• Dzień Liczby Pi

     • Święto obchodzone corocznie, głównie w amerykańskich kręgach akademickich i szkolnych. Datę święta 14 marca wybrano z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że data „14 marca” zapisywana jest w USA jako „3.14”. Liczba Pi znana jest również jako LUDOLFINA lub STAŁA ARCHIMEDESA – stosunek obwodu koła do długości jego średnicy.

      W naszej szkole obchodziliśmy Święto Liczby Pi. Uczniowie klas szóstych na zajęciach kółka matematycznego przeprowadzali doświadczenie pozwalające wyznaczyć liczbę Pi. Chętni uczniowie klas IV-VIII otrzymali do wykonania karty pracy: wykreślanka wyrazowa, sudoku, Pi-graf, Miasto Pi na niebie oraz tangram. Co prawda Liczbę Pi poznajemy bliżej w ósmej klasie, ale już teraz cieszyła się dużym zainteresowaniem w młodszych klasach. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie w akcję.

      Agnieszka Bentkowska   

     • Konkursy języka angielskiego

     • Najbliższe dwa tygodnie upłyną pod znakiem konkursów językowych. W piątek 19 marca uczniowie klas 1-3 podejmują zmagania w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Leon. Starsi uczniowie z klas 4-8 piszą konkursowy test we wtorek 23 marca. W sumie do konkursu zgłosiło się 53 uczestników. Ogromnie cieszy tak duża frekwencja. Z kolei 25 marca dwoje uczniów naszej szkoły Jakub Lasoń z klasy 6c oraz Aleksandra Surowiec z klasy 8a piszą etap międzyszkolny Gminnej Olimpiady Języka Angielskiego. Trzymamy kciuki za wszystkich zawodników i życzymy połamania pióra.

      Małgorzata Kozak

     • St. Patrick’s Day – Dzień Świętego Patryka

     • 17. marca Irlandczycy obchodzą Dzień Świętego Partyka, swojego patrona. Jest to narodowe święto Irlandii.

      Dzień Świętego Patryka przypada 17 marca, w rocznicę jego śmierci. Wtedy wszystko jest zielone! Ludzie ubierają się na zielono, noszą zielone kapelusze i symbole koniczyny. Amerykanie barwią na zielono piwo, a nawet rzekę.  Chicago River, płynąca przez miasto Chicago ma w tym dniu zielony kolor. Ta tradycja powstała w 1962.

      Kiedy Michelle Obama była Pierwsza damą przeniosła tę tradycję do Białego Domu, farbując wodę w fontannie na zielono.

      Wiele znanych miejsc jest oświetlanych zielonym światłem w Dniu Świętego Patryka. Są wśród nich Wodospad Niagara, Empire State Building w Nowym Yorku, London Eye w Londynie, Coloseum w Rzymie czy Opera w Sidney.

      Również i nasza szkoła przyłącza się do obchodów tego święta.

       

     • XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

     • 9 marca kolejny raz już w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Uczestniczyło w nim 50 uczniów: 14 uczniów z klas 2- 3 i 36 uczniów z klas 4- 8. Tegoroczna edycja była inna od poprzednich, gdyż ze względu na sytuację epidemiologiczną,  konkurs przeprowadzono z podziałem uczniów na mniejsze grupy  oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego.

      Konkurs "Świetlik" popularyzuje nauki przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych. Uczniowie przygotowujący się do każdej edycji Konkursu, mieli za zadanie przeprowadzenie zestawu prostych eksperymentów, z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. W konkursie mile widziana jest także ciekawość świata, wiedza zdobyta w szkole, jak również przyda się wiedza z aktualnych wydarzeń na świecie.  Dokładne opisy doświadczeń dla obecnej edycji zostały zamieszczone na stronie internetowej Konkursu. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany został inny zestaw eksperymentów i inny test.

      Teraz czekamy niecierpliwie na wyniki :)

      Klucze do tegorocznych testów będą dostępne na stronie organizatorów https://swietlik.edu.pl/ dnia 23 marca 2021r.

      Ogłoszenie wyników nastąpi 10 maja 2021r.

       

      TRZYMAMY ZA WSZYSTKICH KCIUKI!

      Małgorzata Polak

      szkolny koordynator konkursu

     • Remont elewacji budynku naszej szkoły

     •  

      Szanowni Państwo,

      15 marca 2021 r. rozpocznie się remont elewacji budynku naszej szkoły. Zakres prac został poszerzony o wymianę rynien, przebudowę wejścia do kuchni, wymianę chodnika obok muru szkoły. Jesteśmy przekonani, że odnowiona elewacja zwiększy atrakyjność naszej szkoły zarówno dla Dzieci do niej uczęszczających jak i dla wszystkich Mieszkańców Woli Radziszowskiej i okolicznych miejscowości.

       

      Łączę wyrazy szacunku

      Halina Twardosz

     • Wymiana blatów stolików szkolnych

     • Drodzy Państwo Rodzice,

       

      w najbliższym czasie zostaną wymienione blaty stolików szkolnych. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wielkie znaczenie i wpływ na nasze samopoczucie mają przedmioty, którymi się otaczamy. Wierzę, że poprawa estetyki mebli szkolnych wpłynie pozytywnie na nasze Dzieci i zmotywuje je do jeszcze większej troski o nasze wspólne dobro.

       

      Z poważaniem

      Halina Twardosz

     • Komunikat

     • Zgodnie z zapisami uchwały dotyczącej rekrutacji do przedszkoli wystarczającym potwierdzeniem szczepień jest:

      Kserokopia odpowiedniego wpisu w książeczce zdrowia dziecka potwierdzającego szczepienie ochronne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też zwolnienia z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych, potwierdzona za zgodność przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.”

      Nie ma potrzeby składania zaświadczeń wydawanych przez kogokolwiek.

     • Konkurs na najładniejszą palmę i pisankę wielkanocną

     • Celem konkursu jest:

      • podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
      • kultywowanie tradycji ludowych,
      • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży,.
      • wychowanie w duchu szacunku wartości chrześcijańskich i rodzinnych

      Technika:

      • palmy można wykonywać z dowolnych materiałów,
      • zaleca się, aby prace były rękodziełami /nie stosować gotowych elementów/
      • pisankę najlepiej wykonać z wydmuszki /rozmiar dowolny/.

      Kategoria wiekowa:

      • uczniowie klas I- III,
      • uczniowie klas IV - VIII.

      Organizatorzy dopuszczają możliwość wspólnego wykonania palmy lub pisanki /rodzeństwo/

      Termin: 19 marca 2021 r. (piątek)

      Organizatorzy:

      Bogumiła Maślanka

      Jadwiga Grabiec

      Barbara  Sieprawska

     • Wyniki konkursu „Maska tradycyjna i współczesna 2021”

     •  

            Uczniowie naszej szkoły osiągnęli sukces artystyczny w konkursie plastycznym „Maska tradycyjna i współczesna 2021”. W dniu 5 marca na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury „Domu Harcerza” Kraków ul. Reymonta 18 jury pod przewodnictwem pani Krystyny Marcinkowskiej v-ce dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” ogłosiło wyniki konkursu plastycznego „Maska Tradycyjna i Współczesna  2021”.

      Od kilku lat uczniowie naszej placówki biorą udział w konkursie masek. Prace uczniów naszej szkoły zostały wysoko ocenione.

      W kategorii wiekowej 8-11 lat:

      • II miejsce zajęła maska Anny Surowiec, uczennicy klasy IVa.

      W kategorii wiekowej 12-15 lat:

      • I miejsce zajęła maska Karoliny Stefaniak, uczennicy klasy VIIb.

      Maski nagrodzone wyróżnieniem przez jury konkursu:

      • maska Kacpra Leśniaka ucznia kl. VIa,
      • maska Floriana Szczyrbaka ucznia kl. VIIb,
      • maska Aleksandry Surowiec uczennicy kl. VIII.

      Dziękujemy uczniom, którzy licznie wzięli udział i wykonali maski na konkurs. Są to uczniowie:

      • Ia      Antoni Maślanka,
      • II       Matylda Drewniak,
      • IVa   Krzysztof Janikowski, Julia Jezioro, Maksymilian Machnik, Wiktor Stańczyk, Antoni Stefański, Anna Surowiec,
      • IVb   Natalia Myśliwiec,
      • VIa   Kacper Leśniak, Martyna Maślanka, Emilia Słonina,
      • VIb   Martyna Drewniak, Weronika Kowalska, Julia Maślanka,
      • VIIa  Igor Hejnowicz, Gabriela Maślanka, Krystian Ślósarczyk,
      • VIIb  Karolina Stefaniak, Szczyrbak Florian,
      • VIII    Aleksandra Surowiec.

      Gratulujemy serdecznie wszystkim uczniom.

      Elżbieta Ciepły

      Halina Twardosz

     • Konkurs biblioteczny „Moja ulubiona książka”

     • „Moja ulubiona książka”

      marzec 2021 r.

       

      Zadanie konkursowe polega na zredagowaniu wypowiedzi pisemnej,

      w której ocenić należy swoją ulubioną książkę.

      Organizator:

      Organizatorem konkursu jest Szkolna Biblioteka przy ZPO w Woli Radziszowskiej.

      Cele konkursu:

      • rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów;
      • zachęcanie do aktywności czytelniczej i twórczej uczniów starszych klas szkoły podstawowej;
      • propagowanie czytelnictwa – jako wartościowego sposobu spędzania czasu;
      • aktywizowanie dzieci do działań twórczych.

      Uczestnicy:

      Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej

      Warunki uczestnictwa:

      • uczestnik konkursu przesyła jedną pracę;
      • praca powinna być przesłana drogą mailową na adres: biblioteka@wr.edu.pl w temacie wiadomości należy napisać „Konkurs”;
      • w pracy należy podać autora i tytuł książki oraz napisać uzasadnienie: dlaczego ją wybrałam/ wybrałem;
      • wypowiedź powinna być napisana w programie Word, czcionką Times New Roman 12;
      • praca powinna być przesłana jako załącznik do e-maila i nie powinna przekroczyć jednej strony;
      • dostarczenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jej na blogu biblioteki szkolnej.  

      Termin i zasady przekazywania prac konkursowych:

      • prace należy przesłać na podany adres mailowy do 31.03.2021 roku;
      • rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi w kwietniu 2021 roku.

      Nagrody:

      • zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję powołaną przez Organizatora konkursu;
      • najlepsza praca zostanie opublikowana na blogu biblioteki szkolnej;
      • laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.
     • Dni przeciwko agresji od 8 do 12 marca 2021 r.

     • W dniach 8-12 marca  w naszej placówce odbędą się prelekcje/warsztaty prowadzone przez specjalistów (klasy I-III) i wychowawców (klasy IV-VIII/zajęcia on-line) mające na celu uświadomienie problemu agresji i przemocy rówieśniczej, znaczeniu obowiązujących praw i ich przestrzeganiu oraz przedstawienie metod/pomysłów co można zrobić ze swoją złością, czy nawarstwiającą się frustracją wynikającą z ograniczeń pandemicznych i nie tylko.

      Program:

      Klasy I, II - „Po co i komu potrzebne jest prawo?” - Katarzyna Mentel,

      Klasy III – „Po co i komu potrzebne jest prawo?” - Piotr Węgrzyn

      Klasy IV, V, VI – „Co mogę zrobić ze swoją złością” - wychowawcy

      Klasy VII, VIII – „Czy surowe karanie przestępców jest słuszne?” -  wychowawcy

      Katarzyna Mentel - psycholog

      Piotr Węgrzyn - pedagog

     • Tymczasowe zamknięcie mostu w Radziszowie


     • 15 marca - tymczasowe zamknięcie mostu w Radziszowie

       

      15 marca rozpocznie się remont mostu łączącego ulicę Jana Pawła II oraz ul. Brzegi w Radziszowie. Prace potrwają od 15 marca do 25 maja. W tym czasie wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym, pieszym i rowerowym, a przeprawa na drugą stronę mostu będzie całkowicie niemożliwa. 

      Remont mostu w Radziszowie jest niezbędny, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Most znajduje się w stanie przedawaryjnym. Brak szybkiej reakcji i naprawy wykrytych usterek może doprowadzić do dalszego pogorszenia stanu technicznego mostu, a w konsekwencji do jego zamknięcia. W trosce o życie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego przeprawa zostanie zamknięta od 15 marca.

      Na czas prowadzonych prac zostanie wyznaczony objazd. Od zachodniej strony rzeki będzie biegł przez ulice Brzegi - Kolejową - DW 953 - Mickiewicza. Od strony wschodniej - przez ulice Skawińską - Radziszowską - Żwirki i Wigury - Mickiewicza - DW 953. Na drogach pojawi się stosowne oznakowanie, które będzie znajdowało się w mieście Skawina, Radziszowie oraz Rzozowie. 

      Rodzice dzieci uczęszczających do szkół i przedszkola w Radziszowie otrzymają za pomocą dziennika elektronicznego szczegółowe informacje o zmianie trasy autobusu dowożącego młodzież do placówek oświatowych. Informacji w tej sprawie udzielają dyrektorzy szkół i przedszkola.

      Stan techniczny mostu jest na tyle zły, że gdy rozpoczną się ulewy, a poziom rzeki Skawinka się podniesie, przeprawa może ulec tak dużemu uszkodzeniu, że przejazd będzie wiązał się z niebezpieczeństwem i zostanie trwale zamknięty. Naprawy nie można było dokonać wcześniej z powodu zbyt niskiej temperatury i opadów śniegu. 15 marca - 25 maja to jedyny realny termin, który pozwoli naprawić most i zapewnić jego bezpieczne funkcjonowanie na najbliższe lata.

      Urząd Miasta i Gminy w Skawinie dokłada wszelkich starań, by prowadzone prace były jak najmniej uciążliwe. Wykonawca otrzymał zgodę na całkowite zamknięcie mostu do 5 kwietnia. Po tym czasie jest szansa na to, że ruch zostanie częściowo przywrócony pod warunkiem, że stan techniczny mostu nie będzie zagrażał bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Jeżeli wykonawca uzna, że przeprawa może wiązać się z niebezpieczeństwem, to zamknięcie mostu zostanie przedłużone.

     • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej

     •  

      OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY CHEMICZNEJ

      dla Szkół Podstawowych

       

      Z przyjemnością informujemy, iż Kacper Jezioro, uczeń klasy 8, zakwalifikował się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i tym samym będzie próbował swoich sił w II etapie konkursu – 26 marca.

      Gratulujemy i trzymamy kciuki za Kacpra!

      Ogromne brawa należą się także - Wanesie Kowalskiej z klasy 8, której niestety zabrakło 1 punktu, aby przejść do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej.

                                                                              

                                                                                  Małgorzata Polak

     • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

     •  

            Kontynuując tradycję Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, w dniu 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.

      Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej, na którą licznie przybyli zaproszeni goście:  Pani Teresa Stefaniak Żołnierz Armii Krajowej, Pan Arkadiusz Wrzoszczyk Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Pan Krzysztof Gębala Radny Powiatu Krakowskiego, Pani Ewa Masłowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie, Pan Ryszard Majdzik Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, Pan Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Pan Witold Grabiec Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Radni Rady Miejskiej w Skawinie: Pan Stefan Jezioro, Pan Stanisław Lupa oraz Pan Tomasz Papież, Pan Karol Kościelny Prezes Stowarzyszenia Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina”, Pan Czesław Blak Sołtys Woli Radziszowskiej, Pani Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Anna Bernat Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców, Przedstawiciele Grona Pedagogicznego ZPO w Woli Radziszowskiej: Ksiądz Proboszcz Antoni Spórna, Pani Halina Twardosz, Pani Zuzanna Błaszczak, Pani Bogumiła Maślanka, Pani Agata Kopacz, Pan Marcin Grala oraz Pan Łukasz Walczyk, Rodzice i Mieszkańcy Woli Radziszowskiej. Pod koniec uroczystej Mszy Świętej, odprawionej przez Ks. Proboszcza Antoniego Spórnę, Pani Zuzanna Błaszczak Wicedyrektor Szkoły odczytała list Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z przesłaniem na ten szczególny dzień. Specjalny list skierowany  do społeczności lokalnej przez Zastępcę Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pana Ministra Piotra Ćwika odczytała Pani Halina Twardosz Dyrektor Zespołu. Mszę Świętą uświetnił swoim śpiewem i grą na organach Pan Łukasz Walczyk.

      Dalsza część uroczystości odbywała się na Cmentarzu Komunalnym, gdzie po modlitwie za Poległych odmówionej przez Księdza Proboszcza, głos kolejno zabrali: Pan Arkadiusz Wrzoszczyk, Pani Ewa Masłowska, Pan Norbert Rzepisko, Pan Ryszard Majdzik, Pan Karol Kościelny oraz Pani Teresa Stefaniak. Przemawiający podkreślali zasługi Żołnierzy Niezłomnych, a także doniosłe znaczenie żywych lekcji historii i patriotyzmu. Złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na pomniku Żołnierzy Armii Krajowej zwieńczyło tę część uroczystości, po której uczestnicy udali się do Szkoły. Duchową ucztą stało się obejrzenie filmu wg scenariusza opracowanego przez Panią Zuzannę  Błaszczak oraz Pana Marcina Gralę. Dzieci z klas I-III wprawiły w zachwyt  programem słowno–muzycznym przeplatanym śpiewem i tańcami, przygotowanym pod kierunkiem Wychowawców: Pani Jadwigi Grabiec, Pani Katarzyny Maślanki, Pani Ewy Gubały, Pani Sylwii Kawy-Pająk i Pani Barbary Sieprawskiej.

      Fotografie podczas uroczystości wykonała Pani Agata Kopacz.

      Obecny był z nami Pan Krzysztof Skrzybalski - pomysłodawca i właściciel Telewizji Skawina, który swoją kamerą uwiecznił to ważne wydarzenie. Dziękuję Panu serdecznie.

      Bardzo dziękuję Księdzu Proboszczowi za odprawienie uroczystej Mszy Świętej oraz poprowadzenie modlitwy na Cmentarzu, Gościom dziękuję za przyjęcie zaproszenia i dodanie uroczystości splendoru swoją obecnością, Nauczycielom, Pracownikom i Rodzicom bardzo dziękuję za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

      To dla mnie zaszczyt i wyróżnienie móc kontynuować chlubne tradycje Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.

       

      Z wyrazami szacunku

      Halina Twardosz

       

       

       

     • Klasa 3a "Na tropie parków narodowych…"

     • W ostatnich tygodniach nauki stacjonarnej uczniowie klasy 3a bogacili swoją wiedzę dotyczącą parków narodowych w Polsce. W trakcie edukacji przyrodniczej oglądali ciekawe filmy z zakresu tej tematyki, dzielili się swoimi wrażeniami i wspomnieniami z wypraw krajoznawczych oraz dyskutowali na temat konieczniej ochrony wybranych gatunków roślin i zwierząt. Podczas zajęć uczniowie bawili się doskonale, tematyka dotycząca zoologii oraz botaniki sprawiała dzieciom wiele przyjemności i radości. Uśmiech na twarzy towarzyszył im cały czas. Na zakończenie cyklu lekcji uczniowie w mniejszych grupach przygotowali piękne plakaty o wybranym parku narodowym, by jeszcze bardziej zgłębić swoją wiedzę w tym temacie. Projekty wyszły im świetnie! Za cały trud włożony w ich przygotowanie oraz ogrom ciężkiej pracy składamy im najserdeczniejsze gratulacje! Wystawę prac mogliśmy oglądać na szkolnym korytarzu. Gwarantujemy, iż było co podziwiać!

       

      Sylwia Kawa-Pająk

       

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia