• Warsztaty profilaktyczne „Ja decyduję – życie i innych szanuję"

     • W dniach od 15 do 22 listopada 2021 r. przeprowadzony został w naszej szkole program profilaktyczny „Ja decyduję - życie i innych szanuję”

      Program przeprowadzony był w klasach IV-VII w formie  warsztatów, które prowadziła pani Katarzyna Jędrzejak z Fundacji Nowe Horyzonty.

      Program dotyczył następującej tematyki:

      · Profilaktyka uzależnień (po 90 minut w każdej klasie)
      · Profilaktyka przemocy rówieśniczej (po 90 minut w każdej klasie)
      · Trening radzenia sobie z konfliktami (po 90 minut w każdej klasie)

      18 listopada 2021 r. pani Katarzyna Jędrzejak przeprowadziła również prelekcję dla rodziców na temat profilaktyki uzależnień.
       

     • Regionalny Program Stypendialny

     • Szanowni Państwo Rodzice

       

      W dniu 28 października br. rozpoczęła się szósta edycja Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

      Nabór wniosków potrwa do dnia 26 listopada 2021 r.

       

      Celem tego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych) jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

      Ze wsparcia jakie daje Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE mogą skorzystać uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami małopolskich szkół wszystkich typów.

      Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2021/2022 (od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.) dla uczniów:

      ·klas 5-7 szkoły podstawowej, w kwocie: 400,00 zł brutto miesięcznie,

      ·klas 8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500,00 zł brutto miesięcznie,

      ·szkół ponadpodstawowych, w  kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie,

      Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Tym samym łączna ich wartość wynosi odpowiednio: 4.800,00 zł brutto, 6.000,00 zł brutto, 7.200,00 zł brutto.

      Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego wspófinansowanego ze środków UE można składać od dnia 28 października do dnia 26 listopada 2021 r. w następujący sposób:

      1) Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2021/2022 (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).

      2) Osobiście w:

      · Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – Dziennik Podawczy, parter, budynek „B”,

      · Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy ul. Jagiellońskiej 52, p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

      · Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS UE 2021/2022,

      Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. rodzaje stypendiów, dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-wspolfinansowany-ze-srodkow-ue/20212022

       

      W razie pytań można się kontaktować z Panem Dariuszem Baranowskim pod numerem:

       +48 12 61 60 742

       

      Zachęcam do składania wniosków.

       

      Z poważaniem,

      Halina Twardosz

       

     • Udział w programie Fundacji Orange "Super Koderzy".

     • Miło na poinformować, że nasza szkoła bierze udział w programie Fundacji Orange "Super Koderzy". W ramach programu, uczniowie klasy Vb realizują ścieżkę tematyczną "Młodzi patrioci". Dzięki niej, podczas lekcji wychowawczych i zajęć z informatyki, nie tylko lepiej poznają nasz kraj, ale i uczą się programowania i kodowania. Już niedługo na zajęciach zagoszczą zwinne i zwrotne robociki - Ozoboty. Uczniowie będą wyznaczać im ścieżki, kodować trasy i testować ich możliwości. Ponadto, niedawno otrzymaliśmy superkoderskie upominki: koszulki, smycze, notesy i długopisy. Wierzymy, że dla dzieci wyposażonych w takie gadżety, nauka kodowania stanie się czystą przyjemnością.

       

      Małgorzata Pindera

     • Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie”

     • W dniu 12 listopada 2021 roku w naszym przedszkolu rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie”. Oceny prac konkursowych dokonała specjalnie powołana Komisja Konkursowa w składzie: p. Elżbieta Bojko – Wicedyrektor Przedszkola, p. Jadwiga Grabiec i p. Katarzyna Maślanka – nauczycielki Szkoły Podstawowej. Do konkursu zgłoszono ponad 30 zdjęć, wśród których każda fotografia wzbudziła nasz zachwyt i w wyjątkowy sposób uwieczniała piękno jesiennego krajobrazu. Po wnikliwych obradach i ocenie prac, komisja postanowiła nagrodzić fotografie następujących uczestników konkursu:

      W grupie dzieci młodszych (3,4-latki) przyznano:

      I miejsce: Amanda Zięba, grupa „Krasnoludki”

      II miejsce: Kornelia Apostolik, grupa „Niezapominajki”

      III miejsce: Milena Maślanka, grupa „Niezapominajki”

      Wyróżnienie: Blanka Maślanka

      W grupie dzieci starszych (5,6-latki) przyznano:

      I miejsce: Adrian Szczyrbak, grupa „Słoneczka”

      II miejsce: Aniela, Władysław, Cezary Łazarczykowie, grupy: „Słoneczka”, „Kotki”

      III miejsce: Julian Kmiecik, grupa „Słoneczka”

      Wyróżnienie: Alex Talarek, grupa „Pszczółki”

      Konkurs koordynowały: P. Dorota Kunicka i P. Agnieszka Sekuła

      Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękujemy serdecznie za udział.

      Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola, a dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy dyplomy i drobny upominek.
      Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach!

       

      Dyrekcja i Nauczyciele Przedszkola

       

     • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Przedszkolu

     •  

      Uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się kameralnie w oddziałach z uwagi na zachowanie procedur bezpieczeństwa wynikających z pandemii. Przedszkolaki ubrane na galowo lub biało-czerwono z chorągiewkami w dłoniach, z dumą śpiewały piosenki o Polsce, jej symbolach, zwyczajach, tradycjach. W ramach akcji „Szkoła, Przedszkole do hymnu” dzieci odśpiewały hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”, pamiętając przy tym o zachowaniu należytej postawy.

       

      Elżbieta Bojko

      Wicedyrektor Przedszkola

     • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

     • 20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku ten dzień wypada w sobotę, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby świętować Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wcześniej, np. 19. listopada. Sprawdź, jak możecie wspólnie z UNICEF uczcić tę wyjątkową datę i pokazać, że prawa dziecka są ważne dla Waszej placówki. 

       

      Jak włączyć się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF? 

       

      1. Zgłoś placówkę do akcji na stronie: https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/miedzynarodowy-dzien-praw-dziecka-z-unicef-2021 

      2. Przeprowadź ciekawe zajęcia przybliżające uczniom Konwencję o prawach dziecka. Wykorzystaj przygotowane przez UNICEF scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ciekawe materiały edukacyjne UNICEF.

      3. Wybierzcie z Uczniami co najmniej jedną z zaproponowanych aktywności, które udostępnimy Koordynatorom i przygotujcie wspólnie wydarzenie angażujące społeczność szkolną i/lub lokalną. Zaplanujcie działania na dzień 19. listopada, tak, aby włączyć się w ogólnopolskie obchody wraz z innymi placówkami. Wspólnie celebrujcie rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 

      4. Pamiętajcie o kolorze niebieskim! Co roku UNICEF zaprasza do wykorzystania koloru niebieskiego we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Tego dnia uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy placówki przyjdą do szkoły ubrani na niebiesko. Przyłączą się tym samym do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażują się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

      5. Podsumujcie Wasze działania i złóżcie raport z akcji na stronie UNICEF (formularz raportu będzie dostępny na koncie koordynatora od 26. listopada), a my udostępnimy Wam materiały potwierdzające udział w akcji - dyplom dla placówki za zaangażowanie i zaświadczenie dla Koordynatorów.

     • Lekcja historii w muzeum w Oświęcimiu i Wadowicach

     • 9. listopada uczniowie klas ósmych wraz z wychowawczyniami wzięli udział w niezwykłej lekcji historii na terenach byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Już wczesnym rankiem deszczowa pogoda wprowadziła nas w nostalgiczny nastrój. Po przekroczeniu bramy obozu młodzi ludzie poczuli powagę miejsca, w którym się znajdowali. Pani przewodnik zapoznała nas z historią tego miejsca. Młodzież dowiedziała się o warunkach życia więźniów, ich kategoriach i oznaczeniach, liczbie ofiar, sytuacji dzieci w obozie, eksperymentach medycznych, karach i egzekucjach, a także o ewakuacji i wyzwoleniu z obozu. Widok osobistych rzeczy więźniów, ubrań, ludzkich włosów, czy fotografii cierpiących z głodu dzieci wywołał silne emocje. Wizyta w muzeum uświadomiła skalę popełnionych tu przerażających okrucieństw. Z tej niecodziennej lekcji każdy wyciągnął osobiste wnioski.

      W drodze powrotnej odwiedziliśmy Wadowice. Tutaj nie mogło zabraknąć wizyty w cukierni i papieskich kremówek. Później udaliśmy się do Muzeum - Domu Rodzinnego Świętego Jana Pawła II. Obejrzeliśmy fotografie i wszelkie pamiątki dokumentujące życie i działalność kapłańską Karola Wojtyły.

       

      Wycieczka była współfinansowana z Programu "Odkrywam Małopolskę".

    • Zapraszamy uczniów na darmowe zajęcia z programowania i matematyki!
     • Zapraszamy uczniów na darmowe zajęcia z programowania i matematyki!

     • Drogi Nauczycielu,

      właśnie wystartowały zapisy na kolejną edycję "Szkoły z Gigantami. Laboratorium AI". Tematem przewodnim bieżącej edycji jest sztuczna inteligencja.Po raz kolejny zapraszamy Twoich uczniów do udziału w darmowej akcji webinariów poświęconych programowaniu oraz matematyce!Akcja startuje 29 listopada i potrwa do 10 grudnia 2021 r.Wraz z wydarzeniem prowadzony jest ranking szkół z atrakcyjnymi nagrodami dla zwycięskich placówek.

      Liczbę zapisanych uczniów można monitorować na stronieranking.szkolazgigantami.pl

      Szkoła z Gigantami. Laboratorium AI” – to cykl bezpłatnych webinariów z programowania na kanale YouTube dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

      Dla młodszej grupy wiekowej (9-12) przygotowaliśmy trzy spotkania w środowisku Scratch, które nawiązywać będą do sztucznej inteligencji.

      Starsza grupa (13-19) stworzy tematyczne strony internetowe w językach: HTML, CSS, JS.

      Przygotowaliśmy także specjalny blok matematyczny dla uczniów, którzy mają przed sobą egzamin ósmoklasisty. Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy matematycznej w oparciu o specjalnie przygotowane testy próbne, których rozwiązanie będzie omawiane przez wykwalifikowanego nauczyciela matematyki.Testy zostały przygotowane przez współpracującego z nami egzaminatora CKE.

       

      W tej edycji przygotowaliśmy specjalny ranking dla szkół!

      Placówki, z których w wydarzeniu “Szkoła z Gigantami” weźmie udział największa liczba uczniów, otrzymają atrakcyjne nagrody!

       

      🥇 I Miejsce Certyfikat Złotego Partnera dla szkoły, voucher o wartości 3 000 zł na na nowy sprzęt IT do wykorzystania w sklepie komputerowym oraz stypendium na wybrany kurs semestralny w szkole Giganci Programowania do wręczenia najlepszemu programiście w szkole.

      🥈 II Miejsce Certyfikat Srebrnego Partnera dla szkoły, voucher o wartości 2 000 zł na na nowy sprzęt IT do wykorzystania w sklepie komputerowym oraz stypendium na wybrany kurs semestralny w szkole Giganci Programowania do wręczenia najlepszemu programiście w szkole.

      🥉 III Miejsce Certyfikat Brązowego Partnera dla szkoły, voucher o wartości 1 000 zł na na nowy sprzęt IT do wykorzystania w sklepie komputerowym oraz stypendium na wybrany kurs semestralny w szkole Giganci Programowania do wręczenia najlepszemu programiście w szkole.

      🏅 Pozostałe 7 szkół z pierwszej 10-tki otrzyma stypendium na wybrany krótki (miesięczny) kurs online w szkole Giganci Programowania do wręczenia najlepszemu programiście w szkole.

      🏅 Dodatkowo, wszystkie szkoły, z których udział w naszych szkoleniach weźmie 25 i więcej uczniów, zostaną wyróżnione specjalnym certyfikatem uczestnictwa w akcji.

       

       

     • Zaproszenie dla Rodziców - zebranie, warsztaty.

     • Szanowni Państwo,

      serdecznie zapraszam Rodziców Uczniów klas IV-VIII na spotkanie z fundacją Nowe Horyzonty, na którym zostanie przedstawiony temat:

      "Uzależnienia, dopalacze - profilaktyka, diagnoza, pomoc"

      Spotkanie będzie trwać 45 minut, odbędzie się 18 listopada (czwartek) o godzinie 17:00 na dolnym korytarzu szkoły.

      W godzinach od 17:50 do 19:00 odbędzie się dzień otwarty dla Rodziców Uczniów wszystkich klas, w tym czasie można spotkać się indywidualnie z Nauczycielami i porozmawiać m.in. na temat edukacji swoich dzieci.

      O godzinie 18:15 w sali gimnastycznej odbędzie się zebranie Rad Klasowych Rodziców z Prezydium RR. Omawiane będą szczegóły przeznaczenia wpłat z 1%.

      Serdecznie zapraszam,

      z poważaniem

      Halina Twardosz

       

     • Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada

     • 11. listopada wzięliśmy udział w uroczystych obchodach Narodowego  Święta Niepodległości.

      O godzinie 8:00 w kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej sprawowanej przez Księdza Proboszcza Antoniego Spórnę. W poczcie sztandarowym reprezentowali nasz Zespół: Martynka Szczyrbak, Gabrysia Szczyrbak oraz Oliwier Pasierbek.

      Na dalszą część uroczystości udaliśmy się do Skawiny, tam pojechał poczet sztandarowy w składzie: Gabrysia Maślanka, Aleksandra Maślanka i Bartosz Chwała.

      Pocztem sztandarowym opiekowała się Pani Bogumiła Maślanka, towarzyszyła nam również Pani Teresa Stefaniak – kombatant, żołnierz AK.

      Dziękuję Księdzu Proboszczowi Antoniemu Spórnie za Uroczystą Mszę świętą w intencji Ojczyzny.

      Serdecznie dziękuję Młodzieży za godne reprezentowanie naszego Zespołu, Pani Bogumile Maślance za opiekę nad pocztem sztandarowym i sztandarem.

      Wyrazy uznania i wdzięczności kieruję w stronę Rodziców, którzy przewozili naszą Młodzież – poczet sztandarowy,   do Skawiny i z powrotem.

       

      Z wyrazami wdzięczności i szacunku,

      Halina Twardosz

     • Narodowe Święto Niepodległości - do hymnu

     • 10. listopada w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowana przez klasę Va i Vb, pod kierunkiem Pani Violetty Sroki i Pani Małgorzaty Pindery. Recytowane przez uczniów wiersze i śpiewane piosenki przypomniały wszystkim zebranym o ponad stuletniej niewoli Ojczyzny i bohaterskiej walce Polaków o wolność Kraju. Razem z piątoklasistami zaśpiewaliśmy "Rotę", "Przybyli ułani pod okienko", "Rozkwitają pąki białych róż". Nasza szkoła wzięła również udział w Ogólnopolskiej Akcji "Do hymnu", w związku z tym o godzinie 11:11 w szkole zabrzmiał Hymn państwowy w wykonaniu całej społeczności.

     • Narodowe Święto Niepodległości

     • 11 listopada o godzinie 8:00 w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza święta w intencji Ojczyzny. Nasz Zespół będzie reprezentował Poczet Sztandarowy, Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie. Serdecznie zapraszamy.

      Tego samego dnia, delegacja wraz z pocztem sztandarowym, będzie reprezentować nasz Zespół podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Skawinie.

       

    • Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
     • Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

     •       Z dumą i radością informujemy, że do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego zakwalifikował się uczeń naszej szkoły, Jakub Lasoń z klasy VII c. Uczeń świetnie sobie poradził podczas etapu szkolnego, gdzie musiał wykazać się zrozumieniem tekstu pisanego, znajomością słownictwa i gramatyki. Ciężko zapracował na swój sukces. Gratulujemy Jakubowi i trzymamy za niego kciuki w kolejnej części konkursu!

       

      Nauczycielem i zarazem Opiekunem naukowym Jakuba jest Pani Marzena Bednarz-Guzik. Składam serdeczne gratulacje i dziękuję za zaangażowanie oraz trud włożony w przygotowanie Ucznia do Konkursu. 

       

      Z wyrazami wdzięczności i uznania,

      Halina Twardosz

    • Małopolski Konkurs Języka Polskiego
     • Małopolski Konkurs Języka Polskiego

     •    Miło nam poinformować, że wśród uczestników etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego znalazła się Karolina Stefaniak z klasy VIII b. Uczennica musiała wykazać się, między innymi wiedzą z zakresu literatury, nauki o języku, umiejętnością analizy i interpretacji tekstów. Czytając wiele dodatkowych lektur i korzystając ze wskazówek, wzbogaciła swoją wiedzę, odniosła sukces w pierwszym etapie konkursu i będzie reprezentować naszą szkołę w kolejnym. Jesteśmy dumni! Cieszymy się, że wśród młodzieży naszej szkoły są osoby, które chcą poznawać literaturę piękną. Karolince gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Natalce Łopacie z klasy VIII a dziękujemy za udział. Ona też włożyła wiele wysiłku w przygotowanie się do konkursu.

      Nauczycielem i zarazem Opiekunem naukowym Karoliny jest Pani Iwona Jurczyk. Serdecznie Pani gratuluję i dziękuję za zaangażowanie oraz trud włożony w przygotowanie Uczennicy do Konkursu. 

      Gratuluję i dziękuję Rodzicom Uczennic.

      Z wyrazami wdzięczności i uznania,

      Halina Twardosz

       

     • Krakowska Matematyka 2021

     •  

      Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie Krakowska Matematyka 2021 organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Szkołę Podstawową nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań oraz możliwość wykazania się umiejętnościami matematycznymi uczniów. Ze względu na temat przewodni, zadania były związane z setną rocznicą urodzin Stanisława Lema oraz innymi rocznicami związanymi z Krakowem. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się uczeń Brajan Goryl. Na tym etapie zabrakło mu kilku punktów, aby zająć miejsce na podium. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych matematycznych zmaganiach.

      Agnieszka Bentkowska

     • Alfik matematyczny

     • W środę 24 listopada 2021 r. odbędzie się popularny, ogólnopolski konkurs ALFIK MATEMATYCZNY, który jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne. Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 1 do 8). Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zgody oraz wpłata 12 zł zgodnie z regulaminem konkursu (do 10 listopada) do nauczyciela matematyki, bądź wychowawcy (klasy I-III).

     • Podziękowanie

     • W dniach 31 października oraz 1 listopada 2021 roku odbyła się na Cmentarzu Komunalnym w Woli Radziszowskiej kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków. W akcję włączyli się również przedstawiciele Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej. Za poświęcony czas serdecznie Państwu dziękuję. 

      Z poważaniem,

      Halina Twardosz

       

     • „Szkoła pamięta”

     • Prawie 11 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju włączyło się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”, w tym nasza szkoła. Uczniowie i nauczyciele odwiedzali lokalne miejsca pamięci, porządkowali opuszczone mogiły, poznawali historię swojego regionu, przygotowywali wystawy i gazetki ścienne, uczestniczyli w spotkaniach z popularyzatorami historii.

      Dziękujemy za tak duże zainteresowanie akcją!

      Ministerstwo Edukacji i Nauki

    • „Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców i opiekunów z zakresu uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży”.
     • „Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców i opiekunów z zakresu uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży”.

     • Informujemy , że w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie zostaje uruchomiona dodatkowa forma wsparcia psychologicznego tj. „Konsultacje i wsparcie  psychologiczne dla rodziców i opiekunów z zakresu uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży”.

                                                            

                                                                                  Drogi Rodzicu, Opiekunie:

      Jeżeli:

      • widzisz niepokojące objawy u swojego dziecka w związku z korzystaniem z wirtualnej przestrzeni, potrzebujesz wsparcia i zdobycia wiedzy, jakie zachowania uznawane są za groźne i niepokojące,
      • Twoje dziecko jest nadmiernie zaabsorbowanie obecnością w mediach społecznościowych, a wirtualna rzeczywistość staje się dla niego ważniejsza niż realni znajomi i przyjaciele.
      • gry powodują, że Twoje dziecko traci kontakt z rzeczywistością, rezygnuje z aktywności w realnym świecie, „zarywa noce”, granie doprowadziło do kłopotów finansowych, rodzinnych, zaniedbywania obowiązków szkolnych,
      • zaobserwowałeś/aś, że z powodu fascynacji wirtualnym światem Twoje dziecko poświęca dużo więcej czasu, myśli i energii niż realizowaniu pasji, rozrywkom, sportowi i rówieśnikom, nie jest w stanie funkcjonować bez telefonu i komputera, mediów społecznościowych,
      • złości się kiedy stawiasz granice i wprowadzasz zasady i ograniczające dostęp do wirtualnego świata,
      • obserwujesz zachowania, które Cię niepokoją i nie wiesz co możesz zrobić?

      Umów się na konsultacje z psychologiem z zakresu uzależnień behawioralnych w Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina

       Konsultacje obejmują:

      • udzielanie wsparcia i prowadzenie konsultacji dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich,
      • rozwijanie i udostępnianie bazy informacji o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych,
      • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych,
      • udzielanie wsparcia dla rodziców, opiekunów zagrożonych wystąpieniem w rodzinie problemów opiekuńczo – wychowawczych.

      Konsultacje:

      • mogą obejmować od jednego do trzech spotkań, trwających zwykle ok. 50 minut. Dopiero po ich zakończeniu specjalista określi, czy będzie potrzebna dalsza pomoc, a jeśli tak to jakiego rodzaju,
      • udzielane są przez doświadczonego pedagoga, psychologa z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze problematyki uzależnień behawioralnych. Praktyk i znawca wirtualnej przestrzeni i social mediów.

      Dyżury specjalisty odbędą się w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17, wg poniższego harmonogramu:

      • 15 września 2021 r. (środa)  w godz. 16.00 – 20.00
      • 7 października 2021 r. (czwartek) w godz. 16.00 – 20.00
      • 10 listopada 2021 r. (środa) w godz. od 16.00 – 20.00
      • 1 grudnia 2021r. ( środa) w godz. od 16.00 do 20.00

      Rejestracja: od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 12 276 34 10 w godz. 10.00 – 18.00

      Konsultacje udzielane są bezpłatnie i anonimowo!

       

    • ZAPRASZAMY :-)


  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia