• Umowa na wykonanie świetlicy podpisana

     • To będzie wspaniały prezent na 50-lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej.

      28 października 2022 r. podpisano umowę na rozbudowę budynku szkoły. Pojawią się dwie nowe szatnie, a istniejąca świetlica zostanie znacznie powiększona. W sumie powierzchnia szkoły zwiększy się o prawie 150 m/2.

      Potrzebę rozbudowy świetlicy oraz stworzenia nowych szatni rodzice z Woli Radziszowskiej sygnalizowali od lat. To marzenie spełni się już za 8 miesięcy. W przyszłym roku planowane są obchody 50-lecia istnienia szkoły i ZPO w Woli Radziszowskiej będzie świętowało swój piękny jubileusz już z rozbudowaną, nową świetlicą.

                                                                                      Źródło: strona www Gminy Skawina

       

     • Małopolski Program Stypendialny

     • Szanowni Państwo,

       

      W dniu 28 października br. rozpoczęła się pierwsza edycja nowego projektu pn. Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

       

      Celem tego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych) jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na rok szkolny 2022/2023. Projekt jest kontynuacją dotychczas realizowanych działań w Regionalnym Programie Stypendialnym wspófinansowanym ze środków UE, którego łącznie odbyło się sześć edycji i dzięki któremu wypłacono blisko 8200 stypendiów na kwotę ponad 50,6 mln zł

       

      Ze wsparcia jakie daje Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM mogą skorzystać uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami małopolskich szkół podstawowych lub liceów ogólnokształcących.

      Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2022/2023 (od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.) dla uczniów:

      ·klas 5-8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500,00 zł brutto miesięcznie,

      ·liceów ogólnokształcących, w  kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie,

      Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Tym samym łączna ich wartość wynosi odpowiednio: 6.000,00 zł brutto, 7.200,00 zł brutto.

       

      Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego wspófinansowanego ze środków UE można składać od dnia 28 października do dnia 26 listopada 2022 r. w następujący sposób:

      1)     Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS 2022/2023.

      2)     Osobiście w:

      ·     Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – Dziennik Podawczy, parter, budynek „B”,

      ·    Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy ul. Jagiellońskiej 52, p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

      ·  Tarnowie, przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I p. 123,

      3)  a także we wszystkich innych lokalizacjach UMWM oraz jego Agend Zamiejscowych tj. Miechowie, Oświęcimiu, Zakopanem.

      Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. stypendium, dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-stypendialny-w-ramach-rpo-wm-20222023

      Z poważaniem

       Dariusz Baranowski

      Kierownik

      Zespół ds. Stypendiów

      tel.: +48 12 61 60 742

       

     • Do Hymnu

     •  

      Informacje od Organizatorów:

      Uprzejmie informuję, że prezentacja konkursowa Państwa Szkoły w ramach V edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU odbędzie się w dniu

      07.11.2022 o godzinie 10:15.

      Życzę wspaniałych przeżyć podczas konkursowej prezentacji oraz uzyskania maksymalnej ilości punktów.

      Z serdecznymi pozdrowieniami

      Krzysztof Kozłowski

      koordynator ogólnopolskiego Konkursu DO HYMNU

       

     • Wycieczka kl. I i kl. III do Krakowa

     • 28 października uczniowie klas pierwszych i trzecich wraz z wychowawcami udali się na wycieczkę do Krakowa. Aby uatrakcyjnić nasz wyjazd, tym razem postanowiliśmy pojechać pociągiem. Ze szkoły wyruszyliśmy pieszo na stację PKP, gdzie rozpoczęła się nasz przygoda. Pociągiem dojechaliśmy do stacji Kraków – Główny. Tu rozpoczyna się nasze zwiedzanie. Z Dworca Głównego udaliśmy się pod Bramę Floriańską, następnie ul. Floriańską doszliśmy do Rynku Głównego, gdzie zobaczyliśmy Kościół Mariacki, Sukiennice i mogliśmy przywitać słynnego „Adasia”. Po zwiedzeniu Rynku i jego zabytków udaliśmy się na Wawel. Tu celem naszej wędrówki  była Katedra, która była miejscem koronacji królów Polski i ich pochówku. To właśnie w jej wnętrzu odbywały się najważniejsze uroczystości państwowe i kościelne. Dzieci w trakcie zwiedzania zatrzymały się przy nagrobkach królów: Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego oraz sarkofagu Królowej Jadwigi. Ostatnim punktem zwiedzania Katedry było wyjście wąskimi, drewnianymi schodami na Wieżę Zygmuntowską i zobaczenie wielkiego, ponad 12- tonowego dzwonu, zwanego Zygmuntem, ufundowanego przez króla Zygmunta I Starego w 1521 roku. Według wierzeń, kto pomyśli życzenie i dotknie dzwonu, tego życzenie się spełni. Następnie udaliśmy się pod pomnik Smoka Wawelskiego, który zionął ogniem na nasze powitanie. Ostatnim etapem naszej wędrówki był gorący posiłek w restauracji Mc Donald’s. Wszyscy w doskonałych nastrojach, z uśmiechem na twarzy, choć bardzo zmęczeni, udali się na Dworzec Główny, z którego pociągiem odjechaliśmy do naszej miejscowości. Wszyscy cali i zdrowi, z bagażem wspaniałych wrażeń wróciliśmy do Woli Radziszowskiej, gdzie na dzieci czekali stęsknieni rodzice. To był wspaniały, bardzo udany, wyjątkowy dzień.

     • Wycieczka klasy 8c do Krakowa

     • Dnia 28 października uczniowie klasy 8c pod opieką p. Bogumiły Maślanki i p. Dariusza Janika udali się na wycieczkę do Krakowa. Pierwszym miejscem zwiedzania był najstarszy istniejący w Polsce Ogród Botaniczny założony w 1783 roku  z inicjatywy Hugona Kołłątaja. Pani przewodnik zapoznała uczestników wycieczki z historią Ogrodu oraz zasobem gatunków i odmian roślin zgrupowanych w kilku działach.  Uczniowie zwiedzili również Muzeum Ogrodu Botanicznego. Piękna jesienna aura sprzyjała spacerowi pośród egzotycznej roślinności. Następnie  uczniowie z  zainteresowaniem obejrzeli  w Ciemna City Zakopianka film pt. ”Orzeł. Ostatni patrol” opowiadający o bohaterstwie załogi   supernowoczesnego okrętu podwodnego ORP „Orzeł” podczas II wojny światowej. Uczestnicy powrócili z wycieczki pełni wrażeń i zadowolenia.

     • DZIEŃ MISYJNY

     • W dniu 27 października 2022 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Siostrą ze Zgromadzenia św. Piotra Klawera. Siostra Bożena Najbar opowiadała uczniom o życiu ich rówieśników w krajach misyjnych: Peru, Tanzanii, Indiach i Sudanie.

     • Stypendyści

     •  

       

       

      25 października uczniowie klas ósmych osiągający najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu, (na poziomie średniej ocen co najmniej 5,30) odebrali z rąk Pana Witolda Grabca Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  - Stypendia Burmistrza. 

      Stypendium wraz z życzeniami dalszych sukcesów otrzymali:

      1. Milena Drobnica (8a)

      2. Weronika Kowalska (8b)

      3. Martyna Maślanka (8a)

      4. Bartłomiej Czepiel (8a)

      5. Brajan Goryl (8a)

      6. Damian Jantas (8b)

       

      Gratulujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym. 

      Jesteśmy bardzo dumni, że aż sześcioro uczniów naszej szkoły zasłużylo na to prestiżowe wyróżnienie.

     • Zmiana organizacji ruchu, zwiększenie bezpieczeństwa Przedszkolaków

     •  

      Miło mi poinformować, że w ostatnim tygodniu został zrealizowany projekt poprawy bezpieczeństwa przedszkolaków. Inicjatywę w tym kierunku podjęła Rada Rodziców ZPO wraz z Dyrektorem Zespołu. Pierwsze pismo  w tej sprawie zostało przesłane do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w dniu 25 października 2021 r.

      Po roku starań przedsięwzięcie sfinalizowano.

      Zmianie uległa organizacja ruchu na skrzyżowaniu, a także zabezpieczono wyjście z przedszkola. Jest to rozwiązanie tymczasowe, gdyż w perspektywie planowana jest przebudowa całego skrzyżowania.

      W realizacji przedsięwzięcia swój udział miało wiele Osób, od początku uczestniczyli poproszeni przeze mnie o pomoc: Pan Arkadiusz Wrzoszczyk Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Pan Witold Grabiec Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Pan Marcin Chromy Przedstawiciel Rady Rodziców. Na dalszym etapie włączyło się jeszcze kilka Osób, m.in. Pan Krzysztof Gębala Radny Powiatu Krakowskiego, Pan Stefan Jezioro Radny Rady Miejskiej w Skawinie oraz Pan Czesław Blak Sołtys Woli Radziszowskiej.

      Wszystkim Osobom, które przyczyniły się do przebudowy skrzyżowania i poprawy bezpieczeństwa dzieci serdecznie dziękuję w imieniu Dzieci, Rodziców oraz swoim.

      Z wyrazami wdzięczności 

      Halina Twardosz

       

     • Przedszkolny konkurs „Mój pierwszy zielnik”

     • W dniu dzisiejszym rozstrzygnięty został konkurs „Mój pierwszy zielnik” .
      Jury w składzie: p. Elżbieta Bojko – wicedyrektor przedszkola, p. Katarzyna Maślanka, p. Ewa Gubała, p. Małgorzata Pindera – nauczyciele szkoły oraz p. Barbara Myśliwiec – pracownik przedszkola, miało niełatwe zadanie. Na konkurs wpłynęło bowiem aż 48 zielników – każdy piękny, starannie wykonany, niepowtarzalny. Regulamin zakładał wykonanie zielnika
      z minimum 5 gatunków roślin, te przyniesione przez dzieci konkurs zawierały ich o wiele, wiele więcej. Wszystkie ocenione zostały bardzo wysoko, dlatego przy wyłonieniu laureatów brano pod uwagę wkład pracy dziecka w powstanie zielnika. Prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: zielniki dzieci 3 i 4 – letnich oraz 5 i 6- latków.

      W grupie dzieci młodszych zwycięskie prace należą do:

      I miejsce – Aleksander Blak, grupa „Krasnoludki”

      II miejsce – Nikodem Machnik, grupa „Niezapominajki”

      III miejsce – Natalia Piszczek, grupa „Jagódki”

      W grupie dzieci starszych laureatami są:

      I miejsce – Fabian Mikrut, grupa „Pszczółki”

      II miejsce – Kacper Biera, grupa „Kotki”

      III miejsce – Zofia Basiura, grupa „Słoneczka”

      Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

       

      Koordynatorzy konkursu: D.Kunicka, A.Sekuła

       

       

     • Przetarg na rozbudowę świetlicy rozstrzygnięty :-)

     •  

      Podczas uroczystości Ślubowania Pierwszoklasistów, w dniu 14 października 2022 r. Pan Witold Grabiec Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina potwierdził informację o rozstrzygnięciu przetrargu na budowę świetlicy szkolnej. Teraz pozostało już tylko podpisanie umowy z Wykonawcą i wykonanie bardzo długo oczekiwanej inwestycji.

      Halina Twardosz

     • Uroczystość Ślubowania Pierwszoklasistów

     • W dniu 14 października 2022 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców i całej społeczności szkolnej. Nie zabrakło w tym dniu licznie zaproszonych gości: Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Witolda Grabca, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego, przedszkolaków i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

      Uczniowie klasy 1a i 1b odświętnie ubrani, z radosnym uśmiechem przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne. Zapewniali także, że znają szkolną rzeczywistość i są gotowi podejmować uczniowskie wyzwania. To był egzamin, który zdali na szóstkę.

      Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez pierwszoklasistów uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani Dyrektor Halina Twardosz, a pamiątkowe dyplomy wręczyła zaproszona na tę uroczystość Pani Wicedyrektor Przedszkola Elżbieta Bojko. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej.

      Na zakończenie uroczystości, Pan Witold Grabiec pogratulował uczniom pięknego występu,  bogatego w treści patriotyczne, oraz złożył nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

      Spotkanie zakończyła wspólna pamiątkowa fotografia.

      Gratulujemy wspaniałego występu i życzymy naszym pierwszoklasistom dużo sukcesów podczas szkolnej wędrówki w odkrywaniu tajników wiedzy.

     • SZKOŁA ROKU 2022

     •  

       

      Z wielką dumą i radością pragnę poinformować, że nasza szkoła otrzymała nominację do tytułu SZKOŁA ROKU 2022. Dziękuję Rodzicomi i Uczniom za zgłoszenie szkoły do tego prestiżowego wyróżnienia.

      Z serdecznymi pozdrowieniami

      Halina Twardosz

       

     • 14 października w naszej szkole

     • Szanowni Państwo Rodzice

       

      Uprzejmie informuję, że 14 października (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

      W tym dniu o godzinie 10:00 odbędzie się Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

      Do szkoły, oprócz Pierwszoklasistów, Samorządu Uczniowskiego, Nauczycieli i Pracowników, przychodzą tylko uczniowie zapisani na ten dzień do świetlicy. Stołówka w tym dniu funkcjonuje bez zmian.

       

      Z poważaniem

      Halina Twardosz

       

     • Szkolne Koło Wolontariatu

     •  

      Dnia 12 października 2022 roku grupa uczniów należących do Szkolnego Koła Wolontariatu  pod opieką Pani Bogumiły Maślanki udała się na cmentarz w Woli Radziszowskiej. Celem wyjścia  było uporządkowanie grobów ludzi  zasłużonych dla środowiska i miejscowości. Młodzież umyła nagrobki, wygrabiła liście i suchą trawę. Dzięki dużemu zaangażowaniu i pracowitości wolontariuszy w krótkim czasie udało się wykonać pracę, a pracowali: Milena Drobnica i Zuzanna Jończyk z klasy 8a oraz Martyna Drewniak, Amelia Drobnica, Dorota Kotara, Weronika Kowalska, Olga Lubowicka, Katarzyna Marchewka, Julia Maślanka, Patrick Śliwa i Julia Wilk z klasy 8b.

      Dziękujemy.

     • Magiczny domek w Głogoczowie

     • W dniu 12 października br. starsze grupy przedszkolne: „Jagódki”, „Kotki”, „Słoneczka”, „Pszczółki” brały udział w wycieczce do „Magicznego Domku” w pobliskim Głogoczowie. Na miejscu przekonaliśmy się, że sceneria i otoczenie Magicznego Domku stanowi wymarzone tło do wspaniałej zabawy, edukacji i wypoczynku dla każdego małego Gościa. Na dzieci czekało tutaj mnóstwo atrakcji, m.in.: kącik Babci Leokadii, czyli kolekcja zabytkowych zabawek z różnych stron świata, Interaktywne Drzewo, gdzie ukryte były zabawy edukacyjne czy Magiczny Salonik pełen skarbów, kolorowych kamieniczek, niezwykłych skrytek. Dzieci odkrywały tajemnice Magicznego Domku oraz zaangażowane były do jesiennej zabawy kartoflano – ziemniaczanej i warsztatów plastycznych – wykonywały figurki z ziemniaków. Jednak największą radość sprawiły dzieciom zabawy w Tajemniczym Ogrodzie oraz strefie zabawy Frajdo. Wszyscy mogli tutaj wykazać się sprawnością fizyczną – w zespołach było m.in. chodzenie po linie, toczenie opon, toczenie kolegów w beczkach, skoki na trampolinie, wspinaczka po drabinie czy przechodzenie przez płot. Po tych „zawodach” dzieci miały czas na swobodną zabawę, wykorzystując różnorodne sprzęty. Niektóre pamiętały czasy rodziców – drewniane konie na biegunach czy drewniane wózki z dyszlem. Pomysłom i radości nie było końca. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do naszego przedszkola na obiad.

       Dorota Kunicka

     • Dzień Marchewki w grupie Jagódki

     • Miniony czwartek, 6. października br., był w naszej grupie dniem wyjątkowym - pomarańczowym, marchewkowym, zdrowym i witaminowym. W tym dniu Przedszkolaki poznały zalety i walory marchewki. Dzieci mogły się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy: jak bardzo jest zdrowa, zawiera wiele cennych witamin i składników odżywczych, korzystnie wpływa na skórę, włosy oraz wzrok. Ten dzień wypełniony był zabawami przy piosenkach o marchewce, chrupaniem surowych marchewek, degustacją marchewkowego ciasta. Dzieci wykonały także samodzielnie sałatkę z przyniesionych owoców, którą później próbowały i odgadywały zjadany owoc tylko za pomocą zmysłu smaku i węchu. Zrobiły także pracę plastyczną – powstały marchewki, jak prawdziwe J. Na koniec odbyła się super marchewkowa sesja zdjęciowa z marchewkowymi medalami!

      Ten dzień wszystkie „Jagódki” zapamiętają na długo. Dzięki takim działaniom prowadzonym już od najmłodszych lat, rozbudzamy u dzieci zainteresowanie własnym zdrowiem, potrzebę prawidłowego odżywiania się i rozróżniania produktów warunkujących zdrowie.

     • Dzień marchewki

     • 6 października dzieci z grupy „Kotki” wspólnie bawiły się, obchodząc „Dzień Marchewki”. Dzień rozpoczęły przy wspólnej rozmowie o marchewce, budowie, wartościach. Samodzielnie przygotowały pyszny sok marchewkowy. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną, marchewkę, za pomocą rosnących farb. Nie zabrakło też zabaw i piosenek z marchewką w roli głównej. Na zakończenie dzieci wykonały pamiątkowe zdjęcie.

     • Ogólnopolska Akcja Kredkobranie

     • 10 października 2022 roku zakończyła się w naszej szkole 5. edycja Ogólnopolskiej Akcji Kredkobranie organizowanej przez Fundację Ignatianum w Krakowie. Celem Akcji było  zbieranie przyborów szkolnych i materiałów plastycznych dla  rówieśników z polskich szkół na Litwie. Uczniowie  przy wsparciu Rodziców ofiarowali: zeszyty, bloki, kredki, farby, plastelinę, ołówki, długopisy, pisaki i wiele innych przyborów, a wśród darów było otwarte serce i chęć niesienia bezinteresownej pomocy dzieciom mieszkającym na Kresach. Akcja przeprowadzona była we współpracy z Samorządem Uczniowskim i opiekunem Panią Violettą Sroką. Natomiast zbiórką zajmowały się uczennice należące do Szkolnego Koła Wolontariatu: Oliwia Drążek, Martyna Gałka, Patrycja Kudela i Gabriela Pituch z klasy 8c. Bardzo dziękujemy za pracę, a wszystkim Ofiarodawcom za złożone dary.

      Bogumiła Maślanka

       

     • Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie

     • Nasza Szkoła przystąpiła do programu, który realizujemy we współpracy ze Szpitalem dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, RUCH I ZDROWE ODŻYWIANIE TO MOJE WYZWANIE. Program kierowany jest do uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Głównym celem programu jest dążenie do zbudowania motywacji u dziecka, wykreowanie postaw prozdrowotnych, zachęcanie do aktywności fizycznej oraz wsparcie w leczeniu nadwagi i otyłości.

    • ZAPRASZAMY :-)


  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia