• Już pływam

     • Nasza szkoła bierze udział w małopolskim projekcie „Już pływam”, w ramach którego 55 uczniów z klas piątych i klasy czwartej uczęszcza na zajęcia nauki pływania. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów pływania. Miejscem realizacji projektu jest Basen Camena, ul. Żwirki i Wigury 1, 32-050 Skawina. Projekt zakłada nabycie przez dzieci umiejętności pływackich, promowanie pływania jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu, stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w gminie. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego (50%), Gminy Skawina (25%) i rodziców (25%).

     • Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy

     • Szanowni Państwo

      Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z CWR oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Gminy Skawina realizuje projekt pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy”- edycja II. Projekt jest  finansowany z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na rok 2022.

      Jednym z zadań realizowanych w projekcie jest przeprowadzenie badania dotyczącego oceny skali przemocy na terenie Gminy Skawina. 

      W związku z prowadzonymi badaniami dotyczącymi oceny skali przemocy na terenie Gminy Skawina zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie www przez szkołę linków do ankiet.

      Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów opracowania diagnozy i rekomendacji do dalszych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

      Poniżej linki:

     • Lokalna Diagnoza Problemów Uzależnień

     • W związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 na terenie gminy przeprowadzana jest „Diagnoza problemów uzależnień, w tym uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych”. 

      Celem badania jest zdiagnozowanie problemów uzależnień w społeczności lokalnej gminy Skawina. Materiał uzyskany z badań będzie cennym źródłem informacji i posłuży do opisu skali zjawisk, a także klasyfikacji postaw wobec problemów poruszanych w diagnozie. Stanowił on będzie istotne odniesienie do planowanych i realizowanych programów profilaktyki w sferze promocji zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

      Badanie dorosłych mieszkańców realizowane jest za pomocą ankiet dla dorosłych w formie wywiadów bezpośrednich prowadzonych w miejscu zamieszkania respondenta oraz w formie ankiet on-line. Badanie w formie wywiadów bezpośrednich zostało zakończone. Jesteśmy wdzięczni, tym z Państwa, którzy wzięli udział w ww. badaniu i przyjęli ankieterów.

      Tych z Państwa, do których nie dotarli ankieterzy, zapraszamy do wypełnienia na ankiety w formie on-line. Ankieta jest dla nas ważnym głosem, Waszym głosem! Bardzo prosimy o jak najliczniejszy udział w badaniu i przekazanie ankiet dalej - dziękujemy! 

      ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW: https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=781864&lang=pl

      Badanie jest całkowicie anonimowe i poufne. Po wypełnieniu ankiety, nie ma takiej możliwości, aby zidentyfikować dane personalne uczestnika badania. Nie jest to żaden test dotyczący wiedzy, dlatego nie ma tu odpowiedzi ani dobrych, ani złych. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu dokumentu, a uzyskane wyniki badań stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz problemów uzależnień w gminie Skawina, które posłużą do sformułowania celów i kierunków działań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kolejnych latach.

      Źródło: Centrum Wspierania Rodziny

      Małgorzata Kopeć

      Kierownik  Centrum Wspierania Rodziny

      tel. 12 276 01 27

      e-mail: m.kopec@gminaskawina.pl

      Urząd Miasta i Gminy w  Skawinie

      Siedziba biura: 32-050 Skawina ul. Ks. J. Popiełuszki 17

      Adres do korespondencji: 32-050 Skawina, Rynek 1

     • „Szkoły Pełne Talentów”

     •  

      Szanowni Rodzice i Przyjaciele naszej Szkoły

       

      Zachęcamy Państwa do wspólnego działania na rzecz naszej szkoły, która bierze udział w projekcie organizowanym przez Lidl Polska - pn. „Szkoły Pełne Talentów”

      Prosimy, aby przy robieniu zakupów, odbierać Talenciaki w Lidlu, - za każde wydane 50 zł (w tym 1 warzywo lub owoc) można otrzymać  1 Talenciaka (specjalny kupon). Prosimy o przekazywanie Talencików naszej szkole, tzn. wychowawcom świetlicy lub wychowawcom klas. Można też przypisać Talenciaki naszej szkole on-line na stronie: lidl.pl/Szkoly

      Prosimy odszukać naszą szkołę i przekazać jej Talenciaka.

      13 listopada 2022r. zakończenie wydawania Talenciaków w Lidlu. Szkoła za zebrane Talenciaki wybierze nagrody z Katalogu Nagród 2022.

      Każdy zarejestrowany Talenciak to dodatkowo los w loterii dla szkoły.

       

      Liczymy na Państwa pomoc i zaangażowanie. Dziękujemy!

       

      Z wyrazami szacunku

      Halina Twardosz

       

     • Demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego

     • W dniu 29.09.2022 r. w szkole odbyły się wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego. Startowało czworo kandydatów z klas ósmych: Brajan Goryl (8a), Gabriela Pituch (8c), Ksawery Szczyrbak (8c) i Patrycja Kudela (8c). Uczniowie prezentowali siebie i swoje postulaty wyborcze na przygotowanych plakatach i na apelu.  W wyborach oddano 216 ważnych głosów. Przewodniczącym SU został uczeń klasy 8a Brajan Goryl, na którego głosowało 162 uczniów. Zastępcą została Gabriela Pituch, która zdobyła 21 głosów.

    • Nasza szkoła ponownie dołącza do #SuperKoderów!
     • Nasza szkoła ponownie dołącza do #SuperKoderów!

     • #SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach informatyki uczniowie poznawać będą podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową.

     • Wizyta Funkcjonariuszy Policji w przedszkolu

     • W dniu 19. września nasze przedszkole odwiedzili specjalni goście, policjanci oraz ich podopieczni – psy policyjne z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Panowie policjanci – przewodnicy psów tropiących opowiedzieli dzieciom na czym polega praca psa w policji. Przeprowadzili krótki pokaz związany z posłuszeństwem i wykonywaniem komend przez czworonogów. Dzieci z zachwytem przyglądały się umiejętnościom psów. Następnie odbyła się pogadanka policjantów na temat zagrożeń mogących wynikać z kontaktów ze zwierzętami oraz na temat bezpieczeństwa. W pogadance zwrócono szczególną uwagę na zachowanie podczas spotkania z nieznanymi psami. Policjanci zaprezentowali bezpieczną pozycję „żółwia”, którą należy przyjąć w przypadku ataku ze strony psa. Większość dzieci chętnie przećwiczyła zaprezentowaną przez policjantów bezpieczną pozycję „żółwia.”  Dużym zainteresowaniem przedszkolaków cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy. Wspomnienia z tego spotkania na długo pozostaną w pamięci.

      Dziękujemy…

      Elżbieta Bojko

     • Spotkanie z P. Romanem Gdulą Oficerem Rowerowym Gminy Skawina

     • 16 września na trzeciej godzinie lekcyjnej w sali gimnastycznej uczniowie klas: IV, Va i Vb odbyli spotkanie z panem Romanem Gdulą oficerem pieszo-rowerowym Gminy Skawina. Pana Oficera zaprosiła pani Halina Nowak, a  zdjęcia wykonała pani Agata Kopacz.

      Uczniowie klas czwartych skończyli 10 lat i w tym roku szkolnym będą zdawać pierwszy egzamin w życiu - egzamin na kartę rowerową. Karta rowerowa zgodnie z przepisami prawa, uprawnia osoby, które skończyły 10 lat, do samodzielnego poruszania się na rowerze po drogach publicznych. 

      Pan Roman zachęcał uczniów do przygotowywania się do wyrobienia karty rowerowej, mówił o zaletach jazdy na jednośladzie, omawiał też niektóre znaki drogowe dla rowerzystów. Uczniowie zadawali  Panu Oficerowi pieszo-rowerowemu pytania dotyczące ścieżek rowerowych.

      Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali gadżety odblaskowe.

      Serdecznie dziękujemy Panu Oficerowi za świetne spotkanie edukacyjne, Pani Halinie Nowak za bardzo cenną inicjatywę, a a Pani Agacie za znakomite fotografie.

    • Wycieczka kl. 5a i 5b do Apilandii
     • Wycieczka kl. 5a i 5b do Apilandii

     • Dnia 27 września 2022 roku uczniowie klas 5a i 5b uczestniczyli w wycieczce do niezwykłego miejsca – Apilandii. Apilandia to jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie poprzez naukę i zabawę można odkryć największe tajemnice świata pszczół. Pobyt w pasiece oswoił uczniów z owadami, nauczył, że poprzez odpowiednie podejście obcowanie z nimi jest bezpieczne. Uczniowie zaznajomili się z niesamowitą biologią pszczoły miodnej poprzez wizytę w Interaktywnym Muzeum Pszczelarskim oraz w pasiece, gdzie poprzez zabawę zgłębiali tajniki życia tych niezwykłych owadów. Na koniec uczniowie stworzyli samodzielnie własną świecę z wosku pszczelego.

      Pobyt w pasiece był pełen mnóstwa słodkiej zabawy i niezapomnianych wspomnień. Wszyscy uczestnicy przywieźli do domu dobre humory oraz słodkie upominki dla najbliższych.

     • Zaproszenie na zebranie z Dyrektorem i Gronem Pedagogicznym

     •  

          Serdecznie zapraszam na zebranie

      wszystkich Rodziców Uczniów naszej Szkoły,

      które odbędzie się

      w czwartek 22 września 2022 r. o godzinie 17:00.

      O godzinie 18:45 odbedzie się zebranie

      nowej i ustępującej Rady Rodziców.

      Licząc na Państwa przybycie, pozostaję w szacunku do Państwa

      Halina Twardosz

       

     • Dwuzmianowość w roku szkolnym 2022/23

     •  

      Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że ze względu na informacje, które otrzymałam od Pana Witolda Grabca Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, dotyczące budowy świetlicy, w roku szkolnym 2022/23 klasy od I do III będą pracować w systemie dwuzmianowym. Oznacza to, że np. klasy pierwsze (podobnie klasy drugie i trzecie) będą mieć jedną salę wymiennie - w jednym półroczu jedna klasa pierwsza trzy razy rano, a dwa razy po południu, w drugim półroczu zmiana. Klasy drugie i trzecie podobnie.

       

      Z pozdrowieniami,

      Halina Twardosz

     • Inauguracja Jubileuszowego Roku Szkolnego

     •  

      1 września 2022 roku Mszą św. celebrowaną przez Księdza Kanonika Antoniego Spórnę Proboszcza Parafii w Woli Radziszowskiej rozpoczęliśmy obchody 50. Jubileuszowego roku szkolnego.

      Po Mszy świętej zebraliśmy się pod Pomnikiem Poległych w czasie I i II wojny światowej, gdzie zaproszeni Goście wygłosili okolicznościowe przemówienia. Kolejno zabierali głos: Pan Krzysztof Gębala Radny Powiatu Krakowskiego, Pan Witold Grabiec Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Pan Ryszard Majdzik Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie. Minutą ciszy uczciliśmy Poległych Żołnierzy, po czym nastąpiło złożenie wiązanek i zniczy. Dalsza część uroczystości odbywała się w budynku szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste powitanie przez p. Halinę Twardosz dyrektora ZPO przybyłych Gości oraz pozostałych Uczestników uroczystości. Szczególnie gorąco powitaliśmy Emilkę Słoninę Honorowego Gościa Uroczystości wraz z Rodziną. Emilce dedykujemy ten szczególny rok szkolny.

      Swoją obecnością zaszczycili nas także: Pani Teresa Stefaniak Żołnierz AK, Ksiądz Kanonik Antoni Spórna Proboszcz Parafii w Woli Radziszowskiej, Pan Krzysztof Gębala Radny Powiatu Krakowskiego, Pan Witold Grabiec Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Pan Ryszard Majdzik Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, Pani Żaneta Kotula Radna Rady Miejskiej w Skawinie i Mieszkanka Woli Radziszowskiej, Pan Stefan Jezioro Radny Rady Miejskiej w Skawinie i zarazem Mieszkaniec Woli Radziszowskiej, Pan Czesław Blak Sołtys Woli Radziszowskiej, Pani Małgorzata Lubowicka Prezes OSP w Woli Radziszowskiej wraz z Pocztem sztandarowym, Pan Mieczysław Szlachta wraz z Pocztem sztandarowym PSL, Pani Grażyna Żmudka Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Radziszowskiej, Pan Marek Bogdanowicz Prezes Parafialnego Klubu Sportowego Cedronka, Pani Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca Rady Rodziców, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Rodzice, Dzieci i Młodzież ZPO.

      Aby uświetnić uroczystość głos zabrali: Pan Krzysztof Gębala, Pan Witold Grabiec, Pan Ryszard Majdzik, Pan Marek Bogdanowicz oraz Pan Mieczysław Szlachta wraz z Panią Grażyną Żmudką, którzy odczytali list Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza Prezesa PSL skierowany do społeczności Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej.

       

      Część artystyczną przygotowaną na tę okoliczność pod kierunkiem Pań Wychowawczyń: Pani Małgorzaty Kozak oraz Pani Haliny Nowak zaprezentowali uczniowie klas piątych, którzy w sposób trafiający do serc Odbiorców przedstawili najważniejsze epizody z czasów II wojny światowej. Serdecznie dziękuję Uczniom i Paniom Wychowawczyniom.

      Dziękuję Pocztowi sztandarowemu naszej szkoły pod opieką Pani Bogumiły Maślanki za godne uczestnictwo w uroczystości.

      Rok jubileuszowy swoim Honorowym Patronatem objęła Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, wyróżniając tym samym naszą Placówkę w sposób szczególny.

      Serdecznie dziękuję wszystkim Uczestnikom uroczystości za przyjęcie zaproszenia, za obecność i ciepłe słowa skierowane w naszym kierunku.

       

      Bardzo dziękuję Pani Wicedyrektor Pani Zuzannie Błaszczak, Pani Wicedyrektor Elżbiecie Bojko, Pani Bogumile Maślance, Pani Beacie Nowalskiej oraz pozostałym Nauczycielom  i Pracownikom za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Pani Agacie Kopacz bardzo dziękuję za uwiecznienie tego wydarzenia na fotografiach, a  Panu Łukaszowi Walczykowi Nauczycielowi muzyki dziękuję za uświetnienie uroczystości grą na kościelnych organach.

      Serdecznie dziękuję Pani Kindze Machnik - Rodzicowi, która jak co roku, ufundowała i przygotowała piękną wiązankę okolicznościową i znicze.

       

      Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

      Halina Twardosz

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

     • Drodzy Uczniowie

      Rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września 2022 r. wg następującego porządku: 

      Klasy od czwartej do ósmej przychodzą w tym dniu do szkoły na godzinę 8.00.

      Klasy od pierwszej do trzeciej przychodzą bezpośrednio do kościoła na Mszę świętą o godzinie 9.30.

      Po Mszy św. wszyscy udajemy się pod Pomnik Poległych w czasie I i II wojny światowej.

      Następnie przechodzimy do szkoły, klasy od pierwszej do trzeciej wraz ze swoimi Wychowawcami udają się do sal, klasy od czwartej do ósmej uczestniczą w uroczystym apelu na sali gimnastycznej.

      Zakończenie pobytu w szkole dla wszystkich klas około godziny 12.00.

      Świetlica szkolna funkcjonuje od 1 września 2022 r. od godziny 7.00 do 16.00.

      Obiady w szkole będą wydawane od 12 września 2022 r.

       

       

      Zapraszamy serdecznie

      Halina Twardosz

       

    • Zebranie z Rodzicami Przedszkolaków
     • Zebranie z Rodzicami Przedszkolaków

     •  

      Szanowni Państwo - Rodzice Przedszkolaków

      zapraszam serdecznie na spotkanie z Dyrekcją
      i Wychowawcami grup

      w dniu 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 17.00,
      w budynku szkoły
      .

       

      Z poważaniem

      Halina Twardosz

    • Zebranie z Rodzicami Uczniów klas pierwszych
     • Zebranie z Rodzicami Uczniów klas pierwszych

     •  

      Szanowni Państwo - Rodzice Uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2022/23

       

      zapraszam serdecznie na spotkanie z Dyrektorem
      i Wychowawcami klas

      w dniu 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 17.00,
      w budynku szkoły.

      Z poważaniem

      Halina Twardosz

       

    • ZAPRASZAMY :-)


  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia