• Plan zagospodarowania terenu wokół szkoły

     • Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie,

      Sympatycy i Przyjaciele

      Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

       

      Z wielką dumą i radością uprzejmie informuję, że zostały ukończone prace nad planem zagospodarowania terenu wokół szkoły. 

      Efekt, jak widać,  jest imponujący.

      Serdecznie dziękuję Pani Architekt Katarzynie Grochot za opracowanie projektu, dziękuję Panu Arkadiuszowi Wrzoszczykowi Wicestaroście Powiatu Krakowskiego za podsunięcie pomysłu stworzenia projektu, wyrazy podziękowania składam Panu Witoldowi Grabcowi Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za udział w tworzeniu koncepcji, za poświęcony czas na liczne spotkania i dzielenie się bardzo cennymi wskazówkami i spostrzeżeniami.

      Bardzo dziękuję Radzie Rodziców na czele z Panią Katarzyną Karaś-Gucwą Przewodniczącą Rady Rodziców, za udział w tworzeniu planu oraz sfinansowanie projektu.

                                               Teraz, pozostała już, tylko realizacja. :-)

       

      Z wyrazami wdzięczności, uznania i szacunku,

      Halina Twardosz

       

     • Podziękowanie

     • 3 i 10 kwietnia 2022 roku została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie naszej Emilki, w Centrum Don Guanella w Domu Zakonnym Zgromadzenia Sług Miłości w Skawinie.

      Kwota ze zbiórki wyniosła 5000 zł.

      Serdecznie dziękujemy w imieniu Emilki, Rodziców Emilki i swoim, wszystkim Darczyńcom i Osobom, które zaangażowały się w  przeprowadzenie zbiórki. Wyrazy uznania składamy Rodzicowi - Pani Katarzynie Cholewie za zorganizowanie zbiórki.

       

      Z wyrazami wdzięczności

      Halina Twardosz Dyrektor ZPO

      Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca RR

       

    • Konkurs plastyczny dla kl. IV-VIII
     • Konkurs plastyczny dla kl. IV-VIII

     • Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

      na projekt okładki książki

      Regulamin konkursu:

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.
      2. Przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-V  i VII-VIII.
      3. W ramach konkursu należy wykonać okładkę książki.
      4. Na przedniej stronie okładki należy przedstawić postać lub scenę z książki (dowolna technika), napisać tytuł i autora książki.

       Na tylnej stronie okładki powinien się znajdować krótki opis książki, zachęcający do sięgnięcia po tę pozycję literacką.

      1. Praca powinna być wykonana w formacie A4 na kartce z bloku technicznego.
      2. Termin składania prac: 29.04.2021 r.
      3. Pracę należy oddać p. Małgorzacie Pinderze, p. Iwonie Jurczyk lub p. Magdalenie Pachlowskiej.
      4. Prace przyniesione po terminie nie będą przyjmowanie.
      5. Jury przyzna I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych.
      6. Uczestniczy otrzymają uwagi pozytywne, a autorzy trzech najlepszych prac w danych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy i nagrody.
      7. Do zakładki należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i zgodę rodzica na udział w konkursie.
    • Wyniki XXIII Gminnego Konkursu Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii
     • Wyniki XXIII Gminnego Konkursu Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii

     •  

      Z wielką przyjemnością przedstawiamy wyniki XXIII Gminnego Konkursu Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii:

       

      Laureaci:

       

      Kategoria wiekowa: klasy IV - VI

      1. Katarzyna Battek - SP nr 3 w Skawinie

      2. Małgorzata Lis - SP nr 1 w Skawinie

      3. Lena Tatara - SP nr 3 w Skawinie

       

      Wyróżnienia:

      Zofia Marzec - SP 4 w Skawinie

      Daria Książek - SP w Borku Szlacheckim

       

      Kategoria wiekowa: klasy VII - VIII

      1. Maksymilian Kuciara - SP w Borku Szlacheckim

      2. Adam Lepiarz - SP nr 4 w Skawinie

      3. Mateusz Pala - SP w Krzęcinie

       

      Wyróżnienia:

      Magdalena Medoń - SP w Rzozowie

      Hanna Sajdak - SP nr 1 w Skawinie

       

      Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i dziękujemy za udział wszystkim Uczestnikom.

      Organizatorzy

       

    • Wyniki konkursu „Wola Radziszowska – moja rodzinna wieś”
     • Wyniki konkursu „Wola Radziszowska – moja rodzinna wieś”

     • W ubiegłym tygodniu odbyła się  IV edycja Szkolnego Konkursu Historycznego pod hasłem: „Wola Radziszowska – moja rodzinna wieś”. W konkursie wzięło udział 21 uczniów, którzy napisali specjalnie przygotowany test sprawdzający wiedzę z historii Woli Radziszowskiej. Uczestnicy musieli zmierzyć się z szeregiem pytań o różnym stopniu trudności. Obok konieczności określenia w jakim zaborze znalazła się nasza miejscowość w okresie niewoli narodowej, pytano także i o to, kiedy wybudowano linię kolejową biegnącą przez Wolę Radziszowską. Ogółem test dawał możliwość zdobycia 28 punktów. Najbliżej maksymalnego wyniku była uczennica klasy 8b: Karolina Stefaniak (22 p.), miejsce drugie zajął Krystian Ślósarczyk (20 p.), a na miejscu trzecim uplasowała się Gabriela Maślanka (19 p.)

      Tym, którzy osiągnęli najwyższe wyniki, jak również wszystkim innym uczestnikom serdecznie gratulujemy. 

     • Zaproszenie na dzień otwarty

     •  

       

      Szanowni Państwo Rodzice,

      zapraszam serdecznie na dzień otwarty 7 kwietnia 2022 roku wg następującego porządku:

       

      17:00 - spotkanie z doradcą zawodowym, prelekcja "Jak rozpoznać predyspozycje zawodowe u dziecka i wesprzeć go w wyborze nowej szkoły"

      17:30 - 18:30 - spotkania indywidualne z nauczycielami

       

      Z poważaniem,

      Halina Twardosz

       

     • Podziękowanie

     • 27 marca 2022 roku została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie naszej Emilki, zorganizowana przez Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej wraz z Radą Rodziców. Kwestowano przy kościele parafialnym w Krakowie-Sidzinie.

      Kwota ze zbiórki wyniosła: 3725,10 zł.

      Serdecznie dziękujemy w imieniu Emilki, Rodziców Emilki i swoim, wszystkim Darczyńcom i Osobom (Księdzu Proboszczowi, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom),
      które zaangażowały się
      w  przygotowanie 
      i przeprowadzenie zbiórki.

       

      Z wyrazami wdzięczności

      Halina Twardosz Dyrektor ZPO

      Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca RR

         

     • Zaproszenie

     • Serdecznie zapraszamy na Mszę św.

      27 marca 2022 roku (niedziela) o godz. 11:00

      w Kościele Parafialnym w Woli Radziszowskiej,

      w intencji: O zdrowie i potrzebne łaski dla wszystkich Babć i Dziadków,

      z podziękowaniem za udział w uroczystościach przedszkolnych. 

      Z wyrazami szacunku,

      Halina Twardosz dyrektor ZPO

      Elżbieta Bojko wicedyrektor Przedszkola

       

     • Udział w akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę”

     • W odpowiedzi na zaproszenie Wydziału Ochrony Środowiska UMiG w Skawinie, nasza szkoła weźmie udział w akcji Posprzątaj z nami Małopolskę, w dniu 1 kwietnia 2022 roku (piątek).

      Akcja jest zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

      Zachęcamy również naszych Uczniów do udziału w akcji sprzątania Woli Radziszowskiej, koordynowanej przez Stowarzyszenie W dolinie Cedronu”, pod opieką swoich Rodziców, w dniu 2 kwietnia 2022 roku (sobota). 

       

      Halina Twardosz

      dyrektor ZPO w Woli Radziszowskiej

       

     • Kwestujemy dla Emilki

     • Kwestujemy dla Emilki

      w Krakowie-Sidzinie

      w niedzielę 27  marca  

      po każdej Mszy św. 

       

      Szanowni Państwo,

      Mieszkańcy Krakowa-Sidziny

       i okolicznych miejscowości.

      Emilka jest uczennicą klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej, obecnie walczy z chorobą nowotworową.

      Pragniemy, aby odzyskała zdrowie i mogła cieszyć się radosnym i długim życiem. W tym celu chcielibyśmy pomóc zebrać środki finansowe na bardzo kosztowne leczenie.

      Zapraszamy Państwa do udziału w kweście, która zostanie przeprowadzona za zgodą i w ścisłej współpracy z Księdzem Proboszczem  parafii, w obrębie terenu kościoła parafialnego w Krakowie-Sidzinie.

      Kwestować będzie Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rodzice, a także Młodzież Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, w niedzielę 27  marca 2022 roku, po każdej Mszy świętej.

      Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród Mieszkańców, Przyjaciół i Znajomych, a także o wzięcie udziału w tym wydarzeniu.

      Za wszelkie datki z góry serdecznie dziękujemy.

      Z poważaniem

      Halina Twardosz

      Katarzyna Karaś-Gucwa

       

       

     • Powitanie wiosny

     •     W dniu 21 marca wychowawcy świetlicy zorganizowali w naszej szkole obchody powitania pierwszego dnia wiosny. Uczniowie klas I-III tradycyjnie pożegnali zimę idąc w korowodzie i ze śpiewem na ustach powitali upragnioną wiosnę.

        Uczniowie uczęszczający na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy przygotowali metodą origami różne rodzaje kwiatów, owadów i zwierząt, które wprowadziły wiosenny klimat na szkolny korytarz.

      W trakcie tego dnia został również rozstrzygnięty Międzyklasowy Konkurs Ekologiczny pt.: „Pani Wiosna”. Uczniowie nie tylko wykonali piękne i barwne prace z recyklingu, ale również zaprezentowali je na forum szkoły.

      Praca ta miała na celu kształtowanie szacunku do tradycji i obrzędów oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia. Uczniowie wykonując klasową Panią Wiosnę pracowali w atmosferze wspólnej, kulturalnej zabawy. Ułatwiło im to rozwijanie umiejętności współpracy oraz współdziałania w grupie oraz pomogło podbudować poczucie własnej wartości. Uczniowie rozwinęli wrażliwość na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu i zapoznani zostali z ideą recyklingu.

      Komisja konkursowa, w składzie: p. Iwona Jurczyk, p. Elżbieta Ciepły, i p. Bogusława Noworyta miała bardzo trudne zadanie. Po długich naradach wyłoniono laureatów – przyznano pierwsze, drugie i trzecie miejsca w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I - III i klasy IV - VIII).

      Klasy I-III:

      I miejsce – klasa III i klasa Ib

      II miejsce – klasa IIb

      III miejsce – klasa Ia i IIa

       

      Klasy IV-VIII:

      I miejsce – klasa Va

      II miejsce – klasa VIIIb

      III miejsce – Vb i VIIb

      W tej kategorii wiekowej przyznano również wyróżnienie klasie IVa.

      Po ogłoszeniu zwycięzców i rozdaniu dyplomów wszystkie Panie Wiosny zostały przeniesione na korytarz szkolny na pierwszym piętrze i ułożone na wystawce, gdzie cieszą oczy uczniów i nauczycieli, a także ukazują niezwykłe zdolności i kreatywność osób, które je wykonały.

       

      Bardzo dziękuję wszystkim Nauczycielom, którzy właczyli się w organizację wydarzenia. Szczególne podziękowania pragnę złożyć Pani Agacie Kopacz, która koordynowała projekt, a także Pani Magdalenie Pachlowskiej, która wspierała i współorganizowała świetną zabawę.

       

      Z poważaniem,

      Halina Twardosz

    • Rekrutacja do przedszkoli - komunikat
     • Rekrutacja do przedszkoli - komunikat

     • Przypominamy Rodzicom

      W związku z tym, że rekrutacja odbywa się za pomocą systemu rekrutacyjnego każdy rodzic, który złożył online wniosek o przyjęcie do przedszkola musi go wydrukować i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

      Przypominamy, że termin składania wniosków online oraz dokumentów do przedszkola mija 25 marca 2022 r. o godz. 15:00

      Po tym terminie nie będzie możliwości składania wniosków i dokumentów.

      Brak wniosku i wymaganych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w rekrutacji.

     • Wyniki szkolnego konkursu chemicznego

     • W naszej szkole został zorganizowany konkurs chemiczny „Nasz szkolny układ okresowy pierwiastków chemicznych”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie z klasy V, VII i VIII. Zadaniem było wykonanie z różnorodnych materiałów i dowolną techniką oryginalnego  plakatu w formacie A3,  przedstawiającego wybrany przez siebie pierwiastek z układu okresowego.

      Przyznano trzy I miejsca, które otrzymali:

      1. Natalia Maślanka z klasy 5b   (pierwiastek neon)
      2. Oliwier Grabek z klasy 5b  (pierwiastek węgiel)
      3. Weronika Kowalska z klasy 7b (pierwiastek rtęć)

      Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się dużą pomysłowością i wytrwałością.

      Każdy uczestnik konkursu został obdarowany pamiątkowym dyplomem oraz magnesem z sentencją chemiczną. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali dodatkowo podkładki chemiczne przedstawiające układ okresowy pierwiastków na swoje biurka.

      Dziękuję wszystkim zaangażowanym uczniom za udział w konkursie.

      Pozostałe prace zostały wykonane przez:

      • Pierwiastek Kopernik - Gabriela Pituch z klasy 7c
      • Pierwiastek miedź - Natalia Myśliwiec z klasy 5b
      • Pierwiastek magnez - Mikołaj Jezioro z klasy 8b
      • Pierwiastek glin - Dawid Kunicki z klasy 7b
      • Pierwiastek złoto (na fioletowym tle) - Izabela Kunicka z klasy 7b
      • Pierwiastek złoto (na zielonym tle) - Julia Maślanka z klasy 7b
      • Pierwiastek srebro - Martyna Drewniak z klasy 7b

      Zapraszamy do oglądnięcia fotorelacji  prac naszych uczniów.

       

      Małgorzata Polak
      koordynator konkursu
       

       

       

     • Podziękowanie

     • 19 i 20 marca 2022 roku została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie naszej kochanej Emilki, zorganizowana przez Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej wraz z Radą Rodziców. Kwestowano przy kościele parafialnym w Woli Radziszowskiej oraz przy kościele parafialnym w Biertowicach. Kwota ze zbiórki w Woli Radziszowskiej wyniosła: 774,50 zł, kwota ze zbiórki w Biertowicach wyniosła: 3764 zł. Serdecznie dziękujemy w imieniu Emilki, Rodziców Emilki i swoim, wszystkim Darczyńcom i Osobom (Księżom Proboszczom obydwu parafii, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom), które zaangażowały się w przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki.

       

      Z wyrazami wdzięczności

      Halina Twardosz Dyrektor ZPO

      Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca Rady Rodziców

         

       

     • Podziękowanie

     • 13 marca 2022 roku została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie Emilki, zorganizowana przez Zespół Placówek Oświatowych
      w Woli Radziszowskiej wraz z Radą Rodziców.
      Kwestowano przy kościele parafialnym w Woli Radziszowskiej oraz przy kościele parafialnym w Radziszowie. Kwota ze zbiórki w Woli Radziszowskiej wyniosła: 8179,50 zł, kwota ze zbiórki w Radziszowie wyniosła: 15358,92 zł i 11 Euro.

      Serdecznie dziękujemy w imieniu Emilki, Rodziców Emilki i swoim, wszystkim Darczyńcom i Osobom (Księżom Proboszczom obydwu parafii, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom), które zaangażowały się w przygotowanie 
      i przeprowadzenie zbiórki.

       

      Z wyrazami wdzięczności

      Halina Twardosz Dyrektor ZPO

      Katarzyna Karaś-Gucwa Przewodnicząca Rady Rodziców

         

     • Kwestujemy dla Emilki

     • Kwestujemy dla Emilki

      w Biertowicach

      w niedzielę 20  marca  

      po każdej Mszy św. 

       

      Szanowni Państwo, Mieszkańcy Biertowic

      i okolicznych miejscowości.

      Emilka jest uczennicą klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej, obecnie walczy z chorobą nowotworową.

      Pragniemy, aby odzyskała zdrowie i mogła cieszyć się radosnym i długim życiem. W tym celu chcielibyśmy pomóc zebrać środki finansowe na bardzo kosztowne leczenie.

      Zapraszamy Państwa do udziału w kweście, która zostanie przeprowadzona za zgodą i w ścisłej współpracy z Księdzem Proboszczem  parafii, w obrębie terenu kościoła parafialnego w Biertowicach.

      Kwestować będzie Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rodzice, a także Młodzież Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej,

      w niedzielę 20  marca 2022 roku, po każdej Mszy świętej.

       

      Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród Mieszkańców, Przyjaciół i Znajomych, a także o wzięcie udziału w tym wydarzeniu.

       Za wszelkie datki z góry serdecznie dziękujemy.

      Z poważaniem

      Halina Twardosz

      Katarzyna Karaś-Gucwa

     • Wycieczka kl.I-III do Teatru Współczesnego w Krakowie

     • Dnia 18 marca 2022 roku uczniowie klas I-III wybrali się do Teatru Współczesnego w Krakowie na przedstawienie pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.

      Spektakle dla dzieci realizowane przez Teatr Współczesny od wielu lat zachwycają i cieszą się dużą popularnością zarówno wśród młodszych, jak i starszych widzów. Nie byliśmy zatem zdziwieni, że i tym razem przeżyliśmy niesamowitą, teatralną przygodę.

      Na początku, zanim uniosła się kurtyna, uczniowie otrzymali dokładną instrukcję jak należy się w teatrze zachowywać. Po trzech gongach, odliczanych przez dzieci w wielkim napięciu, rozpoczęło się przedstawienie.

      „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” to historia lekarza, który zamiast leczyć ludzi wolał zająć się leczeniem zwierząt. Rozumiał ich mowę, dzięki czemu dokładniej wiedział, co im dolega i jak im pomóc. Wyruszył w daleką podróż do Afryki, aby uratować chorujące tam małpy. Przeżył wiele przygód, czasem bardzo niebezpiecznych, ale zawsze wychodził z nich cało.

      Historia doktora Dolittle pokazana była w sposób zabawny, dzięki czemu dzieci niejednokrotnie „wybuchały śmiechem”. Największą popularnością cieszyła się postać świnki Geb-Geb, którą grał Szymon Grzybek. Aktorom wspaniale udało się zaktywizować uczniów, którzy klaskali w rytm śpiewanych piosenek, łapali „latającą” rybę, odpowiadali na pytania, ogólnie uczestniczyli w przedstawieniu.

      Po spektaklu braliśmy udział w warsztatach teatralnych, które ku wielkiej radości dzieci prowadził aktor wcielający się w postać świnki Geb-Geb. Pan Grzybek m.in. przybliżył nam pojęcia związane z teatrem jak również opowiadał jakie wykorzystuje się techniki, aby stworzyć postać i dobrze ją zagrać.

      Teatr opuściliśmy z dobrymi humorami i niedosytem, że przedstawienie tak szybko się skończyło. Bez wątpienia wkrótce znów odwiedzimy to miejsce.

    • ZAPRASZAMY :-)


  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia