• Powodzenia na egzaminie

     • Drodzy Ósmoklasiści,

      przed Wami czas egzaminów. Na pewno jest on dla Was ważny, dlatego chcemy Wam życzyć na te dni: otwartego umysłu, spokoju, który pomoże Wam osiągnąć wspaniałe wyniki oraz poczucia, że daliście z siebie wszystko! 

      Trzymamy za Was kciuki i życzymy powodzenia!

      Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie ZPO w Woli Radziszowskiej

       

     • Egzamin 24, 25 i 26 maja 2022 r. - opieka świetlicowa

     • Szanowni Państwo - Rodzice Uczniów klas I-III 

       

      Zgodnie z ustaleniami z początku roku szkolnego 2021/22 dni egzaminu ósmoklasisty są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, są to dni: 24, 25 i 26 maja 2022 r. W tym dniach do szkoły przychodzą tylko uczniowie klas ósmych, a dyrektor ma obowiązek zapewnić taką organizację, aby uczniowie klas ósmych mogli bez zakłóceń napisać ważne egzaminy.

      Większość Nauczycieli jest zaangażowanych w tych dniach w prace w zespołach nadzorujących egzamin ósmoklasisty w naszej szkole lub oddelegowanych do pracy w innej szkole, do nas również przyjeżdżają Nauczyciele z innej szkoły, zgodnie z przepisami obowiązującymi w całej Polsce. Dodatkowo, w bieżącym roku szkolnym, klasy czwarte wyjeżdżają w tym czasie na wycieczkę szkolną pod opieką Nauczycieli.

      Oprócz Nauczycieli pracujących w zespołach nadzorujących są Nauczyciele wyznaczeni do pełnienia dyżurów na korytarzu, w przypadku konieczności np. skorzystania przez ucznia z toalety lub udzielenia mu pomocy. Są również Nauczyciele pełniący dyżur przy zbierających się ósmoklasistach, stanowią Oni również tzw. „rezerwę” w przypadku, gdyby ktoś z Nauczycieli wyznaczonych do pracy w zespołach nadzorujących egzamin ósmoklasisty zachorował.

      Wobec powyższego, uprzejmie proszę Rodziców Uczniów klas I-III o zapewnienie dzieciom opieki w ww. dniach, w miarę możliwości, we własnym zakresie, jednakże w sytuacji braku takiej możliwości, proszę o zgłoszenie dziecka  w terminie do dnia 23 maja do godziny 14:00, z podaniem dat i godzin obecności Państwa dziecka w szkole. Proszę o informację zwrotną do mnie poprzez dziennik elektroniczny.

       

      Z poważaniem,

      Halina Twardosz

     • Słodkie upominki od Emilki i Jej Rodzinki

     • Tyyy...le słodkich serduszek otrzymaliśmy od Emilki i Jej Rodziny.

      Bardzo dziękujemy za pyszne ciasteczka. 

       

      Z podziękowaniem i wyrazami zapewnienia o nieustającej pamięci,

       

      Halina Twardosz wraz z Wicedyrektorami,

      Nauczycielami i pozostałymi Pracownikami ZPO

     • Wycieczka klas VII do Krakowa

     • Dnia 17 maja 2022 roku klasy siódme uczestniczyły w szkolnej wycieczce do Krakowa. W pierwszej części uczniowie obejrzeli film w Cinema City, a następnie pieszo udali się do Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się” znajdującym się na terenie dawnej fabryki Solvay. Przewodnik, który oprowadzał uczniów po górnym kościele opowiadał o Karolu Wojtyle, który tam pracował jako robotnik w czasie II wojny światowej. Uczniowie zobaczyli też piękne mozaiki O. Marko Ivana Rupnika SJ oraz splamioną krwią sutannę, w którą Jan Paweł II ubrany był 13 maja 1981 roku podczas zamachu. Uczestnicy wycieczki mieli też możliwość wejścia na chór, gdzie Pan organista Łukasz Walczyk nauczyciel muzyki w naszej szkole zaprezentował funkcjonowanie instrumentu i dał krótki koncert organowy. Następnie uczniowie udali się do pobliskiego Muzeum św. Jana Pawła II na wystawę o życiu i pontyfikacie Wielkiego Polaka i Papieża. Uwieńczeniem zwiedzania była 68 metrowa wieża widokowa, aby podziwiać panoramę Królewskiego Miasta i okolic trzeba było pokonać 272 schody. Warto było, ponieważ z tarasu rozciąga się piękny widok. W godzinach popołudniowych zadowoleni i w dobrych humorach uczniowie powrócili do Woli Radziszowskiej.

     • Finał konkursu „ Śladami przygód Detektywa Pozytywki”

     • W piątek 13.05.2022 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Skawinie odbył się finał konkursu „ Śladami przygód Detektywa Pozytywki”. Konkurs przeznaczony był dl uczniów klas I-III z całej Gminy Skawina. Polegał na wykonaniu przez 3-osobowe drużyny lapbooka dotyczącego przygód Detektywa Pozytywki – bohatera książki Grzegorza Kasdepke. Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział uczniowie z klas II i III.

      Z ogromną przyjemnością informujemy, iż uczniowie klas II: Zofia Malinowska, Kornelia Sudecka i Antoni Maślanka zdobyli III miejsce oraz wspaniałe nagrody. Pozostałe osoby biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy, a na ręce Pani Dyrektor zostały przekazane podziękowania dla Dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów. Laureatom serdecznie gratulujemy.

     • Rekrutacja do przedszkola Royal Baby

     • 17 maja rozpoczyna się rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 5 lat do Niepublicznego Przedszkola Royal Baby w Skawinie, ul. Leśna 74U1, wyłonionego w ramach konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, które będzie realizowało zadanie pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Skawina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023”.

      Rekrutacja skierowana jest do wszystkich rodziców nią zainteresowanych, zarówno tych których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkoli podczas pierwszej rekrutacji zorganizowanej w marcu br. jak i tych, którzy w niej nie uczestniczyli.

      Koszty pobytu dzieci w ww. przedszkolu, z wyjątkiem wyżywienia dziecka, będą finansowane przez Gminę Skawina. Więcej informacji na stronie www gminy i przedszkola -poniżej linki.

     • Podziękowanie

     •  

      15 maja 2022 roku została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie naszej Emilki, zorganizowana przez Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej wraz z Radą Rodziców. Kwestowano przy kościele parafialnym w Krzywaczce oraz w Skawinie.

      Kwota ze zbiórki wyniosła: 

      w Krzywaczce: 4907,69 zł, a w Skawinie: 11823,13 zł

      Serdecznie dziękujemy w imieniu Emilki, Rodziców Emilki i swoim, wszystkim Darczyńcom i Osobom (Księżom Proboszczom obydwu parafii, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom), które zaangażowały się w  przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki.

       

      Z wyrazami wdzięczności

      Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca RR

      Halina Twardosz Dyrektor ZPO

       

     • Zaproszenie na dzień otwarty szkoły

     • Szanowni Państwo Rodzice,

      serdecznie zapraszam na spotkanie w budynku szkoły w dniu 19 maja 2022 r. wg następującego porządku:

       

      17:00- 17:30 - Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci" -      prelegent P. Katarzyna Kudyba - korytarz parter,

      17:30 - 18:30 - spotkania indywidualne Nauczycieli z Rodzicami - wyznaczone sale,

      18:30 - zebranie Rady Rodziców -  świetlica.

       

      Serdecznie zapraszam

      Halina Twardosz 

       

     • Warsztaty "Cuda - wianki - wycinanki"

     • W dniu 9.05.2022r. przedszkolaki z dwóch najstarszych grup mały przyjemność uczestniczyć w warsztatach plastycznych „Cuda – wianki – wycinanki” z ilustratorką Marianną Oklejak. Na zajęciach dzieci dowiedziały się czym jest oraz z czym kojarzy się folklor,  zobaczyły jak wyglądają tradycyjne polskie wycinanki, a następnie podjęły próby ich samodzielnego tworzenia. Przy pomocy niecodziennych aktywności takich jak: rysowanie z zamkniętymi oczami, nadawanie znaczenia przypadkowym kształtom czy tworzenie ze ścinek miały okazję rozwijać swoją wyobraźnię i swobodną twórczość. Jako efekt końcowy spotkania powstały piękne, wycinankowe kompozycje.

                   Warsztaty mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu dyskusyjnego klubu książki. Za ich organizację gorąco dziękujemy Pani Katarzynie Bychawskiej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Woli Radziszowskiej.

       

      Marzena Cielecka-Kulisa

     • Kwestujemy dla Emilki 15 maja 2022 r. w Krzywaczce i Skawinie

     •  

      Kwestujemy dla Emilki

      w Krzywaczce i Skawinie

      w niedzielę 15 maja 2022 r.  

      po każdej Mszy św. 

       

      Szanowni Państwo,

      Mieszkańcy Krzywaczki, Skawiny

       i okolicznych miejscowości

       

      Emilka jest uczennicą klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej, obecnie walczy z chorobą nowotworową.

      Pragniemy, aby odzyskała zdrowie i mogła cieszyć się radosnym i długim życiem. W tym celu chcielibyśmy pomóc zebrać środki finansowe na bardzo kosztowne leczenie.

      Zapraszamy Państwa do udziału w kweście, która zostanie przeprowadzona za zgodą i w ścisłej współpracy z Księżmi Proboszczami parafii, w obrębie terenu kościoła parafialnego w Krzywaczce oraz w Skawinie w parafii pw. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

      Kwestować będzie Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rodzice, a także Młodzież Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, w niedzielę 15 maja 2022 roku, po każdej Mszy świętej.

      Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród Mieszkańców, Przyjaciół i Znajomych, a także o wzięcie udziału w tym wydarzeniu.

      Za wszelkie datki z góry serdecznie dziękujemy.

                                                                              Z poważaniem

                                                                              Halina Twardosz- Dyrektor Zespołu

                                                                             Katarzyna Karaś-Gucwa – Przewodnicząca Rady Rodziców

    • Podziękowanie
     • Podziękowanie

     • 8 maja 2022 roku została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie naszej Emilki, zorganizowana przez Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej wraz z Radą Rodziców. Kwestowano przy kościele parafialnym w Leńczach.

      Kwota ze zbiórki wyniosła: 5699,20 zł.

      Serdecznie dziękujemy w imieniu Emilki, Rodziców Emilki i swoim, wszystkim Darczyńcom i Osobom (Księdzu Proboszczowi, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom), które zaangażowały się w  przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki.

       

      Z wyrazami wdzięczności

      Halina Twardosz Dyrektor ZPO

      Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca RR

     • Akademia z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji

     • „Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem”

      Józef Piłsudski

      W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisana jest akademia upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 Maja. W piątek 29 kwietnia, szkolna scena po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią znów zaczęła tętnić życiem, a to za sprawą uczniów klas 4a i 4b. W krótkim przedstawieniu przypomnieli oni zgromadzonej społeczności szkolnej ważne informacje historyczne związane z tym doniosłym wydarzeniem. Była to okazja do refleksji nad wydarzeniami sprzed 231 lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród najmłodszych oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem. Na zakończenie akademii Dyrekcja szkoły pogratulowała uczniom, udanego, pięknego przedstawienia. Podziękowała także zaangażowanym nauczycielom za przygotowanie tej rocznicowej uroczystości. W słowach podziękowania doceniono również kulturalną i odpowiedzialną postawę uczniów przybyłych na akademię.

      Jesteśmy z Was dumni!

    • ZAPRASZAMY :-)


  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia