• Konkurs biblioteczny „Moja ulubiona książka”

     • „Moja ulubiona książka”

      marzec 2021 r.

       

      Zadanie konkursowe polega na zredagowaniu wypowiedzi pisemnej,

      w której ocenić należy swoją ulubioną książkę.

      Organizator:

      Organizatorem konkursu jest Szkolna Biblioteka przy ZPO w Woli Radziszowskiej.

      Cele konkursu:

      • rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów;
      • zachęcanie do aktywności czytelniczej i twórczej uczniów starszych klas szkoły podstawowej;
      • propagowanie czytelnictwa – jako wartościowego sposobu spędzania czasu;
      • aktywizowanie dzieci do działań twórczych.

      Uczestnicy:

      Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej

      Warunki uczestnictwa:

      • uczestnik konkursu przesyła jedną pracę;
      • praca powinna być przesłana drogą mailową na adres: biblioteka@wr.edu.pl w temacie wiadomości należy napisać „Konkurs”;
      • w pracy należy podać autora i tytuł książki oraz napisać uzasadnienie: dlaczego ją wybrałam/ wybrałem;
      • wypowiedź powinna być napisana w programie Word, czcionką Times New Roman 12;
      • praca powinna być przesłana jako załącznik do e-maila i nie powinna przekroczyć jednej strony;
      • dostarczenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jej na blogu biblioteki szkolnej.  

      Termin i zasady przekazywania prac konkursowych:

      • prace należy przesłać na podany adres mailowy do 31.03.2021 roku;
      • rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi w kwietniu 2021 roku.

      Nagrody:

      • zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję powołaną przez Organizatora konkursu;
      • najlepsza praca zostanie opublikowana na blogu biblioteki szkolnej;
      • laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.
     • Dni przeciwko agresji od 8 do 12 marca 2021 r.

     • W dniach 8-12 marca  w naszej placówce odbędą się prelekcje/warsztaty prowadzone przez specjalistów (klasy I-III) i wychowawców (klasy IV-VIII/zajęcia on-line) mające na celu uświadomienie problemu agresji i przemocy rówieśniczej, znaczeniu obowiązujących praw i ich przestrzeganiu oraz przedstawienie metod/pomysłów co można zrobić ze swoją złością, czy nawarstwiającą się frustracją wynikającą z ograniczeń pandemicznych i nie tylko.

      Program:

      Klasy I, II - „Po co i komu potrzebne jest prawo?” - Katarzyna Mentel,

      Klasy III – „Po co i komu potrzebne jest prawo?” - Piotr Węgrzyn

      Klasy IV, V, VI – „Co mogę zrobić ze swoją złością” - wychowawcy

      Klasy VII, VIII – „Czy surowe karanie przestępców jest słuszne?” -  wychowawcy

      Katarzyna Mentel - psycholog

      Piotr Węgrzyn - pedagog

     • Tymczasowe zamknięcie mostu w Radziszowie


     • 15 marca - tymczasowe zamknięcie mostu w Radziszowie

       

      15 marca rozpocznie się remont mostu łączącego ulicę Jana Pawła II oraz ul. Brzegi w Radziszowie. Prace potrwają od 15 marca do 25 maja. W tym czasie wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym, pieszym i rowerowym, a przeprawa na drugą stronę mostu będzie całkowicie niemożliwa. 

      Remont mostu w Radziszowie jest niezbędny, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Most znajduje się w stanie przedawaryjnym. Brak szybkiej reakcji i naprawy wykrytych usterek może doprowadzić do dalszego pogorszenia stanu technicznego mostu, a w konsekwencji do jego zamknięcia. W trosce o życie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego przeprawa zostanie zamknięta od 15 marca.

      Na czas prowadzonych prac zostanie wyznaczony objazd. Od zachodniej strony rzeki będzie biegł przez ulice Brzegi - Kolejową - DW 953 - Mickiewicza. Od strony wschodniej - przez ulice Skawińską - Radziszowską - Żwirki i Wigury - Mickiewicza - DW 953. Na drogach pojawi się stosowne oznakowanie, które będzie znajdowało się w mieście Skawina, Radziszowie oraz Rzozowie. 

      Rodzice dzieci uczęszczających do szkół i przedszkola w Radziszowie otrzymają za pomocą dziennika elektronicznego szczegółowe informacje o zmianie trasy autobusu dowożącego młodzież do placówek oświatowych. Informacji w tej sprawie udzielają dyrektorzy szkół i przedszkola.

      Stan techniczny mostu jest na tyle zły, że gdy rozpoczną się ulewy, a poziom rzeki Skawinka się podniesie, przeprawa może ulec tak dużemu uszkodzeniu, że przejazd będzie wiązał się z niebezpieczeństwem i zostanie trwale zamknięty. Naprawy nie można było dokonać wcześniej z powodu zbyt niskiej temperatury i opadów śniegu. 15 marca - 25 maja to jedyny realny termin, który pozwoli naprawić most i zapewnić jego bezpieczne funkcjonowanie na najbliższe lata.

      Urząd Miasta i Gminy w Skawinie dokłada wszelkich starań, by prowadzone prace były jak najmniej uciążliwe. Wykonawca otrzymał zgodę na całkowite zamknięcie mostu do 5 kwietnia. Po tym czasie jest szansa na to, że ruch zostanie częściowo przywrócony pod warunkiem, że stan techniczny mostu nie będzie zagrażał bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Jeżeli wykonawca uzna, że przeprawa może wiązać się z niebezpieczeństwem, to zamknięcie mostu zostanie przedłużone.

     • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej

     •  

      OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY CHEMICZNEJ

      dla Szkół Podstawowych

       

      Z przyjemnością informujemy, iż Kacper Jezioro, uczeń klasy 8, zakwalifikował się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i tym samym będzie próbował swoich sił w II etapie konkursu – 26 marca.

      Gratulujemy i trzymamy kciuki za Kacpra!

      Ogromne brawa należą się także - Wanesie Kowalskiej z klasy 8, której niestety zabrakło 1 punktu, aby przejść do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej.

                                                                              

                                                                                  Małgorzata Polak

     • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

     •  

            Kontynuując tradycję Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, w dniu 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.

      Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej, na którą licznie przybyli zaproszeni goście:  Pani Teresa Stefaniak Żołnierz Armii Krajowej, Pan Arkadiusz Wrzoszczyk Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Pan Krzysztof Gębala Radny Powiatu Krakowskiego, Pani Ewa Masłowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie, Pan Ryszard Majdzik Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, Pan Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Pan Witold Grabiec Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Radni Rady Miejskiej w Skawinie: Pan Stefan Jezioro, Pan Stanisław Lupa oraz Pan Tomasz Papież, Pan Karol Kościelny Prezes Stowarzyszenia Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina”, Pan Czesław Blak Sołtys Woli Radziszowskiej, Pani Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Anna Bernat Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców, Przedstawiciele Grona Pedagogicznego ZPO w Woli Radziszowskiej: Ksiądz Proboszcz Antoni Spórna, Pani Halina Twardosz, Pani Zuzanna Błaszczak, Pani Bogumiła Maślanka, Pani Agata Kopacz, Pan Marcin Grala oraz Pan Łukasz Walczyk, Rodzice i Mieszkańcy Woli Radziszowskiej. Pod koniec uroczystej Mszy Świętej, odprawionej przez Ks. Proboszcza Antoniego Spórnę, Pani Zuzanna Błaszczak Wicedyrektor Szkoły odczytała list Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z przesłaniem na ten szczególny dzień. Specjalny list skierowany  do społeczności lokalnej przez Zastępcę Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pana Ministra Piotra Ćwika odczytała Pani Halina Twardosz Dyrektor Zespołu. Mszę Świętą uświetnił swoim śpiewem i grą na organach Pan Łukasz Walczyk.

      Dalsza część uroczystości odbywała się na Cmentarzu Komunalnym, gdzie po modlitwie za Poległych odmówionej przez Księdza Proboszcza, głos kolejno zabrali: Pan Arkadiusz Wrzoszczyk, Pani Ewa Masłowska, Pan Norbert Rzepisko, Pan Ryszard Majdzik, Pan Karol Kościelny oraz Pani Teresa Stefaniak. Przemawiający podkreślali zasługi Żołnierzy Niezłomnych, a także doniosłe znaczenie żywych lekcji historii i patriotyzmu. Złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na pomniku Żołnierzy Armii Krajowej zwieńczyło tę część uroczystości, po której uczestnicy udali się do Szkoły. Duchową ucztą stało się obejrzenie filmu wg scenariusza opracowanego przez Panią Zuzannę  Błaszczak oraz Pana Marcina Gralę. Dzieci z klas I-III wprawiły w zachwyt  programem słowno–muzycznym przeplatanym śpiewem i tańcami, przygotowanym pod kierunkiem Wychowawców: Pani Jadwigi Grabiec, Pani Katarzyny Maślanki, Pani Ewy Gubały, Pani Sylwii Kawy-Pająk i Pani Barbary Sieprawskiej.

      Fotografie podczas uroczystości wykonała Pani Agata Kopacz.

      Obecny był z nami Pan Krzysztof Skrzybalski - pomysłodawca i właściciel Telewizji Skawina, który swoją kamerą uwiecznił to ważne wydarzenie. Dziękuję Panu serdecznie.

      Bardzo dziękuję Księdzu Proboszczowi za odprawienie uroczystej Mszy Świętej oraz poprowadzenie modlitwy na Cmentarzu, Gościom dziękuję za przyjęcie zaproszenia i dodanie uroczystości splendoru swoją obecnością, Nauczycielom, Pracownikom i Rodzicom bardzo dziękuję za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

      To dla mnie zaszczyt i wyróżnienie móc kontynuować chlubne tradycje Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.

       

      Z wyrazami szacunku

      Halina Twardosz

       

       

       

     • Klasa 3a "Na tropie parków narodowych…"

     • W ostatnich tygodniach nauki stacjonarnej uczniowie klasy 3a bogacili swoją wiedzę dotyczącą parków narodowych w Polsce. W trakcie edukacji przyrodniczej oglądali ciekawe filmy z zakresu tej tematyki, dzielili się swoimi wrażeniami i wspomnieniami z wypraw krajoznawczych oraz dyskutowali na temat konieczniej ochrony wybranych gatunków roślin i zwierząt. Podczas zajęć uczniowie bawili się doskonale, tematyka dotycząca zoologii oraz botaniki sprawiała dzieciom wiele przyjemności i radości. Uśmiech na twarzy towarzyszył im cały czas. Na zakończenie cyklu lekcji uczniowie w mniejszych grupach przygotowali piękne plakaty o wybranym parku narodowym, by jeszcze bardziej zgłębić swoją wiedzę w tym temacie. Projekty wyszły im świetnie! Za cały trud włożony w ich przygotowanie oraz ogrom ciężkiej pracy składamy im najserdeczniejsze gratulacje! Wystawę prac mogliśmy oglądać na szkolnym korytarzu. Gwarantujemy, iż było co podziwiać!

       

      Sylwia Kawa-Pająk

       

     • Dzień bezpiecznego Internetu

     • KLASY I-III

      W dniach 8-12.02.2021 w naszej placówce odbyły się zajęcia z okazji Dni Bezpiecznego Internetu. Formą zajęć była zabawa, dyskusja oraz projekcja dokumentu/filmu pt.: ,,Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w Internecie?’’. Zabawa polegała na tym, aby wybrany uczeń odgrywał rolę reportera (mógł sobie dobrać asystenta, który będzie zbierał odpowiedzi). Zadawał pytania wcześniej przygotowane z możliwością wyboru odpowiedzi na temat codziennego użytkowania Internetu, po czym podsumowywał sondę dając do zrozumienia wszystkim obecnym skalę problemu, zarówno nadmiernie spędzanego czasu w sieci jak i z czyhających niebezpieczeństw.

       

      KLASY IV-VIII

      Już po raz kolejny w naszej szkole obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku ze względu na pandemię Covid-19 uczniowie klas 4-8 przedstawiali swoje prace za pomocą aplikacji MS Teams. Uczniowie wykazali się duża wiedzą na temat bezpieczeństwa w sieci, a licznie zaprezentowane prace były ciekawe i pomysłowe.

      Uczniowie aktywnie uczestniczyli w rozmowach dotyczących zagrożeń w Internecie. Dzielili się z innymi swoimi doświadczeniami i historiami jakie im się przytrafiały podczas korzystania z Internetu.

                                              Dariusz Janik  i Piotr Węgrzyn

     • Pasowanie na czytelnika

     • 15 lutego 2021 roku odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych.  Tego dnia uczniowie z klasy I „a” i I „b” stali się pełnoprawnymi, świadomymi swoich praw i obowiązków czytelnikami biblioteki szkolnej. Znane są im zasady korzystania z biblioteki, wiedzą też, jakie korzyści wynikają z czytania książek. Każdy uczeń klasy I, na początek swej czytelniczej przygody otrzymał dyplom, słodycze oraz „Wyprawkę czytelniczą” zawierającą „Pierwsze abecadło”, „Kreatywny alfabet” oraz broszurę „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”. Wyprawki te otrzymaliśmy w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” (szczegóły na stronie: http://wielki-czlowiek.pl/pierwszoklasisci/) .Życzymy, żeby książki dla świeżo upieczonych czytelników stały się przepustką do świata wiedzy, fantazji i przygody. Życzymy wielu pozytywnych doświadczeń czytelniczych.Zapraszamy do częstego korzystania z biblioteki szkolnej!15 lutego 2021 roku odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych.  Tego dnia uczniowie z klasy I „a” i I „b” stali się pełnoprawnymi, świadomymi swoich praw i obowiązków czytelnikami biblioteki szkolnej. Znane są im zasady korzystania z biblioteki, wiedzą też, jakie korzyści wynikają z czytania książek. Każdy uczeń klasy I, na początek swej czytelniczej przygody otrzymał dyplom, słodycze oraz „Wyprawkę czytelniczą” zawierającą „Pierwsze abecadło”, „Kreatywny alfabet” oraz broszurę „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”. Wyprawki te otrzymaliśmy w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” (szczegóły na stronie: http://wielki-czlowiek.pl/pierwszoklasisci/) .Życzymy, żeby książki dla świeżo upieczonych czytelników stały się przepustką do świata wiedzy, fantazji i przygody. Życzymy wielu pozytywnych doświadczeń czytelniczych. Zapraszamy do częstego korzystania z biblioteki szkolnej!

     • Karnawał i walentynki online w szkole!

     • W dniu 15 II 2021 Samorząd Uczniowski zorganizował karnawałową zabawę walentynkową dla klas starszych. W tym dniu uczniowie występowali na lekcjach online w przebraniach karnawałowych lub z atrybutami walentynkowymi.  Fantazja uczniów przerosła oczekiwania!  Młodzież wymyśliła takie stroje, że trudno było ich rozpoznać! Chętnie pokazywali się na kamerkach podczas lekcji.

      Na kółku matematycznym uczniowie wykonywali okazjonalne serca techniką Tangramu!

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom za zaangażowanie się w karnawałową zabawę walentynkową . 

      Samorząd Uczniowski

     • Podziękowanie

     • Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Woli Radziszowskiej,

      Przyjaciele i Sympatycy ZPO w Woli Radziszowskiej,

       

      dziękujemy bardzo serdecznie za złożenie formularzy zgłaszania uwag do Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Skawina w latach 2021  - 2030. 

      Do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie wpłynęło ponad 700 formularzy popierających następujące inwestycje w naszej miejscowości:

      - budowę świetlicy przy naszej szkole,

      - przebudowę dachu na szkole w celu zwiększenia powierzchni dydaktycznej i zaplecza             gospodarczego, a także eliminacji uszkodzeń i przeciekania,

      - budowę sali gimnastycznej przy szkole,

      - budowę zadaszenia nad placem zabaw w przedszkolu.

      Tak duża liczba złożonych wniosków świadczy o bardzo dużym zaangażowaniu społecznym w życie Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, a także potrzebie zmian i dążeniu do podniesienia standardów edukacji, wychowania i opieki w Szkole i Przedszkolu w Woli Radziszowskiej.

      Dziękujemy naszemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Spórnie, Panu Czesławowi  Blak - Sołtysowi Woli Radziszowskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli Radziszowskiej za pomoc w przekazaniu informacji i zebraniu formularzy. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, Mieszkańcom i Przyjaciołom,  którzy przyczynili się do sukcesu tej akcji.

       

                                                                                                      DZIĘKUJEMY!

       

                                                  Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

      Dyrekcja i Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

       

     • Zabawa karnawałowa

     • To już jest tradycją Naszej Szkoły, że pod koniec pierwszego półrocza ma miejsce bal karnawałowy. Jest to bez wątpienia najbardziej wyczekiwana impreza w ciągu całego roku szkolnego i żadna inna dyskoteka nie może się z nią równać. I chociaż, z powodu pandemii, brały w niej udział tylko klasy młodsze, a zabawa odbywała się w salach lekcyjnych poszczególnych klas, to i tak uczniom towarzyszyło wiele wrażeń i emocji. Sale zostały udekorowane serpentynami, balonami oraz maskami karnawałowymi. Kostiumowy bal karnawałowy zgromadził dobre wróżki, piękne księżniczki, radosne elfy. Nie zabrakło też odważnych Spider - manów, bokserów, piratów, czy kowbojów rodem z Dzikiego Zachodu. Były tańce, korowody, kółeczka, konkursy. Wszyscy uśmiechnięci, w świetnych nastrojach przez dwie godziny tańczyli i szaleli na parkietach swoich sal. Sponsorzy przygotowali dla dzieci poczęstunek w postaci pączka, a Samorząd Uczniowski przekazał każdemu uczniowi drobny upominek. Tegoroczna choinka w naszej szkole należała do udanych. Wszyscy byli zmęczeni tańcami, ale szczęśliwi i zadowoleni.

      Jadwiga Grabiec

      klasa 3a

      klasa 3b

      klasa 2

      klasa 1b

      klasa 1a

      klasa 1a

     • Akcja charytatywna w przedszkolu – Zbieramy nakrętki!

     • „NAKRĘCAMY DO POMAGANIA” – to hasło przewodnie charytatywnej akcji zbierania plastikowych nakrętek w Przedszkolu Samorządowym w Woli Radziszowskiej, którą rozpoczynamy w środę, 10 lutego 2021 roku. Poprzez organizowanie i prowadzenie akcji tego typu uczymy dzieci pomagania, wiedzą bowiem, że pieniądze uzyskane ze zbiórki przeznaczone zostaną na zakup leków i ufundowanie rehabilitacji osobom potrzebującym. Dzięki bezinteresownej pomocy i staraniom Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola i Szkoły w Woli Radziszowskiej, powstał przepiękny kontener na zakrętki w kształcie serca, co jednoznacznie kojarzy się z niesieniem pomocy i „zarażaniem” dzieci dobrem.

      Serdeczne podziękowania składam w kolejności osobom od początku zaangażowanym w naszą akcję. Pani Agnieszka Bentkowska i jej Brat Filip Bentkowski postarali się
      o wygięcie połówek serca z odpowiedniego profilu. Pani Karolina Hejnowicz
      i jej mąż Lesław Hejnowicz wykonali kolejny, ogromny etap pracy nad naszym sercem, podczas którego towarzyszyli im niezwykle pomocni synowie: Igor (uczeń klasy 7) oraz Bruno (uczeń klasy 2). Pan Lesław poświęcił bardzo dużo swojego czasu na wykonanie serca dla naszych Przedszkolaków, włożył w pracę swoje serce, czego efekty są widoczne na zdjęciach. Przepiękny napis i jednocześnie hasło naszej akcji zawdzięczamy staraniom Państwa Kingi i Piotra Szczyrbak.

      Dziękujemy za okazane serce i pomoc! Dobro wraca!Anna Wasiluk
      nauczyciel przedszkola, inicjator akcji

     • Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

     • Najważniejsze informacje

      • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
      • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
      • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
      • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
      • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
      • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
      • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
      • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
      • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
      • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
      • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

      Materiały

      Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 20212022Terminy​_postępowania​_rekrutacyjnego​_na​_rok​_szkolny​_2021-2022.pdf 0.74MB

      Podstawa prawna

      Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

    • ZAPRASZAMY :-)


  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia