• Ramowy plan dnia

    •  

     Ramowy plan dnia
     oddział III "Słoneczka"

      

     Godzina od-do

     Wykonywane czynności

     8.00 – 8.30

     Zajęcia i zabawy indywidualne lub w małych zespołach, podejmowane spontanicznie w kącikach tematycznych
     wg zainteresowań dzieci a także organizowane przez nauczyciela, zabawy ruchowe, obserwacja i praca wyrównawcza, przygotowanie do śniadania: prace porządkowe na sali, czynności higieniczne
     po zabawie i przed posiłkiem

     8.30 – 8.45

     ŚNIADANIE

     Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku, właściwe zachowanie się przy stole, poznanie zasad zdrowego odżywiania

     8.45 - 9.15

     Pomoc dzieci w przygotowaniu do zajęć wychowawczo – dydaktycznych, zabawy dowolne, obserwacja i zajęcia stymulujące rozwój dzieci

     9.15– 10.00

     Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wynikające z podstawy programowej organizowane w formie: zabaw dydaktycznych, ruchowych, gier, ćwiczeń, rozmów
     i pogadanek, obserwacji, doświadczeń, eksperymentów, zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych, językowych
     i matematycznych

     10.00

     DRUGIE ŚNIADANIE

     10.10 – 11.15

     Zajęcia na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki, obserwacje spontaniczne i kierowane, zabawy ruchowe prowadzone z cała grupą z przyborami i bez, dowolne zabawy ruchowe, prace pielęgnacyjne
     i porządkowe w otoczeniu przedszkola

     11.15 – 11.30

     Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe w szatni
     i czynności higieniczne po powrocie ze świeżego powietrza i przed posiłkiem

     11.30 – 12.00

     OBIAD

     Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku, właściwe zachowanie się przy stole, poznanie zasad zdrowego odżywiania, mycie zębów

     12.00 – 13.00

     Poobiedni odpoczynek : słuchanie muzyki relaksacyjnej lub literatury dziecięcej w formie bajek , baśni , legend, wierszy , opowiadań czytanej przez dorosłych lub odtwarzanej z płyty

     13.00 – 14.15

     Zabawy indywidualne lub w małych zespołach, podejmowane spontanicznie w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci a także organizowane przez nauczyciela, zabawy ruchowe, muzyczne, dydaktyczne, zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe obserwacje dzieci i praca wyrównawcza

     14.15 – 14.30

     Przygotowanie do podwieczorku: czynności samoobsługowe
     i higieniczne

     14.30 -14.45

     PODWIECZOREK

     Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku, właściwe zachowanie się przy stole, poznanie zasad zdrowego odżywiania

     14.45 – 16.00

     Zabawy i zajęcia utrwalające wiadomości i umiejętności , zabawy indywidualne lub w grupach wg wyboru dzieci lub zaproponowane przez nauczyciela, obserwacje , praca wyrównawcza, prace porządkowe , swobodne i organizowane przez nauczyciela zabawy ruchowe na placu zabaw

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia