodatkowo podkładki chemiczne przedstawiające układ okresowy pierwiastków na swoje biurka.

      Dziękuję wszystkim zaangażowanym uczniom za udział w konkursie.

      Pozostałe prace zostały wykonane przez:

      • Pierwiastek Kopernik - Gabriela Pituch z klasy 7c
      • Pierwiastek miedź - Natalia Myśliwiec z klasy 5b
      • Pierwiastek magnez - Mikołaj Jezioro z klasy 8b
      • Pierwiastek glin - Dawid Kunicki z klasy 7b
      • Pierwiastek złoto (na fioletowym tle) - Izabela Kunicka z klasy 7b
      • Pierwiastek złoto (na zielonym tle) - Julia Maślanka z klasy 7b
      • Pierwiastek srebro - Martyna Drewniak z klasy 7b

      Zapraszamy do oglądnięcia fotorelacji  prac naszych uczniów.

       

      Małgorzata Polak
      koordynator konkursu
       

       

       

     • Podziękowanie

     • 19 i 20 marca 2022 roku została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie naszej kochanej Emilki, zorganizowana przez Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej wraz z Radą Rodziców. Kwestowano przy kościele parafialnym w Woli Radziszowskiej oraz przy kościele parafialnym w Biertowicach. Kwota ze zbiórki w Woli Radziszowskiej wyniosła: 774,50 zł, kwota ze zbiórki w Biertowicach wyniosła: 3764 zł. Serdecznie dziękujemy w imieniu Emilki, Rodziców Emilki i swoim, wszystkim Darczyńcom i Osobom (Księżom Proboszczom obydwu parafii, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom), które zaangażowały się w przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki.

       

      Z wyrazami wdzięczności

      Halina Twardosz Dyrektor ZPO

      Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca Rady Rodziców

         

       

     • Podziękowanie

     • 13 marca 2022 roku została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie Emilki, zorganizowana przez Zespół Placówek Oświatowych
      w Woli Radziszowskiej wraz z Radą Rodziców.
      Kwestowano przy kościele parafialnym w Woli Radziszowskiej oraz przy kościele parafialnym w Radziszowie. Kwota ze zbiórki w Woli Radziszowskiej wyniosła: 8179,50 zł, kwota ze zbiórki w Radziszowie wyniosła: 15358,92 zł i 11 Euro.

      Serdecznie dziękujemy w imieniu Emilki, Rodziców Emilki i swoim, wszystkim Darczyńcom i Osobom (Księżom Proboszczom obydwu parafii, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom), które zaangażowały się w przygotowanie 
      i przeprowadzenie zbiórki.

       

      Z wyrazami wdzięczności

      Halina Twardosz Dyrektor ZPO

      Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca Rady Rodziców

         

     • Kwestujemy dla Emilki

     • Kwestujemy dla Emilki

      w Biertowicach

      w niedzielę 20  marca  

      po każdej Mszy św. 

       

      Szanowni Państwo, Mieszkańcy Biertowic

      i okolicznych miejscowości.

      Emilka jest uczennicą klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej, obecnie walczy z chorobą nowotworową.

      Pragniemy, aby odzyskała zdrowie i mogła cieszyć się radosnym i długim życiem. W tym celu chcielibyśmy pomóc zebrać środki finansowe na bardzo kosztowne leczenie.

      Zapraszamy Państwa do udziału w kweście, która zostanie przeprowadzona za zgodą i w ścisłej współpracy z Księdzem Proboszczem  parafii, w obrębie terenu kościoła parafialnego w Biertowicach.

      Kwestować będzie Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rodzice, a także Młodzież Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej,

      w niedzielę 20  marca 2022 roku, po każdej Mszy świętej.

       

      Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród Mieszkańców, Przyjaciół i Znajomych, a także o wzięcie udziału w tym wydarzeniu.

       Za wszelkie datki z góry serdecznie dziękujemy.

      Z poważaniem

      Halina Twardosz

      Katarzyna Karaś-Gucwa

     • Wycieczka kl.I-III do Teatru Współczesnego w Krakowie

     • Dnia 18 marca 2022 roku uczniowie klas I-III wybrali się do Teatru Współczesnego w Krakowie na przedstawienie pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.

      Spektakle dla dzieci realizowane przez Teatr Współczesny od wielu lat zachwycają i cieszą się dużą popularnością zarówno wśród młodszych, jak i starszych widzów. Nie byliśmy zatem zdziwieni, że i tym razem przeżyliśmy niesamowitą, teatralną przygodę.

      Na początku, zanim uniosła się kurtyna, uczniowie otrzymali dokładną instrukcję jak należy się w teatrze zachowywać. Po trzech gongach, odliczanych przez dzieci w wielkim napięciu, rozpoczęło się przedstawienie.

      „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” to historia lekarza, który zamiast leczyć ludzi wolał zająć się leczeniem zwierząt. Rozumiał ich mowę, dzięki czemu dokładniej wiedział, co im dolega i jak im pomóc. Wyruszył w daleką podróż do Afryki, aby uratować chorujące tam małpy. Przeżył wiele przygód, czasem bardzo niebezpiecznych, ale zawsze wychodził z nich cało.

      Historia doktora Dolittle pokazana była w sposób zabawny, dzięki czemu dzieci niejednokrotnie „wybuchały śmiechem”. Największą popularnością cieszyła się postać świnki Geb-Geb, którą grał Szymon Grzybek. Aktorom wspaniale udało się zaktywizować uczniów, którzy klaskali w rytm śpiewanych piosenek, łapali „latającą” rybę, odpowiadali na pytania, ogólnie uczestniczyli w przedstawieniu.

      Po spektaklu braliśmy udział w warsztatach teatralnych, które ku wielkiej radości dzieci prowadził aktor wcielający się w postać świnki Geb-Geb. Pan Grzybek m.in. przybliżył nam pojęcia związane z teatrem jak również opowiadał jakie wykorzystuje się techniki, aby stworzyć postać i dobrze ją zagrać.

      Teatr opuściliśmy z dobrymi humorami i niedosytem, że przedstawienie tak szybko się skończyło. Bez wątpienia wkrótce znów odwiedzimy to miejsce.

     • Dzień św. Patryka

     •     17 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień św. Patryka. Nad wejściem do szkoły pojawił się zielony napis z nazwą święta otoczony balonami w tym samym kolorze. Uczniowie założyli zielone stroje (aby uniknąć pytania), nawet obiad miał zieloną barwę.

         By uczcić tradycję wywodzącą się z Irlandii, nauczycielki języka angielskiego zorganizowały konkursy dla klas I-III oraz IV-VIII. Młodsze dzieci miały za zadanie udekorować kapelusz irlandzkiego skrzata, natomiast starsi uczniowie stanęli do rywalizacji o najładniejszy wystrój sali. Wszyscy spisali się znakomicie. Nagrodami dla zwycięskich klas są dyplomy i drobne podarunki.

      A oto wyniki konkursów:

      Konkurs na najładniej udekorowany kapelusz:

      I miejsce – klasa II a

      II miejsce – klasa III a

      III miejsce – klasa I b

      Konkurs na najładniej udekorowaną salę:

      I miejsce – klasa VIII b

      II miejsce – klasa IV b

      III miejsce – klasa VII b

     • Podsumowanie konkursu "My picture dictionary

     • Konkurs "My picture dictonary" adresowany był do uczniów z klas I-III. Zadanie polegało na wykonaniu słowniczka obrazkowego w języku angielskim. Uczniowie mieli (w zależności od kategorii wiekowej) wybrać: 10, 20  i 30 słówek, poprawnie je zapisać i zilustrować. Praca miała mieć formę rozkładanej książeczki. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 25 uczniów z klas młodszych. Wykonane prace były na wysokim poziomie. Jury w składzie: Marzena Bednarz-Guzik, Małgorzata Kozak i Małgorzata Pindera, miało trudny wybór. Po burzliwych naradach zostały przyznane nagrody. Oto wyniki konkursu:

      Klasy I:

      I miejsce – Kamila Maślanka (I a)
      II miejsce – Dorota Błądek (I a) i Tymon Szczyrbak (I b)
      III miejsce – Karol Keller (I a)

      Klasy II:
      I miejsce – Zofia Malinowska (II b),
      II miejsce – Kornelia Sudecka (II b) i Alicja Stasiuk (II b),
      III miejsce - Natalia Myśliwiec (II a)

      Klasa III:
      I miejsce - Emilia Dyląg
      II miejsce - Natan Grabek
      III miejsce - Matylda Drewniak.
      Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. Szczególne podziękowanie kierujemy do Rady Rodziców za ufundowanie nagród, a Pani Katarzynie Karaś-Gucwie, Przewodniczącej RR,  za przygotowanie upominków dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie.

     • W krainie origami - konkurs

     • Origami jest sztuką składania papieru, która wymaga nie tylko zdolności manualnych, lecz także koncentracji uwagi oraz cierpliwości. Tym bardziej cieszy nas duże zaangażowanie uczniów naszej szkoły, aby tę sztukę poznać i rozpowszechniać. Do konkursu plastycznego na pracę wykonaną techniką origami organizowanego przez wychowawców świetlicy, zgłosiło się kilkanaście młodych entuzjastów tej sztuki.  Każdy z uczestników włożył w swoją pracę dużo serca i trudu. Ostatecznie nagrodzono troje uczniów:

                          Karola Grabysę z klasy IIa - I miejsce,

                         Jakuba Maślankę z klasy Ib - II miejsce,

                         Adama Zachorowskiego z klasy Ia - III miejsce.

      Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

    • ZAPRASZAMY :-)


  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia