• Demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego

     • W dniu 29.09.2022 r. w szkole odbyły się wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego. Startowało czworo kandydatów z klas ósmych: Brajan Goryl (8a), Gabriela Pituch (8c), Ksawery Szczyrbak (8c) i Patrycja Kudela (8c). Uczniowie prezentowali siebie i swoje postulaty wyborcze na przygotowanych plakatach i na apelu.  W wyborach oddano 216 ważnych głosów. Przewodniczącym SU został uczeń klasy 8a Brajan Goryl, na którego głosowało 162 uczniów. Zastępcą została Gabriela Pituch, która zdobyła 21 głosów.

    • Nasza szkoła ponownie dołącza do #SuperKoderów!
     • Nasza szkoła ponownie dołącza do #SuperKoderów!

     • #SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach informatyki uczniowie poznawać będą podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową.

     • Wizyta Funkcjonariuszy Policji w przedszkolu

     • W dniu 19. września nasze przedszkole odwiedzili specjalni goście, policjanci oraz ich podopieczni – psy policyjne z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Panowie policjanci – przewodnicy psów tropiących opowiedzieli dzieciom na czym polega praca psa w policji. Przeprowadzili krótki pokaz związany z posłuszeństwem i wykonywaniem komend przez czworonogów. Dzieci z zachwytem przyglądały się umiejętnościom psów. Następnie odbyła się pogadanka policjantów na temat zagrożeń mogących wynikać z kontaktów ze zwierzętami oraz na temat bezpieczeństwa. W pogadance zwrócono szczególną uwagę na zachowanie podczas spotkania z nieznanymi psami. Policjanci zaprezentowali bezpieczną pozycję „żółwia”, którą należy przyjąć w przypadku ataku ze strony psa. Większość dzieci chętnie przećwiczyła zaprezentowaną przez policjantów bezpieczną pozycję „żółwia.”  Dużym zainteresowaniem przedszkolaków cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy. Wspomnienia z tego spotkania na długo pozostaną w pamięci.

      Dziękujemy…

      Elżbieta Bojko

     • Spotkanie z P. Romanem Gdulą Oficerem Rowerowym Gminy Skawina

     • 16 września na trzeciej godzinie lekcyjnej w sali gimnastycznej uczniowie klas: IV, Va i Vb odbyli spotkanie z panem Romanem Gdulą oficerem pieszo-rowerowym Gminy Skawina. Pana Oficera zaprosiła pani Halina Nowak, a  zdjęcia wykonała pani Agata Kopacz.

      Uczniowie klas czwartych skończyli 10 lat i w tym roku szkolnym będą zdawać pierwszy egzamin w życiu - egzamin na kartę rowerową. Karta rowerowa zgodnie z przepisami prawa, uprawnia osoby, które skończyły 10 lat, do samodzielnego poruszania się na rowerze po drogach publicznych. 

      Pan Roman zachęcał uczniów do przygotowywania się do wyrobienia karty rowerowej, mówił o zaletach jazdy na jednośladzie, omawiał też niektóre znaki drogowe dla rowerzystów. Uczniowie zadawali  Panu Oficerowi pieszo-rowerowemu pytania dotyczące ścieżek rowerowych.

      Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali gadżety odblaskowe.

      Serdecznie dziękujemy Panu Oficerowi za świetne spotkanie edukacyjne, Pani Halinie Nowak za bardzo cenną inicjatywę, a a Pani Agacie za znakomite fotografie.

     • Zaproszenie na zebranie z Dyrektorem i Gronem Pedagogicznym

     •  

          Serdecznie zapraszam na zebranie

      wszystkich Rodziców Uczniów naszej Szkoły,

      które odbędzie się

      w czwartek 22 września 2022 r. o godzinie 17:00.

      O godzinie 18:45 odbedzie się zebranie

      nowej i ustępującej Rady Rodziców.

      Licząc na Państwa przybycie, pozostaję w szacunku do Państwa

      Halina Twardosz

       

     • Inauguracja Jubileuszowego Roku Szkolnego

     •  

      1 września 2022 roku Mszą św. celebrowaną przez Księdza Kanonika Antoniego Spórnę Proboszcza Parafii w Woli Radziszowskiej rozpoczęliśmy obchody 50. Jubileuszowego roku szkolnego.

      Po Mszy świętej zebraliśmy się pod Pomnikiem Poległych w czasie I i II wojny światowej, gdzie zaproszeni Goście wygłosili okolicznościowe przemówienia. Kolejno zabierali głos: Pan Krzysztof Gębala Radny Powiatu Krakowskiego, Pan Witold Grabiec Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Pan Ryszard Majdzik Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie. Minutą ciszy uczciliśmy Poległych Żołnierzy, po czym nastąpiło złożenie wiązanek i zniczy. Dalsza część uroczystości odbywała się w budynku szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste powitanie przez p. Halinę Twardosz dyrektora ZPO przybyłych Gości oraz pozostałych Uczestników uroczystości. Szczególnie gorąco powitaliśmy Emilkę Słoninę Honorowego Gościa Uroczystości wraz z Rodziną. Emilce dedykujemy ten szczególny rok szkolny.

      Swoją obecnością zaszczycili nas także: Pani Teresa Stefaniak Żołnierz AK, Ksiądz Kanonik Antoni Spórna Proboszcz Parafii w Woli Radziszowskiej, Pan Krzysztof Gębala Radny Powiatu Krakowskiego, Pan Witold Grabiec Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Pan Ryszard Majdzik Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, Pani Żaneta Kotula Radna Rady Miejskiej w Skawinie i Mieszkanka Woli Radziszowskiej, Pan Stefan Jezioro Radny Rady Miejskiej w Skawinie i zarazem Mieszkaniec Woli Radziszowskiej, Pan Czesław Blak Sołtys Woli Radziszowskiej, Pani Małgorzata Lubowicka Prezes OSP w Woli Radziszowskiej wraz z Pocztem sztandarowym, Pan Mieczysław Szlachta wraz z Pocztem sztandarowym PSL, Pani Grażyna Żmudka Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Radziszowskiej, Pan Marek Bogdanowicz Prezes Parafialnego Klubu Sportowego Cedronka, Pani Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca Rady Rodziców, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Rodzice, Dzieci i Młodzież ZPO.

      Aby uświetnić uroczystość głos zabrali: Pan Krzysztof Gębala, Pan Witold Grabiec, Pan Ryszard Majdzik, Pan Marek Bogdanowicz oraz Pan Mieczysław Szlachta wraz z Panią Grażyną Żmudką, którzy odczytali list Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza Prezesa PSL skierowany do społeczności Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej.

       

      Część artystyczną przygotowaną na tę okoliczność pod kierunkiem Pań Wychowawczyń: Pani Małgorzaty Kozak oraz Pani Haliny Nowak zaprezentowali uczniowie klas piątych, którzy w sposób trafiający do serc Odbiorców przedstawili najważniejsze epizody z czasów II wojny światowej. Serdecznie dziękuję Uczniom i Paniom Wychowawczyniom.

      Dziękuję Pocztowi sztandarowemu naszej szkoły pod opieką Pani Bogumiły Maślanki za godne uczestnictwo w uroczystości.

      Rok jubileuszowy swoim Honorowym Patronatem objęła Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, wyróżniając tym samym naszą Placówkę w sposób szczególny.

      Serdecznie dziękuję wszystkim Uczestnikom uroczystości za przyjęcie zaproszenia, za obecność i ciepłe słowa skierowane w naszym kierunku.

       

      Bardzo dziękuję Pani Wicedyrektor Pani Zuzannie Błaszczak, Pani Wicedyrektor Elżbiecie Bojko, Pani Bogumile Maślance, Pani Beacie Nowalskiej oraz pozostałym Nauczycielom  i Pracownikom za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Pani Agacie Kopacz bardzo dziękuję za uwiecznienie tego wydarzenia na fotografiach, a  Panu Łukaszowi Walczykowi Nauczycielowi muzyki dziękuję za uświetnienie uroczystości grą na kościelnych organach.

      Serdecznie dziękuję Pani Kindze Machnik - Rodzicowi, która jak co roku, ufundowała i przygotowała piękną wiązankę okolicznościową i znicze.

       

      Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

      Halina Twardosz

     • ZAPRASZAMY :-)


   • Kontakty

    • Zespół Placówek Oświatowych
    • Szkoła Podstawowa
     im. Marii Konopnickiej
     ul. Szkolna 10;
     32-053 Wola Radziszowska
     ------------------------------------------------------------------
     Adres przedszkola:
     Samorządowe Przedszkole
     im. Marii Konopnickiej
     ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
     32-053 Wola Radziszowska

     32-053 Wola Radziszowska
     Poland
    • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
     -------------------------------------------------------------------
     (+12) 256-37-68 Przedszkole
    • sekretariat@wr.edu.pl
    • sekretariat@wr.edu.pl
    • sekretariat@wr.edu.pl
  • Librus Synergia