• Kiermasz świąteczny - podziękowanie
     • Kiermasz świąteczny - podziękowanie

     • Szanowni Państwo,

      Drodzy Uczniowie, Przedszkolaki, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy,

      Sympatycy ZPO w Woli Radziszowskiej

       

      W dniach od 9 do 23 marca 2021 roku odbył się kiermasz świąteczny zorganizowany przez Radę Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej. Wcześniej przygotowano ozdoby świąteczne, które podczas kiermaszu zostały wylicytowane. Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakup rolet do pracowni informatycznej oraz doposażenie i uruchomienie radiowęzła szkolnego.

      Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim zaangażowanym Osobom, a wśród nich Uczniom naszej szkoły, Rodzicom, Sympatykom naszej Placówki, Pracownikom i Nauczycielom. Dziękuję bardzo Wszystkim Osobom przygotowującym ozdoby, Wszystkim, którzy przekazali ozdoby na kiermasz, ale i Wszystkim licytującym. Tych Osób było bardzo dużo, a sam kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem odwiedzających specjalnie przygotowaną na tę okoliczność stronę.

      Szczególne podziękowania za koordynowanie kiermaszu z ogromnym zaangażowaniem składam

      Pani Katarzynie Karaś-Gucwie Przewodniczącej Rady Rodziców

      oraz Pani Annie Bernat Zastępcy Przewodniczącej Rady Rodziców.

       

      Serdecznie dziękuję.

      Z wyrazami wdzięczności i szacunku

      Halina Twardosz

      Dyrektor ZPO w Woli Radziszowskiej

    • III edycja szkolnego konkursu historycznego
     • III edycja szkolnego konkursu historycznego

     • Wola Radziszowska – moja rodzinna wieś

       

      16 kwietnia br. 18 uczniów z klas VI – VIII zmagało się z pytaniami dotyczącymi historii Woli Radziszowskiej. Zakres wiadomości obejmował zagadnienia z historii, geografii, rejonizacji i nazw ulic,  zabytkowego kościółka i nowej świątyni, edukacji na przestrzeni wieków  oraz ciekawostki i legendy wsi położonej w Dolinie Cedronu.

      Konkurs odbył się w formie online. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na 33 pytania o różnym stopniu trudności. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą.

      Miejsce I zajęła Apolonia Sułkowska z klasy VII b, II miejsce Gabriela Maślanka z klasy VII a, a III miejsce Magdalena Marchewka z klasy VII b i Emilia Mazur z klasy VIII.

       

      Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za podjęcie trudu i chęci poznania miejscowości, w której mieszkają, czyli Małej Ojczyzny.

       

      Organizatorzy:

      Marcin Grala, Bogumiła Maślanka

    • Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań
     • Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań

     • Szanowni Państwo,

      w okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

      Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

      W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

      Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, które są dostępne w zależności od sytuacji epidemicznej, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

      Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

      Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o spisie, promocję poprzez kanały informacyjne np. media społecznościowe oraz udział w innych działaniach promocyjnych. W załączeniu znajdują się materiały graficzne, które mogą być pomocne przy tworzeniu wpisów.

      licz_Obszar roboczy 1 Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

      Pragnę serdecznie zachęcić Państwa do udziału w samospisie internetowym, gdyż

       

       

      Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego

      Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

      Agnieszka Szlubowska

       

      Urząd Statystyczny w Krakowie

      ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków

      tel. 12 41 56 011

      SekretariatUSKRK@stat.gov.pl

      spis.gov.pl

       

       

    • Dzień otwarty
     • Dzień otwarty

     •  

      Szanowni Państwo Rodzice,

      serdecznie zapraszam na Dzień otwarty naszej szkoły w dniu
      22 kwietnia 2021 roku (czwartek)  w Teams od godziny 17:30 do 19:00.

      To spotkanie nie jest obowiązkowe, jednakże zachęcam wszystkich Rodziców, którzy chcieliby porozmawiać indywidualnie z nauczycielami. Wszyscy nauczyciele będą zalogowani na platformie Teams i gotowi do rozmowy z Państwem od godziny 17:30 do godziny 19:00.

       

      Z wyrazami szacunku,

      Halina Twardosz

       

    • Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
     • Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

     • Szanowni Państwo

       

      Wszystkich Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Samorządowego w Woli Radziszowskiej proszę o złożenie oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola (załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji) w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej w następujących terminach:

       

      30.03.2021 (wtorek) od 9:00 do 11:00

      31.03.2021 (środa) od 13:00 do 15:00

      1.04.2021 (czwartek) od 9:00 do 11:00

       

      Proszę uprzejmie o dotrzymanie terminu.

      Z poważaniem

      Halina Twardosz

       
    • Sukces uczennicy kl. 7a w konkursie polonistycznym
     • Sukces uczennicy kl. 7a w konkursie polonistycznym

     • Jeśli chodzi o język polski, Natalia Łopata z klasy 7a nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Tym razem wzięła udział w Gminnym Konkursie Polonistycznym „Między światami”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Skawinie. Jest to konkurs, w którym trzeba przeczytać wymagane lektury, a następnie wykazać się ich znajomością, rozwiązując różnorodne zadania. Natalia świetnie poradziła sobie w pierwszym etapie zatytułowanym „Patrząc w niebo” i zakwalifikowała się do drugiego etapu pod nazwą „Bliżej ziemi”. Choć pytań było więcej, a ich trudność wzrosła, naszej uczennicy również tym razem poszło śpiewająco i z najwyższą liczbą punktów awansowała do finału, który odbędzie się już wkrótce.

      Życzymy powodzenia i jak najlepszego wyniku!

      Słowa uznania kieruję do Pani Marzeny Bednarz-Guzik, która jest Nauczycielem i Opiekunem Naukowym Natalki. Gratuluję i dziękuję.

      Z wyrazami szacunku

      Halina Twardosz

       

    • Małopolski Carolus
     • Małopolski Carolus

     • Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”.
       

      Życie jest talentem powierzonym każdemu z nas, tak abyśmy je przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych...(Jan Paweł II, XI ŚDM, Rzym 1996)
       

      To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji.

      Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

      • Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
      • Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski
      • Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
      • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

      Tytuł „Małopolski Carolus” przyznawany będzie w pięciu dziedzinach:

      • gemma gemmarum (omnibus edukacyjny)
      • artificem commendant opus (kultura i sztuka)
      • mens sana in corpore sano (sport)
      • motu proprio (wolontariat)
      • littera scripta manet (literatura)

      Na tytuł „Małopolskiego Carolusa” składają się: nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł, statuetka i okolicznościowy dyplom.

      Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia mogą dokonywać:

      a) nauczyciele i wychowawcy;
      b) rodzice (opiekunowie prawni);
      c) organizacje i stowarzyszenia.

      ZAPRASZAMY!

    • Życzenia świąteczne
     • Życzenia świąteczne

     • Szanowni Państwo,

      Drodzy Rodzice, Uczniowie, Przedszkolaki, Sympatycy
      ZPO w Woli Radziszowskiej

      Z okazji Świąt Wielkanocnych

      życzymy

      uśmiechu i optymizmu na co dzień,
      ciepłych, przynoszących spokój chwil,

      miłości i życzliwości, które będą wypełniać Państwa serca
      oraz ufnego spojrzenia w przyszłość.
      Niech Wielkanoc przypomina nam, że nigdy nie należy tracić nadziei,
      ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga, którą się poruszamy,
      na jej końcu zawsze znajduje się światło..

       

      Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy

      ZPO w Woli Radziszowskiej

     • Wyniki rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Woli Radziszowskiej

     • Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że informacja dotycząca zakwalifikowania dziecka do Przedszkola Samorządowego w Woli Radziszowskiej na rok szkolny 2021/22 zostanie przesłana na Państwa e-mail podany w procesie rekrutacji.

      Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola zostanie umieszczona w przedsionku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej.

       

      Z poważaniem,

      Halina Twardosz

     • Weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej do przedszkola

     • Szanowni Państwo,

      Komisja Rekrutacyjna jest obecnie na etapie weryfikacji złożonych przez Państwa dokumentów i oświadczeń.

      W związku ze stwierdzonymi brakami w dokumentacji potwierdzającej spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do naszego przedszkola, będą Państwo informowani mailowo o konieczności terminowego dostarczenia wymaganych dokumentów, które będą przyjmowane w ZPO w Woli Radziszowskiej – Szkole Podstawowej, w następujących terminach:

      24.03.2021 r. – od godz.14.00-15.00

      25.03.2021 r. – od godz. 9.00-11.00

       Z poważaniem

      Halina Twardosz
      Dyrektor ZPO w Woli Radziszowskiej

     • Szkolny konkurs palm i pisanek wielkanocnych

     • Celem tegorocznego szkolnego konkursu było podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz wychowanie w duchu szacunku do wartości chrześcijańskich i rodzinnych.

      Na konkurs wpłynęło 35 pięknych  prac wykonanych przez 40 uczestników. Tym razem regulamin pozwalał na wspólne prace rodzeństwa. Konkurs obejmował kategorie wiekowe:

      uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV – VIII.

      Prace mogły być w postaci palmy lub pisanki. Komisja miała trudne  zadanie, ponieważ każda praca była prawdziwym rękodziełem. Twórcy wykorzystali naturalne materiały tj. wydmuszki, bukszpan, bazie, suche trawy, ziarna zbóż, mech, kasze, gałązki wierzbowe i leszczynowe, a także kwiaty z kolorowej bibuły, wstążeczki, cekiny i papier. Różnorodność użytych  materiałów i pomysłowość wykonania świadczą o ogromnym zaangażowaniu. Każde dzieło było dopracowane w szczegółach, estetyczne i   zachwycające.

      Wyniki konkursu:

      pisanka

      uczniowie klas I - III     

      I miejsce: Konrad Cholewa, Liliana Gucwa, Bartłomiej Kadula, Aleksandra Kopacka, Franciszek Kucik,  Maria Maślanka, Emilia Popiel, Marcel Rogacki, Michalina Sadowska, Alicja Stasiuk

      II miejsce: Laura Maślanka

      Uczniowie klas IV – VIII

      I miejsce: Oliwier Grabek, Natan Grabek, Xawier Grabek, Izabela Kunicka

      II miejsce: Błażej Kopacki, Paulina Kopacka, Natalia Myśliwiec

       

      palma 

      uczniowie klas I – III

      I miejsce: Zuzanna Drożdż, Emilia  Dyląg, Filip Kłapacz, Laura Maślanka, Paulina Mazur, Letycja Piszczek, Tomasz Stańczyk, Michalina Sadowska

      II miejsce: Ewelina Chwała, Karol Grabysa, Bruno Hejnowicz, Paulina Oliwa, Magdalena Przebinda, Julia Ziaja

      uczniowie klas IV – VIII

      I miejsce: Hubert Drobnica, Milena Drobnica, Igor Kurański, Natalia Łopata, Zuzanna Łopata, Maksymilian Machnik,  Patryk Radoń, Florian Szczyrbak

       

      Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom Konkursu i gratulujemy!

      Jadwiga Grabiec, Bogumiła Maślanka i Barbara Sieprawska

      Dyrektor i Nauczyciele 

     • Nowe obostrzenia - zamknięcie przedszkola

     • Szanowni Państwo,

      w związku z ogłoszeniem przez ministra zdrowia nowych obostrzeń, od poniedziałku, 29.03. br. do dnia 9.04. br., w naszym przedszkolu mogą być przyjęte pod opiekę tylko dzieci:

      - służb medycznych (pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni)

      - służb mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska)

      - pracownicy MGOPS

      Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z przedszkolem rodziców pracujących w ww. służbach, którzy życzą sobie, aby ich dziecko w podanym terminie uczestniczyło w zajęciach opiekuńczych w naszym przedszkolu. Wymagane jest  złożenie przez Państwo stosownego oświadczenia do Dyrektora Zespołu, zanim dziecko zostanie przyprowadzone do przedszkola, tzn. w terminie do dnia 26 marca 2021 roku do godziny 13:00.

       

      Z poważaniem

      Halina Twardosz

       

     • Dzień skarpetek nie do pary

     • 21. marca  to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Data obchodów tego dnia ma symboliczne znaczenie.
      Marzec, trzeci z miesięcy, nawiązuje do trzeciego chromosomu w 21 parze, który jest powodem pojawienia się tej choroby. W tym roku (2021) okazja była szczególna, gdyż medycznie Zespół Downa nazywany jest trisomią 21.

      Dzieci z naszego Przedszkola na znak integracji, w poniedziałek, 22 marca br. wykonały piękne skarpetkowe prace plastyczne oraz założyły skarpetki nie do pary. Była to dla nich  nie tylko świetna zabawa lecz również bardzo trudna lekcja tolerancji. Dwie kolorowe skarpetki stały się bowiem symbolem różnorodności, odmienności
      i niedopasowania społecznego, czyli tego z czym na co dzień mierzą się osoby
      z Zespołem Downa.

      Mam nadzieję, że do akcji powrócimy za rok.

      Marzena Cielecka-Kulisa

      Urszula Postawa-Stręk

     • Żegnaj Zimo, witaj Wiosno

     • klasa 2

      klasa 3a

      Powitanie wiosny w naszej szkole odbyło się w piątek 19.03. Wiosna kojarzy się nam wszystkim z radością i nową energią na cały rok, dlatego wszyscy uczniowie klas I-III ubrani byli tego dnia w jaskrawe kolory, a dominowała barwa żółta. Każda z tych klas nagrała krótką piosenkę, która pozwoliła wprowadzić wiosenny nastrój i optymizm. Punktem głównym obchodów był korowód z marzanną zorganizowany w celu kształtowania szacunku do tradycji i obrzędów ludowych. Każda z klas osobno udała się ze swoją, własnoręcznie wykonaną marzanną w trasę niedaleko szkoły. Mimo bardziej zimowej pogody, czuć było w powietrzu zapach wiosny. Marsz rozpoczęły klasy III, a zakończyły klasy I. Ostatecznie marzanny trafiły z powrotem do szkoły i można je podziwiać na wystawce „Witaj wiosno!” w korytarzu szkolnym. Oprócz nich są tam również inne prace uczniów, które tworzyli w czasie zajęć na świetlicy szkolnej. Uczniowie wykonywali różne ozdoby wiosenne oraz mozaikę kwiatową, która jest niezwykle barwna i piękna. Celem tych zadań było stworzenie atmosfery wspólnej kulturalnej zabawy, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności współpracy w grupie.

      Dziękujemy wszystkich wychowawcom klas I-III oraz nauczycielom świetlicy za organizację tego radosnego dnia!

     • Powitanie wiosny i pożegnanie zimy

     • "Marzanno, Marzanno.
      Ty ze słomy panno,
      koleżanko zimy,
      dzisiaj Cię żegnamy,
      a wiosnę witamy.”

      Choć zima ma swoich zwolenników i posiada wiele uroku, pod koniec tej pory roku wszyscy wypatrują już pierwszych jaskółek i bocianów, które będą symbolem zbliżającej się wiosny.

      W dniu 19 marca uczniowie klas I-III tradycyjnie pożegnali zimę, a idąc w żółto-zielonym korowodzie ze śpierwm na ustach powitali upragnioną wiosnę.

      Uczniowie uczęszczający do świetlicy pod kierunkiem p. Agaty Kopacz przygotowali wystawkę prac "Mozaika Kwiatowa" i "Kwiaty Lotosu".

      - Zdążyliśmy pożegnać zimę i powitać wiosnę przed powrotem do zdalnego nauczania - mówią uczniowie.

      - Będziemy tęsknili za szkołą, koleżankami, kolegami i nauczycielami.

      - I smacznymi obiadami spożywanymi w gronie kolegów z klasy.

       

     • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Pani Wiosna"

     • W dniu 19 marca 2021 r. w naszym przedszkolu, został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt.: „Pani Wiosna”, który ogłosiliśmy z okazji zbliżającego się Pierwszego Dnia Wiosny. Otrzymaliśmy aż 54 prace, piękne, wyjątkowe i wzbudzające nasz zachwyt dzieła plastyczne (!!!), w tym:

      • z grupy „Krasnoludki” - 7 prac;
      • z grupy „Niezapominajki” -  8 prac;
      • z grupy „Kotki” -  10 prac;
      • z grupy „Jagódki” -  8 prac;
      • z grupy „Słoneczka” - 12 prac;
      • z grupy „Pszczółki” -  9 prac.

      Komisja konkursowa, w składzie: p. Monika Trojanowska, p. Agnieszka Sekuła, p. Ewa Gubała i p. Jadwiga Grabiec, miała bardzo trudne zadanie. Po długich naradach wyłoniono laureatów – przyznano pierwsze, drugie i trzecie miejsca, w każdej grupie przedszkolnej:

      Krasnoludki:

      I miejsce Julia Ł.

      II miejsce Kornelia K.

      III miejsce Gabriela Sz.

      Niezapominajki:

      I miejsce Łucja T.

      II miejsce Wojciech Z.

      III miejsce Rozalia K.

      Kotki:

      I miejsce Vivienne K.

      II miejsce Gabriela S.

      III miejsce Anna K.

      Jagódki:

      I miejsce Julia D.

      II miejsce Bartosz D.

      III miejsce Magdalena S.

      Słoneczka:

      I miejsce Antonina K.

      II miejsce Nikola M.

      III miejsce Nadia M.

      Pszczółki:

      I miejsce Milena S.

      II miejsce Adam Z.

     • Dzień Świętego Patryka

     • Dnia 17 marca „zazieleniło się” na korytarzach naszej szkoły.  Tego dnia włączyliśmy się w radosne obchody Dnia Świętego Patryka patrona Irlandii. Na lekcjach języka angielskiego odbyły się lekcje kulturowe, które miały przybliżyć uczniom tradycje związane z tym świętem. Uczniowie poznali fakty z życia św. Patryka, obejrzeli pokazy tańca irlandzkiego, śpiewali piosenki oraz zapoznali się ze zwyczajami skrzata Leprikona.

      Zgodnie z irlandzką tradycją zarówno uczniowie, jak i nauczyciele ubrali się tego dnia na zielono. Wszyscy podopieczni przystrojeni byli również w zielone koniczynki, symbole Irlandii. Wielu uczniów przyozdobiło również swoje twarze symbolami koniczynki oraz irlandzkiej flagi. Pojawiła się nawet oryginalna sukienka irlandzkiej tancerki oraz kapelusz skrzata. Na obiedzie uczniowie zostali poczęstowani zielonym napojem i owocem.

      Uczniowie chętnie włączyli się w obchody tego radosnego święta. Mamy nadzieję, że dzień św. Patryka na stałe wpisze się do tradycji naszej szkoły.

      Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Dnia Świętego Patryka serdecznie dziękujemy!

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia